Registrace
Můj účet
Klikněte pro rychlý dotaz
Infolinka +420 774 305 543

Pro účastníky

Vzdělávejte se s projekty společnosti Health communication s.r.o.

Náš tým neustále pracuje na jejich vylepšení a požadované kvalitě, aby pro Vás naše formy vzdělávání byly uživatelsky příjemné a profesně přínosné. Každý, kdo se chce vzdělávat prostřednictvím našich projektů, musí být zaregistrován. Registraci lze provést na stránkách healthcomm.cz, educomm.cz či edumedic.cz (v případě, že jste lékař). Registrace je důležitá z důvodů získání údajů pro nahlášení Vašeho úspěšného studia na příslušné profesní komory a následný zápis bodů do Vašeho systému celoživotního vzdělávání. Každá naše akce je akreditována nebo garantována potřebnou organizací jako je ČLnK, POUZP nebo ČLK. Po skončení každé akce je studujícím, kteří splnili podmínky dané akce, zaslán na email certifikát.

Společně s tímto certifikátem náš tým také vždy zašle příslušné profesní organizaci seznam studujících pro zápis přidělených bodů. Pro tyto účely je důležité, aby si každý účastník pohlídal správnost zapsaného evidenčního čísla člena komory, pokud jeho profese nevyžaduje jinak. Kromě odborného studia nabízíme účastníkům také možnost seznámit se s nový produkty lékárenského sortimentu farmaceutických a distribučních společností formou partnerských expozic, a to na fyzických i online akcích. Součástí několika našich typů akcí je tzv. Hrací karta. Pokud účastník akce splní dané podmínky, které jsou na akci uvedeny, zařadí se automaticky do slosování o hodné ceny v režii Health communication.

Studium nás přece musí také bavit!

Jakých akcí se společně s námi můžete účastnit?

Fyzické vzdělávací kongresy Healthcomm Professional

Akce tohoto typu pro nás představují již firemní tradici. Načínáme druhou dekádu zkušeností s pořádáním vícedenních, jednodenních i dopoledních fyzických vzdělávacích akcí, které jsou zařazeny do kreditního systému vzdělávání farmaceutických asistentů a kontinuálního vzdělávání lékárníků dle řádu ČLnK. Na těchto akcích získáte kromě kvalitního vzdělání také osobní kontakty s kolegy, s lektory nebo s distributory léčiv. Každoročně se konají hned 4 dvoudenní akce tohoto typu, a to v Praze, Hradci Králové, Olomouci a Brně. I když je akce dvoudenní, dáváme účastníků možnost absolvovat alespoň jeden z obou kongresových dnů, aby i přes pracovní i jiné povinnosti mohli nasbírat potřebné body do systému celoživotního vzdělávání, nebo navštívit tu část programu, která je více oslovila.

Online vzdělávací akce

V roce 2020 každého z nás nějakým způsobem postihla a limitovala celosvětová koronavirová pandemie. Navázali jsme na zkušenosti z online prostředí našich edukačních portálů a webinářů a vytvořili jsme pro Vás nový způsob vzdělávání ve formě online konferencí, 3D 360° Kongresů či odpoledních sympózií. Ani na těchto akcích nechybí kvalitní odborný program, přednášky od předních odborníků českého zdravotnictví, body do systému celoživotního vzdělávání od ČLnK a možnost zařadit se do slosování o hodnotné ceny. Výhodou tohoto typu akce je studium z pohodlí Vašeho domova a také rozšíření jejího dosahu přes hranice našeho státu, pro kolegy na Slovensku. Naší největší pýchou jsou pravidelné online konference a kongresy, které probíhají 3 - 4 týdny, a Vy tak máte možnost lépe studovat dle osobních časových možností.

Projekt Lékárny v pohybu

Aktivní životní styl patří do zásad zdravého života. Nemusíme se však hodiny potit v tělocvičně, ani dokázat uběhnout maraton, abychom toho docílili. Stačí k tomu jen začít chodit více pěšky, přestat jezdit výtahem a nejlépe si dopřát pravidelné kratší procházky. Nejen, že se nám zlepší fyzická kondice, ale také nám tento jednoduchý pohyb pomůže podpořit imunitu - společníka zdraví, tolik potřebného právě v posledních dvou letech, kdy odoláváme riziku SARS-CoV-2. A samozřejmě nezapomínejme také na fakt, že taková procházka dokáže udělat divy i s naší psychikou – provětráme si hlavu, nabere novou energii, podpoříme naši kreativitu.

Přesně tyto myšlenky jsme chtěli podpořit, když se zrodil volnočasový projekt Lékárny v pohybu, který spouštíme pravidelně 2x do roka - vždy na jaře a na podzim. Pomocí tohoto projektu Vám vytváříme prostředí, kde se můžete i online porovnávat nebo motivovat se svými kolegy po celé ČR, podněcovat se k lepším výsledkům. Chodíte pro své zdraví a pohodu a každou neděli jen zadáte počet svých kroků za uplynulý týden.

Akce na míru

Máme zkušenosti také s eventy a akcemi, které nemusí nutně končit certifikátem o absolvování odborného programu. Spolupracujeme na projektech ku příležitosti oslav výročí instituce, společnosti, slavnostního představení nových výrobků apod. Realizujeme akce s ochutnávkou vín nebo regionálních výrobků, například v roce 2021 byla jednou z hezkých akcí odpolední session na olomouckém Olodvorku ve francouzském stylu. Chcete akci na míru? I na to jsme připraveni!