Registrace
Můj účet
Klikněte pro rychlý dotaz
Infolinka +420 774 305 543

Ochrana osobních údajů v rámci webového portálu Healthcomm.cz

Společnost Health communication s. r. o., IČ 29019486, se sídlem Náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5, (dále také jen „HC“) je potěšena Vaší návštěvou na našich webových stránkách i zájmem o naše produkty. Ochranu soukromí a Vašich soukromých údajů bereme velmi vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili bezpečně. Osobní údaje, které získáváme prostřednictvím našich aktivit, jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, zejména Nařízením EU 2016/679 GDPR a § 9 a § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Webové stránky společnosti HC mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů, na něž se toto prohlášení o ochraně údajů nevztahuje.

Užívání a předávání osobních údajů, spojitost s konkrétním účelem

Společnost HC zpracovává ve vztahu ku tomuto portálu Vaše osobní údaje zejména pro splnění smluvních povinností souvisejících s Vaší účastí na společenských akcích, kterých se zúčastňujete, jakož i souvisejících zpracování, které slouží pro technické či jiné oprávněné zájmy správce. Předávání osobních údajů státním institucím a úřadům probíhá pouze v souladu s právními předpisy či na základě plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli. S našimi zaměstnanci či obchodními partnery jsme uzavřeli dohody o důvěrnosti těchto údajů a zpracovatelské doložky dle právních předpisů.

Získávání a zpracování osobních údajů

Při návštěvě našich webových stránek ukládají naše webové servery standardně údaje o Vámi používaných prohlížečích a operačních systémech, o webových stránkách, z nichž k nám vstupujete, o webových stránkách, které u nás navštěvujete, či o datu Vaší návštěvy. Z bezpečnostních důvodů, např. pro identifikaci útoků na naše webové stránky, a to po dobu sedmi dnů, se ukládá také údaj o IP adrese, která vám byla přidělena Vaším poskytovatelem internetového připojení.

S výjimkou IP adresy jsou osobní údaje ukládány pouze v případě, svěříte-li nám je pro případ smluvního plnění či jiného důvodu, např. v rámci registrace, ankety, soutěže nebo ze zákonných důvodů.

Možnost volby

Subjekt údajů má možnost volby/rozhodování o svých osobních údajích. Pokud chcete uplatnit Vaše rozhodovací práva, zašlete požadavek písemně na naši emailovou adresu: office@hcom.cz.

Vašimi právy jsou zejména:

Zpravodaj

V rámci smlouvy uzavřené mezi HC a registrovaným uživatelem je součástí smluvního vztahu zasílání zpravodaje (newsletteru). Odběr zpravodaje však můžete kdykoliv ukončit odhlášením. Tato možnost je součástí každého zpravodaje.

Sociální pluginy

Společnost HC používá takzvané sociální pluginy (dále jako: zásuvné moduly) sociálních sítí, jako je například Facebook, Twitter a Google+.

Při návštěvě našich webových stránek jsou tyto zásuvné moduly standardně deaktivovány, tzn., že bez Vaší aktivity se neposílají žádné údaje do příslušných sociálních sítí. Před použitím zásuvných modulů je musíte kliknutím aktivovat. Zásuvný modul zůstane aktivní až do Vámi opět provedené deaktivace nebo smazání Vašich cookies.

Po aktivaci se naváže přímé spojení se serverem příslušné sociální sítě. Obsah zásuvného modulu se poté ze sociálních sítí přenese přímo do Vašeho prohlížeče, který jej následně integruje do webové stránky.

Po aktivaci zásuvného modulu již může příslušná sociální síť shromažďovat data nezávisle na tom, zda jste na zásuvném modulu aktivní. Jste-li přihlášeni do sociální sítě, může tato síť přiřadit Vaši návštěvu těchto webových stránek k Vašemu uživatelskému účtu. Návštěvu jiných webových stránek společnosti nemůže sociální síť přiřadit, pokud jste také tam neaktivovali příslušný zásuvný modul. Jste-li členem sociální sítě a nechcete-li, aby tato síť při Vaší návštěvě našich webových stránek spojovala shromážděná data s Vašimi uloženými členskými údaji, musíte se před aktivací zásuvných modulů vždy odhlásit z příslušné sociální sítě.

Na rozsah dat, která jsou prostřednictvím Vašich zásuvných modulů shromažďována sociálními sítěmi, nemáme žádný vliv. Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů příslušnými sociálními sítěmi, jakož i veškerá Vaše práva v této souvislosti i možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí najdete v pokynech pro ochranu údajů příslušných sociálních sítí.

Vyhodnocování uživatelských dat

Abychom mohli identifikovat preference návštěvníků a zejména populární sekce naší internetové nabídky, pracujeme se systémem Google Analytics. Tak můžeme obsah našich internetových stránek cíleně přizpůsobit vašim potřebám a vylepšovat tak naši nabídku pro Vás. Pokud nechcete, aby společnost HC shromažďovala a vyhodnocovala informace o Vaší návštěvě, můžete proti takovému postupu kdykoliv vyslovit námitku (opt-out). Opt-out realizaujete vypnutím povolení cookies ve vašem prohlížeči.

Mějte prosím na paměti, že cookie opt-out může být z technických důvodů použito pouze pro prohlížeč, z něhož bylo uplatněno. Pokud cookies vymažete nebo používáte jiný prohlížeč či jiné koncové zařízení, musíte opt-out provést opakovaně.

Bezpečnost

Společnost HC uplatňuje technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránila spravované údaje proti manipulacím, ztrátě, zničení a proti neoprávněnému přístupu třetích osob. Tato bezpečnostní opatření se v souladu s technologickým vývojem neustále zdokonalují.

Právo na informace

V případě dotazů k tématu zpracování Vašich osobních údajů se na nás obrátit í prostřednictvím kontaktů uvedených níže:

Health communication s. r. o.,
Náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5
E-mail: office@hcom.cz