KALEIDOSKOP

Střípky barevných sklíček okouzlí naše smysly. Skládají se do různých tvarů a vytvářejí obrazy. Celkový obraz na svět zdraví si můžete poskládat i z našich krátkých zpráv v rubrice KALEIDOSKOP.HOMEOPATIE ZA TÁROU: VELKÝ DEN JE TU

Pro prvorodičky může být porod spojen s mnoha otazníky, obavami a strachem z neznámého.NA AKTUÁLNÍ TÉMA S RNDR. PAVLEM SUCHÁNKEM

„V dlouhodobém projektu jsme se zaměřili na korelaci omega 3 indexu se schopností učit se a zapamatovat si u sportující mládeže. Sledovali jsme, jak se projevila změna v omega 3 indexu na výsledcích psychomotorických testů a potvrdili tak jednoznačnou souvztažnost mezi sledovanými parametry. Vyšší omega 3 index znamená lepší výsledky v testech,“ říká RNDr. Pavel Suchánek, který na toto téma připravil i přednášku v rámci březnového 3D 360° Kongresu.

Educomm
www.polp.cz
Eduwin

Lavekan

Lavekan

Lavekan


OBEZITA A COVID-19

MUDr. Jozef Čupka, MPH, vedoucí Pracovní skupiny preventabilních onemocnění při SVL ČLS JEP, připomíná vysoké riziko obézních pacientů při nákaze, průběhu, ale i léčbě onemocnění COVID-19. Odkazuje na studie, které zkoumaly vztah jedinců s obezitou k tomuto onemocnění u 400 tisíc pacientů z Evropy, Ameriky i Asie. Riziko, že pacient s koronavirem skončí v nemocnici, je u obézních o 113 % vyšší. Obézní lidé jsou náchylnější k syndromu akutní respirační tísně, ale také mívají slabší odpověď na vakcinaci. Více na educomm.czTRENDY A AKTUALITY Z LÉKÁRENSTVÍ

Otvíráme úvodním dílem informační okénko s přehledem aktualit a zajímavostí z oblasti zdravotnictví a farmacie, které vám pomůžou zorientovat se na lékárenském trhu.ANTIHISTAMINIKA INDIKOVANÁ K SYSTÉMOVÉ A TOPICKÉ LÉČBĚ II.

Antihistaminika jsou považována za léky první volby v případě alergických reakcí, jejich možnosti klinického využití jsou však mnohem širší...
IMUNITA OD A DO Z

Látky, které nám pomohou k harmonizaci našeho imunitního systému nám postupně od A do Z představí PharmDr. Tomáš Arndt. Připomeňme si s ním abecedu naší imunity…TOP 5 ČLÁNKŮ ÚNORA 2021

V nejkratším měsíci roku se čtenáři hojně zapojovali do Valentýnské soutěže. Jaké jiné rubriky a články je zaujaly?Ochrana osobních údajů
©2015-20 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz