UKÁZKA Z KNIŽNÍ NOVINKY NAKLADATELSTVÍ PORTÁL


Springer, Nathalie; Wilhelm, Catharina
Tak takhle ne!
Podtitul: Úspěšná sebeobrana proti manipulaci
Překladatel: Weberová, Michaela
Vydavatelství: Portál, 2019
ISBN: 978-80-262-1491-5
EAN: 9788026214915
Brož., 216 str. 

Kniha dvou úspěšných německých kouček vám ukáže cesty, jak přestat být ostatním vydáni napospas a dospět k suverénnímu postoji, který umožní se ostatním postavit čelem, neshrbit se a zachovat si sílu, a to obzvláště při konfrontaci s arogantními, bezohlednými, podprahově agresivními a nestydatými lidmi.

„TAK TAKHLE NE!"

Kroky k jasnému postoji

Příklady z předchozí kapitoly ukazují, že často právě nevědomá, v dětství osvojená přesvědčení nám brání odrazit verbální útoky spontánně a zdravým způsobem a jasně pojmenovat vlastní potřeby. Útok sice přichází zvenčí, od přiměřené reakce se však člověk odstřihává sám. Dobré na tom je, že vše máte skutečně ve svých rukou. Je třeba vyvinout si účinné strategie, jak se nadále nenechat vyvést z míry. Zda si k tomu dopřejete profesionální doprovod, např. kouče, tak jako to udělali protagonisté našich příběhů, to už je na vás. Často je smysluplné vydat se po stopě vlastních vzorců chování v doprovodu neutrálního průvodce a řešit rány, které vznikly ve vztahu k jinému člověku, opět ve vztahu (s koučem nebo terapeutem). Když se učíme pečovat o sebe samé, může nám leckdy pomoci, když se nám dostane podpory a péče od někoho druhého. A někdy nám protějšek může usnadnit, abychom si udělili svolení k něčemu, co jsme si na základě svého niterného přesvědčení celá desetiletí odpírali. Je však také klidně možné, že se ke svému „Tak takhle ne!" propracujete v tichu a soukromí, jen s pomocí podnětů z této knihy, případně při rozhovorech s přáteli nebo díky nějakému klíčovému zážitku, na který jste nyní naladěni.

„Tak takhle ne!" - to není jen tak nějaká věta, ale postoj. Je to vnitřní přesvědčení, které vám umožňuje zůstat v jakékoli situaci suverénní. Tato slova jsou vyjádřením silného, spontánního a svobodného podnětu. Pokud přichází z hloubi srdce, pak pro vás najednou bude snadné reagovat na náhlé útoky přiměřeně. Nést si ho v sobě znamená být v bezpečí před verbálními útoky druhých.

CVIČENÍ: 

Vyzkoušejte si to, teď a tady, nahlas a zřetelně: „Tak takhle ne!"

Jak tuto větu vyslovujete? Jako šedá myška, nebo jako řvoucí lev? Jak silně? Kolik energie do ní dáváte? Končí vykřičníkem, nebo otazníkem? Zkuste to ještě jednou.

Pozorně si naslouchejte.

Jak se při vyslovení té věty cítíte?

Jste schopní předstoupit před zrcadlo a zopakovat ji i tam? Zkuste si přitom hledět do očí. Co vnímáte?

A jak stojíte - pevně, nebo vratce? Na obou nohou, nebo jen na jedné a druhou máte odlehčenou?

Pozorně brát na vědomí vlastní prožitky

Pokud cítíte, že vám stále ještě dělá potíže vyslovit tuto větu nahlas a odhodlaně, pak máte dobrý důvod zacházet se sebou pozorně. Začít můžete hned tím, že si kvůli tomu nebudete nadávat, ale se zájmem prozkoumáte svoji reakci. Myslete na to, že pro vás bylo po mnoho let běžné ustoupit při útoku do obrany a chovat se tiše místo toho, abyste se tomu druhému pevně postavili. V okamžicích, ve kterých se ten druhý jakýmkoli způsobem dělá důležitým, se ve vás totiž rozeznívá ona struna, která je odmalička zvyklá mlčet, nebrat se příliš vážně a být „nekomplikovaný". Věta „Tak takhle ne!" zní v takovém případu váhavě, na jejím konci je otazník, hlas je tichý, někdy dokonce vynechává. To není tón úspěšného dospělého člověka.

https://obchod.portal.cz/psychologie/tak-takhle-ne/?wt_mc=nas_web.titulky.tak_takhle_ne_26_08_2019

Zpět
Ochrana osobních údajů
©2015-18 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz