STARSS z Farmaceutické fakulty Univerzity KarlovyEurodotace na výzkum pro tým špičkový vědecký tým STARSS z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy

Excelentní vědecké centrum STARSS pro oblast separačních věd v Hradci Králové? To je reálná vize, kterou přináší projekt Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy. Okolo 150 milionů korun z evropských fondů míří do východních Čech. Projekt profesora Petra Solicha, docentky Lucie Novákové a jejich kolegů byl vybrán odbornou komisí MŠMT, složenou ze zahraničních i českých hodnotitelů, k finanční podpoře z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

,, Projekt s názvem Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách - Establishment of Specialized Team for Advanced Research on Separation Science (STARSS), si klade za výzkumný cíl zavést nové a rozvíjet pokročilé separační techniky ze skupiny metod chromatografických, elektromigračních a metod pro úpravu vzorků před analýzou" vysvětlil proděkan fakulty a garant projektu P. Solich.

Výzkumný tým povede profesor František Švec, excelentní zahraniční odborník, který má dlouholeté zkušenosti s řízením vědecko-výzkumné práce v oblasti analytické chemie v USA. „Specifickou náplní našeho rozsáhlého projektu je například vývoj vysoce citlivých a selektivních separačních metod umožňujících detekci a charakterizaci minoritních složek v tělových tekutinách jako je krev či plazma. Ačkoliv je jich v našem těle velice málo, jsou nesmírně důležité, neboť signalizují stav organizmu a lze z nich vyčíst potenciální nástup nemoci ještě předtím, než vypukne. Tohoto cíle lze dosáhnout pouze s použitím nejnovější přístrojové techniky, kterou chceme nakoupit. Jinou součástí projektu jsou práce směřující k nalezení postupů vedoucích k zjednodušení složení zkoumaných velice komplexních vzorků. Bez těchto postupů by i současná sebemodernější technologie byla krátká na jejich detekci i charakterizaci. Toto jsou jenom dva příklady dávající nahlédnout do kuchyně našeho projektu" popisuje F. Švec.

Cíle projektu jsou ambiciózní, avšak reálné. „To, že klíčovým zahraničním vědeckým pracovníkem bude vědec, který se více než 25 let pohyboval v prostředí vědecky nejvyspělejším, ve výzkumu v USA, nejdříve na prestižní University of California v Berkeley a poté na výzkumné instituci E. O. Lawrence Berkeley National Laboratory, Molecular Foundry, bude naší velkou výhodou. V osobě profesora Švece, jehož H-index dle WOS je 78, publikoval téměř 500 vědeckých prací v prestižních časopisech a je autorem či spoluautorem více než 70 patentů v USA i ve světě (jeden z nejznámějších jsou tzv. monolitické stacionární fáze a jejich využití v analytické chemii), máme záruku, že naše snahy a představy se mohou úspěšně realizovat" dodává P. Solich.

Odborný tým bude složen z 16 výzkumných pracovníků, jak zkušených "senior researchers" z řad akademických pracovníků FaF UK, tak z nových talentovaných pracovníků začínajících rozvíjet svou vědeckou kariéru (postdoci a studenti doktorských studijních programů).

Projekt staví na mezinárodní spolupráci se zahraničními výzkumnými centry a její další rozšiřování o výzkumné spojence v oblasti separačních věd. Strategickými partnery projektu jsou australská University of Melbourne, portugalská výzkumná instituci Requimte při University of Porto a španělská University of Balearic Islands, s jejichž zástupci výzkumníci z hradecké fakulty již dlouhodobě spolupracují.

Finanční dotace poputuje především na personální posílení vědeckých týmů, modernizaci přístrojového a materiálního vybavení laboratoří, a na mezinárodní aktivity.

Odborná garantka projektu L. Nováková upřesňuje: „Více než třetina finančních prostředků projektu je plánována na investiční výdaje a nákup nejmodernějších analytických přístrojů, které jsou nutné pro pokročilý výzkum v oblasti separačních věd. Přístrojové vybavení bude zahrnovat nové systémy pro separaci, mezi nimi UHPLC, SFC, CE i SIA systémy a jejich spojení s citlivou detekcí typu hmotnostní spektrometrie. Ta je klíčová pro dosažení potřebné citlivosti a selektivity při analýze komplexních matric."

Projekt startuje 1. března 2017 a potrvá do r. 2022. „Věříme, že za 5,5 let si budeme moci říct, že výzkumný tým STARSS z Farmaceutické fakulty UK výrazně přispěl ke zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků tak, jak si předsevzal na svém začátku" uzavírá s úsměvem prof. Solich.

Ing. Mgr. Alena Jungová
Vedoucí Oddělení strategického rozvoje fakulty a evropských projektů
a Projektová manažerka EU projektů


Univerzita Karlova

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Oddělení strategického rozvoje fakulty a evropských projektů

Zpět

DOPORUČUJEME

Canephron Canephron Právní poradna První volba Kongresy Hotel Olympik Praha Alphega Družstvo lékáren Instagram

OBSAH

PROFI

VELKÁ PODZIMNÍ HRA VAGINÁLNÍ SUCHOST? ŽÁDNÉ TABU! BIOLOGICKY AKTIVNÍ LÁTKY V DOPLŇCÍCH STRAVY OVLIVŇUJÍCÍ ČINNOST MOZKU KALEIDOSKOP HOMEOPATIE ZA TÁROU: OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE Dr. Conti a VR srdce MĚŘENÍ PRUŽNOSTI CÉV ODHALÍ MOŽNÁ RIZIKA PRVNÍ VOLBA LÉKÁRNÍKA: KATEGORIE SUCHÝ KAŠEL VÝSLEDKY PRŮZKUMU JAK LÉKÁRNÍCI VNÍMAJÍ DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE? – II. ČÁST NOVINKY Z LÉKÁRENSKÉHO SORTIMENTU PRVNÍ VOLBA LÉKÁRNÍKA 2019 – VÝBĚR LISTOPAD VLIV OMEGA-3 MASTNÝCH KYSELIN NA KVALITU ŽIVOTA: DEPRESE SCHŰSSLEROVY SOLI V LÉČBĚ NACHLAZENÍ TOP 5 ČLÁNKŮ ŘÍJNA 2019 NOVINKY Z PORTÁLU EDUCOMM 11-2019 KNIŽNÍ NOVINKY ZÁSADY LÉČBY VARIXŮ DOLNÍCH KONČETIN FARMACEUTICKÉ ASISTENTY ZASTŘEŠÍ NOVÁ PROFESNÍ KOMORA PILOTNÍ SCREENING ODHALUJE JEDNU PLICNÍ NEMOC ZA DRUHOU MIGRÉNA JAKO ŽIVOTNÍ A PRACOVNÍ PŘEKÁŽKA 5 VYŠETŘENÍ, KTERÉ BY MĚLA ABSOLVOVAT KAŽDÁ ŽENA PO PADESÁTCE PŘÍPRAVEK NUCALA VÝZNAMNĚ SNIŽUJE EXACERBACE TĚŽKÉHO EOZINOFILNÍHO ASTMATU ŽENY SE BOJÍ GYNEKOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ, KTERÉ JIM MŮŽE ZACHRÁNIT ŽIVOT

RELAX

SYNDROM SUCHÉHO OKA NEPODCEŇUJTE, ALE ŘEŠTE OKAMŽITĚ! PLICNÍ LÉKAŘI MLUVÍ O DÝCHÁNÍ A STRESU VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ REISHI ANTI-AGE SÉRUM S VITAMÍNEM C Týden vědy a techniky AV ČR 2019 ELIŠKA A JAKUB OPĚT DOMINUJÍ ROZHOVOR S VOJTĚCHEM BABIŠTOU O KAMPANI SDÍLÍME KRÁSU - ON+ONA 4 DRUHY PODZIMNÍHO OVOCE, KTERÉ ÚTOČÍ NA SKLOVINU …a jak ji ochránit VERONIKA MAREŠOVÁ: ZEŠTÍHLUJE ČERNÁ BARVA? UKÁZKA Z KNIŽNÍ NOVINKY NAKLADATELSTVÍ PORTÁL
Ochrana osobních údajů
©2015-18 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz