RYCHLE NEBO OKAMŽITĚ?Mnoho lidí považuje průjem za signál, že se tělo pokouší něčeho zbavit, a proto je lepší, nechat ho, aby z těla "vyplavil" všechny bakterie a škodlivé látky. Průjem však není obranný mechanismus. Je příznakem narušení trávicího systému. V současnosti převládá názor, že odmítnutí léků proti průjmu není prospěšné, protože to může dále zhoršit potíže a nepohodlí plynoucí z tohoto stavu1. Neléčený průjem může vést ke ztrátě tekutin a elektrolytů s následnou dehydratací. Dehydratace zapříčiněná ztrátou vody řídkou stolicí může mít vážné důsledky - zejména u velmi mladých, slabých a velmi starých pacientů1. Děti do 3 let a lidé nad 70 let by měli navštívit lékaře vždy, když trvá průjem déle než 24 hodin. Hrozí u nich totiž největší nebezpečí dehydratace2 .  Abyste předešli nežádoucím důsledkům dehydratace, musíte jednat rychle a zastavit příznaky průjmu pomocí léků proti průjmu a zajistit dostatečnou hydrataci organismu.


Světová gastroenterologická organizace (WGO) doporučuje loperamid jako účinnou látku první volby3.

Léčivá látka loperamid je určena k symptomatické léčbě akutního a chronického průjmu.


Loperamid působí několika způsoby4,5:

  • Reguluje peristaltiku střev: účinkuje lokálně na receptory střevní stěny a reguluje peristaltiku střev.
  • Pomáhá snížit vylučování tekutin stolicí: vazbou na receptory střevní stěny zpomaluje uvolňování acetylcholinu a prostaglandinů, čímž prodlužuje střevní pasáž, a to má za následek zpomalení posouvání potravy střevem a prodloužení času na vstřebání vody a solí.
  • Snižuje inkontinenci a nutkání na stolici: zvyšuje tonus análního svěrače, čímž snižuje inkontinenci a nutkání na stolici.

Vzhledem k vysoké afinitě loperamidu ke stěně střevní a vysokému stupni biotransformace při prvním průchodu játry (first-pass metabolism), loperamid téměř neprostupuje do systémové cirkulace. Loperamid se snadno vstřebává ze střeva, ale je téměř úplně vychytáván játry, kde je metabolizován, konjugován a vylučován žlučí. Biologický poločas loperamidu představuje u člověka přibližně 11 hodin s rozmezím 9-14 hodin 6.

Podívejte se na praktickou ukázku z educomm.cz s PharmDr. Veronikou Závalovou, Ph.D.

Jednou z významných rolí farmaceuta je správně vedený dispenzační pohovor s pacientem, který mu zajistí racionální a bezpečné používání léčivého přípravku včetně eliminace potenciálních lékových interakcí. 

Malá ukázka dispenzačního pohovoru z educomm.cz:

Úlohou expedienta je dále zvolit a doporučit takovou lékovou formu přípravku, která nejlépe vyhovuje nejen věku pacienta, ale i jeho individuálním potřebám. 

-red-

Zdroje:
1. Wingate D et al. Aliment Pharmacol Ther. 2001;15:773-782
2. lekarnické kapky.cz
3. Farthing M, er al. J Clin Gastroenterol. 2013;47:12-20
4. Baker D, et al. Rev Gastroenterol Disord. 2007;7(Suppl. 3):S11-S18
5. Huijghebaert S. Dig Dis Sci. 2003;48(2):239-250
6. SPC IMODIUM tvrdé tobolky

IMODIUM® Léčivá látka: jedna tvrdá tobolka obsahuje loperamidi hydrochloridum 2 mg. Léková forma: tvrdá tobolka. Indikace: symptomatická léčba akutního a chronického průjmu, redukce počtu stolic, objemu stolice a úprava její hustoty u pacientů s ileostomií. Dávkování: dospělí, dospívající (od 12 let) a děti od 6 let: akutní průjem: počáteční dávka činí dvě tobolky (4 mg) pro dospělé a dospívající a jedna tobolka (2 mg) pro děti, následuje jedna tobolka (2 mg) po každé další řídké stolici. Chronický průjem: počáteční dávka činí dvě tobolky (4 mg) denně pro dospělé a dospívající a jedna tobolka (2 mg) denně pro děti; tato počáteční dávka by měla být upravována až do dosažení 1-2 tuhých stolic denně, čehož je obvykle docíleno udržovací dávkou 1-6 tobolek (2 mg - 12 mg) denně. Kontraindikace: hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku léčivého přípravku, děti do 6 let, nesmí se používat jako primární léčba u pacientů s akutní dyzenterií, akutní ulcerózní kolitidou, bakteriální enterokolitidou způsobenou invazivními organizmy a pseudomembranózní kolitidou v souvislosti s léčbou širokospektrými antibiotiky. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: léčba průjmu přípravkem IMODIUM® je pouze symptomatická. Kdykoli lze diagnostikovat etiologii, měla by být v případě potřeby zahájena specifická léčba pouze k intravaginální a topické aplikaci. Nenastane-li u akutního průjmu klinické zlepšení do 48 hodin, má být podávání přípravku ukončeno a pacientovi doporučeno vyhledat lékaře. U pacientů s AIDS, u nichž je průjem léčen přípravkem IMODIUM®, by měla být léčba ukončena při prvních příznacích abdominální distenze. Vzhledem k obsahu aspartamu může být přípravek IMODIUM® škodlivý pro pacienty s fenylketonurií. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: loperamid je substrátem P-glykoproteinu. Klinický význam farmakokinetických interakcí s inhibitory P-glykoproteinu při doporučeném dávkování loperamidu není znám. Lze očekávat, že léky se stejnými farmakologickými vlastnostmi mohou zvyšovat účinek loperamidu, a že léky, které zrychlují gastrointestinální pasáž, mohou účinek snižovat. Fertilita, těhotenství, kojení: užívání tohoto léku v těhotenství a v období kojení se nedoporučuje. Nežádoucí účinky: bolest hlavy, závratě, zácpa, nauzea, flatulence. Zvláštní opatření pro uchovávání: uchovávejte při teplotě do 25 °C. Držitel rozhodnutí o registraci: McNeil Healthcare (Ireland) Limited, Irsko. Registrační číslo: 49/071/92-S/C. Datum revize textu: 13. 6. 2019. Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před podáním léčivého přípravku se seznamte s úplnou informací o léčivém přípravku. Místní zástupce: Johnson & Johnson, Walterovo náměstí 321/9, 158 00 Praha 5 - Jinonice, tel.: +420 227 012 111. 

IMODIUM® RAPID 2 mg Léčivá látka: jedna tableta obsahuje loperamidi hydrochloridum 2 mg. Léková forma: tablety dispergovatelné v ústech. Indikace: symptomatická léčba akutního a chronického průjmu, redukce počtu stolic, objemu stolice a úprava její hustoty u pacientů s ileostomií. Dávkování: dospělí, dospívající (od 12 let) a děti od 6 let: akutní průjem: počáteční dávka činí dvě tablety (4 mg) pro dospělé a dospívající a jedna tableta (2 mg) pro děti, následuje jedna tableta (2 mg) po každé další řídké stolici. Chronický průjem: počáteční dávka činí dvě tablety (4 mg) denně pro dospělé a dospívající a jedna tableta (2 mg) denně pro děti; tato počáteční dávka by měla být upravována až do dosažení 1-2 tuhých stolic denně, čehož je obvykle docíleno udržovací dávkou 1-6 tablet (2 mg - 12 mg) denně. Kontraindikace: hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku léčivého přípravku, děti do 6 let, nesmí se používat jako primární léčba u pacientů s akutní dyzenterií, akutní ulcerózní kolitidou, bakteriální enterokolitidou způsobenou invazivními organizmy a pseudomembranózní kolitidou v souvislosti s léčbou širokospektrými antibiotiky. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: léčba průjmu přípravkem IMODIUM® RAPID je pouze symptomatická. Kdykoli lze diagnostikovat etiologii, měla by být v případě potřeby zahájena specifická léčba pouze k intravaginální a topické aplikaci. Nenastane-li u akutního průjmu klinické zlepšení do 48 hodin, má být podávání přípravku ukončeno a pacientovi doporučeno vyhledat lékaře. U pacientů s AIDS, u nichž je průjem léčen přípravkem IMODIUM® RAPID, by měla být léčba ukončena při prvních příznacích abdominální distenze. Vzhledem k obsahu aspartamu může být přípravek IMODIUM® RAPID škodlivý pro pacienty s fenylketonurií. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: loperamid je substrátem P-glykoproteinu. Klinický význam farmakokinetických interakcí s inhibitory P-glykoproteinu při doporučeném dávkování loperamidu není znám. Lze očekávat, že léky se stejnými farmakologickými vlastnostmi mohou zvyšovat účinek loperamidu, a že léky, které zrychlují gastrointestinální pasáž, mohou účinek snižovat. Fertilita, těhotenství, kojení: užívání tohoto léku v těhotenství a v období kojení se nedoporučuje. Nežádoucí účinky: bolest hlavy, závratě, zácpa, nauzea, flatulence. Zvláštní opatření pro uchovávání: uchovávejte při teplotě do 25 °C. Držitel rozhodnutí o registraci: McNeil Healthcare (Ireland) Limited, Irsko. Registrační číslo: 49/112/14-C. Datum revize textu: 13. 6. 2019. Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před podáním léčivého přípravku se seznamte s úplnou informací o léčivém přípravku. Místní zástupce: Johnson & Johnson, Walterovo náměstí 321/9, 158 00 Praha 5 - Jinonice, tel.: +420 227 012 111.

Úvodní ilustrační foto: Designed by Bearfotos / Freepik

Zpět
Ochrana osobních údajů
©2015-18 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz