PRVNÍ VOLBA LÉKÁRNÍKA: KATEGORIE SUCHÝ KAŠELKategorií SUCHÝ KAŠEL z průzkumu První volba lékárníka uzavíráme sérii komentovaných článků k vítězství v jednotlivých indikačních skupinách, které jsme vám na Magazínu letos přinášeli. Již nyní se můžete na educomm.cz zapojit do nového průzkumu První volba lékárníka 2020. Bude úspěšný jako ten letošní? V roce 2019 se do První volby lékárníka zapojilo 659 respondentů (65 % lékárníků, 35 % farmac. asistentů), což byl 17% nárůst oproti ročníku 2018. 

Účastníci z řad registrovaných lékárníků a farmaceutických asistentů na portálu uváděli z volně prodejných léčivých přípravků (LP), doplňků stravy (DS), kosmetických produktů (K) či potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) ten, který je pro ně z vlastních zkušeností produktem první volby. Celkem bylo v průzkumu zařazeno 62 kategorií a v té, která nesla název SUCHÝ KAŠEL, zvítězil léčivý přípravek Levopront®.

Zaměřit se v listopadovém vydání na kašel je logické. Na konci října se nám poprvé dostaly noční teploty pod bod mrazu, přes den ale občas vystoupaly i těsně pod dvacítku. Podzimní vlhké počasí s výkyvem teplot, s inverzemi a špatnými rozptylovými podmínkami nahrává rozvoji akutních i chronických onemocnění dýchacího ústrojí, které se projevují právě kašlem. Suchý kašel je typem obranného reflexu organismu bez produkce hlenu, je reakcí na tepelné nebo chemické podráždění a způsobuje ho otok a překrvení sliznice. Provází většinou počátek zánětu průdušek (bronchitidy), v průběhu několika dnů pak přechází v produktivní vlhký kašel. Suchý dráždivý kašel je obtěžující, vysilující a omezuje aktivity pacienta. Navíc noční záchvaty kašle mohou způsobit nespavost, a snížit tak kvalitu života.

K útlumu suchého dráždivého kašle se používají antitusika - centrální nebo periferní. Periferní antitusika, mezi které patří levodropropizin - účinná látka všech 3 forem léčivého přípravku Levopront® (sirup, kapky a tablety), působí periferně na receptory ve sliznici bronchů, kde snižují citlivost na dráždivé podněty. Periferní antitusika nezpůsobují díky svému mechanismu účinku útlum dechového centra a neovlivňují peristaltiku střev (nezpůsobují zácpu).

LEVOPRONT® PŘINÁŠÍ RYCHLOU ÚLEVU OD SUCHÉHO KAŠLE 1,2

Levodropropizin je po perorálním podání rychle absorbován a rychle distribuován v celém organismu. Biologický poločas je přibližně 1-2 hodiny. Farmakokinetika a biologická dostupnost kapkové lékové formy je stejná jako u lékové formy v podobě sirupu.

Levopront je periferní antitusikum1,3

Antitusický účinek levodropropizinu, nekodeinového periferního antitusika, je srovnatelný s účinkem centrálně působících léčivých přípravků, na rozdíl od nich však levodropropizin vykazuje lepší snášenlivost zejména s ohledem na centrální sedativní účinky. Levopront je lépe tolerovaný než centrální antitusika 1,5

 

Levopront blokuje senzitivní recepční místa v průdušnici a bronších 1,3

  • inhibuje uvolňování neuropeptidů a aferentní C-vlákna
  • inhibuje bronchospasmus vyvolaný histaminem, serotoninem či bradykininem, má antialergický a antibronchospastický účinek

 

Levopront snižuje četnost a závažnost kašle u dětí a dospělých 4,5

Metaanalýza klinických studií s levodropropizinem sledující účinnost levodropropizinu u dětské a dospělé populace v porovnání s ostatními antitusiky ukazuje, že účinnost levodropropizinu je srovnatelná, nebo i mírně lepší než u ostatních antitusik jak kodeinového, tak i nekodeinového typu.


Periferní antitusikum účinné jako centrální. 1,2,5

Méně sedace než centrální antitusika. 1,5

Neovlivňuje respirační funkce a zachovává mukociliární clearance. 1,6

 

PRO LÉČBU SUCHÉHO KAŠLE CELÉ RODINY VČETNĚ DĚTÍ OD 2 LET

Kapky s příchutí lesního ovoce k léčbě dospělých a dětí od 2 let.

Sirup s příchutí třešně k léčbě dospělých a dětí od 2 let.

Tablety k léčbě dospělých a dospívajících starších 12 let.

-red-

Úvodní ilustrační foto: Designed by Freepik

Literatura:

1. Aktuální SPC přípravku Levopront.

2. Dicpinigaitis PV et al.: Antitussive drugs - past, present, and future. Pharmacological Reviews 2014;66:468-512.

3. Bolser DC: Mechanisms of action of central and peripheral antitussive drugs, Pulomonary Pharmacology 1996;9:357-364.

4. Zanasi A et al.: Levodropropizine for treating cough in adult and children: a meta-analysis of published studies. Multidisciplinary Respiratory Medicine 2015;10:19.

5. Catena E., Daffonchio L.: Effi cacy and tolerability of levodropropizine in adult patients with non-productive cough. Comparison with dextromethorfan. Pulmonary Pharmacology & Therapeutics 1997;10:89-96.

6. Bossi R. et al.: Antitussive Activity and Respiratory System Effects of Levodropropizine in Man. Arzneimittel-Forschung/Drug Research 1988;38-2:1152-1162.


Levopront, Levopront kapky, Levopront sirup
S: Levodropropizinum 60 mg v  1 tabletě, v  1 ml roztoku, v 10 ml sirupu. IS: Antitusikum. CH: Levodropropizin je syntetické periferní antitusikum nekodeinového typu s účinky antialergickými a  antibronchospastickými. Nepotlačuje respirační funkce ani mukociliární clearance. I: Bronchopulmonální afekce doprovázené dráždivým suchým kašlem. KI: Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku. Nemocní s  bronchiální hypersekrecí nebo sníženou mukociliární funkcí. Výrazné snížení funkce jater. ZU: Používat pouze po důkladném zvážení rizika u pacientů s těžkou insficiencí ledvin. Sirup obsahuje sacharózu, kapky alkohol, tablety laktózu. : Velmi vzácně alergické reakce, točení hlavy, somnolence, palpitace, nauzea, malátnost. IT: Používat s opatrností při podávání benzodiazepinů. TL: Přípravky jsou v době těhotenství a kojení kontraindikovány. D: Kapky, Sirup: Dospělí a děti od 12 let 1 ml (20 kapek) roztoku nebo 10 ml sirupu až 3× denně. Děti 2-12 let 1 mg levodropropizinu/kg až 3× denně Tablety: Dospělí a dospívající starší 12 let: jedna tableta až 3× denně s intervalem mezi dávkami alespoň 6 hodin. B: Tablety 10 × 60 mg, kapky 15 ml, sirup 120 ml. Držitel registračního rozhodnutí: Dompé Farmaceutici S.p.A., Itálie. Datum poslední revize textu SPC: Tablety: 20. 12. 2017. Kapky, Sirup: 26. 2. 2015.

Přípravky nejsou vázány na lékařský předpis a nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Seznamte se prosím se Souhrnem údajů o přípravku (SPC).

Zpět