PRVNÍ POMOC V LÉKÁRNÁCHNa druhou sobotu v září každoročně připadá Světový den první pomoci, který od roku 2000 vyhlašuje Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Do akcí propagujících důležitost znalosti zásad první pomoci se tradičně zapojuje na 170 národních společností Červeného kříže (včetně ČČK).

Osvojte si zásady první pomoci a nebojte se zachránit život

Oblastní spolky ČČK ročně naučí ve svých kurzech asi 50 tisíc lidí základy poskytování první pomoci. Přestože alespoň elementární znalost může v mnoha případech zachránit život, nemalá část populace si v krizových situacích neumí poradit. Se svou kampaní „Nebojte se zachránit život" se proto k akci již potřetí připojí letos i lékárníci z celé České republiky. 


Kurzů první pomoci, které jsou zařazeny v komorovém projektu celoživotního vzdělávání lékárníků,

se od 2. dubna do 20. června 2019 zúčastnilo na 37 seminářích 478 lékárníků a 50 farmaceutů.

Na podzim je plánováno dalších osm seminářů s kapacitou cca 220 účastníků.


V rámci kampaně Nebojte se zachránit život si mohou od 9. do 15. září 2019 zájemci z řad veřejnosti osvojit základy první pomoci ve více jak 500 lékárnách po celé ČR. Lékárníci a farmaceutičtí asistenti jim poskytnou základní odborné školení v kardiopulmonální resuscitaci, aplikaci adrenalinového autoinjektoru a zástavě masivního zevního krvácení. Pacientům bude také zdarma nabídnuta praktická brožurka s radami a základními postupy první pomoci.


Letošní Světový den první pomoci připadá na 14. září


Podle informací České lékárnické komory (ČLnK) se do kampaně letos zapojí 535 tuzemských lékáren, třetí ročník tedy počítá zatím s rekordní účastí (2017-491 lékáren, 2018-471 lékáren).

Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy bude první pomoc potřebovat nebo ji bude ve vyhrocené situaci poskytovat. Potenciální zachránce by měl znát základní pravidla, jak při poskytnutí adekvátní pomoci nejlépe postupovat, a přitom neohrozil sebe či další osoby. Kampaně ‚Nebojte se zachránit život' v předchozích dvou letech ukázaly, že s osvojením základů první pomoci mohou široké veřejnosti poradit také lékárníci," uvádí ke třetímu ročníku prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba, podle něhož se zapojení lékáren nabízí také z důvodu, že jsou pro pacienty nejdostupnějším zdravotnickým zařízením.

Znalosti v oblasti první pomoci jsou základ

Zdravotnická záchranná služba zasahovala v minulém roce u 7 937 resuscitací. Česká lékárnická komora proto také v letošním roce pokračuje ve spolupráci s firmou Teva Pharmaceuticals CR a pro své členy a farmaceutické asistenty připravila 45 seminářů praktického nácviku první pomoci.

První pomoc patří mezi základní dovednosti všech zdravotnických povolání, tedy i lékárníků. Je součástí nejen jejich pregraduálního i postgraduálního vzdělávání, ale také celoživotního v rámci garantovaných kurzů Komory," vysvětluje Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., viceprezident ČLnK, s tím, že obsah seminářů byl nově rozšířen o nácvik aplikace adrenalinového autoinjektoru a zástavy masivního zevního krvácení. Nedílnou a základní částí zůstává od roku 2017 osvojení základních technik kardiopulmonální resuscitace (KPR) včetně použití externího defibrilátoru. 

V případě, že zachránci nehrozí smrt či vážné poškození zdraví, je poskytnutí první pomoci dokonce zákonná povinnost. Pokud má dotyčný alespoň základní teoretické znalosti a ovládá několik resuscitačních dovedností, není poskytnutí první pomoci, a to včetně kardiopulmonální resuscitace, příliš složité. Postupy první pomoci by proto měly patřit k základnímu vzdělání každého z nás," dodává MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D., lékař se specializací anesteziologie-resuscitace a urgentní medicína, který je zároveň také odborným lektorem se zaměřením na poskytování neodkladné péče.

Při nepřímé srdeční masáži jsme kolmo nad tělem a nataženými pažemi stlačujeme hrudník pravidelně do hloubky asi 5 cm, v frekvenci minimálně100x za minutu. MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. doporučuje, aby zachránce resuscitoval v rytmu písně Rolničky, rolničky..."Zaženete obavy a soustředíte se na ten správný rytmus," říká odborný lektorem na poskytování neodkladné péče.


ČLnK se o rozvoj poradenství v českých lékárnách zasazuje dlouhodobě


Lékárníci jsou nedílnou součástí primární zdravotní péče, proto se do podobných akcí zapojujeme pravidelně. Nechat si od lékárníků vysvětlit základy první pomoci je skvělá příležitost, jak se naučit zachránit to nejcennější co máme - život," říká Mgr. Michaela Bažantová, tisková mluvčí ČLnK.

V lékárnách zapojených do letošního ročníku kampaně bude pro veřejnost k dispozici praktická brožurka, v níž jsou popsány první kroky při záchraně života: jak vyhodnotit situaci a myslet na vlastní bezpečí, a jak správně postupovat při kompresi hrudníku a umělém dýchání.

Seznam zapojených lékáren naleznete na webových stránkách ČLnK. Veřejnost si může nejbližší lékárnu zapojenou do kampaně Nebojte se zachránit život vyhledat prostřednictvím mobilní aplikace Lékárny v ČR.


Veřejnosti je volně k dispozici edukační video s názornými ukázkami první pomoci,

kterou provádí MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. 

Video vzniklo za podpory společnosti Teva Pharmaceuticals CR.


Zdroj: Tisková konference ČLnK ke spuštění kampaně Nebojte se zachránit život, 28. 8. 2019
Zpět
Ochrana osobních údajů
©2015-18 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz