PŘISPĚJÍ PSYCHOBIOTIKA K ŘEŠENÍ PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA?



Porucha autistického spektra (autism spectrum disorder, česká zkratka PAS) zahrnuje řadu neuro-vývojových poruch. Autismus je poruchou vývoje sociální interakce a komunikace. Jde o vrozenou odlišnost ve vývoji a fungování mozku, která bývá zpravidla diagnostikována u dětí do tří let věku. V ČR je téměř 12000 lidí s diagnózou autismu, reálný počet dětí i dospělých s poruchou autistického spektra může být ale vyšší.

Střevo autistů je "jiné"

Do etiologie PAS je zapojeno více než 100 genů, a pokud dojde k selhání některého z nich, může nastat porucha vývoje CNS i ENS (nervové tkáně v trávicí soustavě). Mezi environmentální faktory, které přispívají k rozvoji PAS, patří oxidativní stres, fyzická kondice a také střevní bakterie. Lidská střeva obsahují více než 100 bilionů mikroorganismů a 500 známých druhů bakterií. To je dohromady asi desetkrát více, než má lidské tělo celkem buněk. Složení mikrobiomu se stabilizuje během prvních 2-3 let života a nejcitlivějším obdobím pro ovlivnění vývoje jedince mikrobiotou je doba po narození, kdy dochází k osidlování slizničních i kožních povrchů. Proto je velmi důležité, jakým způsobem probíhá porod a zda matka dítě kojí.

„Mnoho chronických chorob je důsledkem narušení nebo poruch ve složení mikrobioty. Jde o choroby, jejichž incidence v posledních desetiletích prudce stoupá, například alergie a autoimunitní onemocnění," říká prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc. z Mikrobiologického ústavu AV ČR.

„V posledních desetiletích se intenzivně studuje účast střevní mikrobioty i u psychiatrických chorob. Osa střevo - mozek je obousměrný komunikační systém, kde jsou zapojeny neurální, imunitní a endokrinní mechanismy. Složení mikrobiomu hraje při poruchách regulace nervového systému výraznou roli," doplňuje imunoložka, která se dlouhodobě zaměřuje na význam střevní mikroflóry pro vznik chronických onemocnění.

Dnes již víme, že mikroorganismy ve střevech hrají zásadní roli v procesu trávení. Výzkumy posledních let ukázaly, že střevní mikrobiom v lidském těle ovlivňuje ale daleko více procesů, například hormonální změny, imunitní systém, ale i nervovou soustavu. Právě studium vlivu střevního mikrobiomu na nervovou soustavu přináší novou naději v léčbě psychických onemocnění, jako jsou deprese, úzkosti nebo autismus. Je prokázáno, že neuro-vývojové poruchy jsou spojeny s GIT symptomy (nadýmání, průjem, bolesti břišní krajiny). U dětí trpících PAS byly identifikovány změny ve složení střevní mikrobioty a změny v metabolismu. Narušení střevní mikrobioty, zasahující do vývoje mozku a mozkové aktivity, může přispět k behaviorálním deficitům vyskytujícím se u PAS.

Bylo prokázáno, že střeva mají částečně nezávislou nervovou soustavu a dokážou komunikovat s mozkem, tedy že signály vysílá nejen mozek ke střevům, ale též střeva ovlivňují činnost mozku. V této souvislosti se hovoří o ose střevo-mozek. Střevní mikroflóra totiž vytváří a reguluje vznik neurotransmiterů, látek zodpovědných za přenos nervových vzruchů - například adrenalinu, serotoninu či dopaminu. Bakterie obývající lidské střevo tak mohou mít přímý vliv na chování a náladu svého hostitele," vysvětluje MUDr. Lukáš Jirka, generální ředitel společnosti Neuraxpharm Bohemia.

Probiotika a psychobiotika

Složení střevního mikrobiomu jedince je významně ovlivněno životním stylem - skladbou stravy, expozicí stresu, nebo množstvím spánku. Někteří proto zastávají názor, že jedním z důvodů zvýšeného výskytu psychických onemocnění v dnešní populaci může být současný životní styl s nevhodnou stravou a nedostatkem zdravého pohybu a odpočinku. V návaznosti na studium střevní mikroflóry se rozšířil pojem probiotika označující kultury živých organismů, které jsou při podávání v dostatečném množství člověku prospěšné. V souvislosti se zjištěním vztahu mezi střevním mikrobiomem a lidskou psychikou se nově zavádí termín psychobiotika, jež jsou podskupinou probiotik, která zlepšují psychický stav člověka.

„Hovoříme o možnosti regulovat duševní zdraví prostřednictvím podávání vybraných probiotik. Tento vědecký objev odhaluje komplexitu fungování lidského organismu a nabízí dosud netušené možnosti úvah o řešení psychologických problémů," dodává k tématu MUDr. Jirka


Psychobiotikum definujeme jako živý organismus, který po požití v dostatečném množství přináší zdravotní přínos pacientům trpícím psychiatrickým onemocněním.

Jako třída probiotik jsou tyto bakterie schopny produkovat a dodávat neuroaktivní látky, jako je kyselina gama-aminomáselná a serotonin, které působí na osu mozku.

Účinky mohou být zprostředkovány vaginálním nervem, míchou nebo neuroendokrinním systémem1


Jedním z objevů na poli psychobiotik je probiotický kmen Lactobacillus Plantarum PS128TM. Profesor Ying-Chieh Tsa z univerzity Yang-Ming na Tchaj-wanu potvrdil vliv těchto bakterií na množství neurotransmiterů v organismu, konkrétně schopnost tohoto kmene PS128TM zvyšovat v těle množství dopaminu a serotoninu, tzv. hormonů štěstí. Klinická studie2 ověřující účinky PS128TM na projevy poruchy autistického spektra (PAS) prokázala zmírnění projevů úzkosti, repetitivního chování a vzdorovitosti, a naopak nárůst sociálního kontaktu při měsíčním podávání probiotického kmene Lactobacillus plantarum PS128TM

Na základě těchto prvotních pozitivních výsledků provedené studie byl vyvinut první produkt s obsahem tohoto kmene pod názvem NeuraxBiotic Spectrum® a v roce 2019 byl uveden na evropský trh. V České republice je možné tento produkt zakoupit od ledna 2020.

„Jsme přesvědčeni o převratnosti objevu Lactobacillus plantarum PS128TM a jsme rádi, že můžeme výstupy nejnovějších vědeckých poznatků zprostředkovat i na český trh. Pevně doufáme, že se tento doplněk stravy stane další šancí na zlepšení alespoň některých symptomů u pacientů s poruchou autistického spektra." uzavírá MUDr. Lukáš Jirka.

Zdroje a literatura: Tisková konference Poruchy autistického spektra u dětí, 28. 1. 2020

1. Dinan TG, Stanton C, Cryan JF. Psychobiotics: a novel class of psychotropic. Biol Psychiatry. 2013 Nov 15;74(10):720-6. doi: 10.1016/j.biopsych.2013.05.001.

2. https://psychobiotika.info/inc/data/1_Lactobacillusplantarumps128amelioratesdoi-inducedticlikebehaviorsviaitsinfluenceonthemicrobiota-gut-brainaxis_2019.pdf

Zpět

DOPORUČUJEME

Inca Collagen Sedatif Excilor Oscilloconinum Právní poradna Kongresy Levopront Alphega Družstvo lékáren Instagram

OBSAH

PROFI

PSYCHICKÉ POTÍŽE V OBDOBÍ KORONAVIROVÉ EPIDEMIE VELKÁ VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ INCA COLLAGEN - ČESKÝ PRODUKT S PŘIDANOU HODNOTOU KALEIDOSKOP HOMEOPATIE ZA TÁROU: ZLOMENINY ROZHOVOR S PROFESOREM BENEŠEM O MOZKU PRVNÍ VOLBA LÉKÁRNÍKA 2020: PREVENCE KARDIOVASKULÁRNÍCH CHOROB MOŽNOSTI FYTOFARMAK PŘI ZVLÁDÁNÍ ÚZKOSTNÝCH PORUCH HEMOROIDY: PŘÍČINY, PREVENCE A ŘEŠENÍ NOVINKY Z LÉKÁRENSKÉHO SORTIMENTU PROTEKTIVNÍ FAKTORY V SOUVISLOSTI S COVID-19 PSYCHOLOGIE KRIZOVÝCH SITUACÍ FAKULTU JADERNOU A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKOU ČVUT PROMĚNILI VĚDCI V MANUFAKTURU TOP 5 ČLÁNKŮ BŘEZNA 2020 NOVINKY Z PORTÁLU EDUCOMM 4-2020 KNIŽNÍ NOVINKY AIFP: VE VÝVOJI JE NA 30 ANTIVIROVÝCH LÉČIV ČÍM NAHRADIT PARACETAMOL? NĚKOLIK TIPŮ Z PŘÍRODY NA ZLEPŠENÍ OBRANYSCHOPNOSTI V DOBÁCH VIROVÝCH INFEKCÍ VYHODNOCENÍ TESTOVÁNÍ KLOUBNÍ PÉČE PACIENTI S NÁHLOU ZTRÁTOU ČICHU BY MĚLI DODRŽOVAT KARANTÉNU ANTROPOLOGOVÉ POMÁHAJÍ S VÝVOJEM DĚTSKÝCH RESPIRÁTORŮ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ MUŽŮ OD DĚTSTVÍ DO DOSPĚLOSTI COVID-19: JEN DOBRÉ ZPRÁVY KDO JE VINÍKEM V PŘÍPADĚ ONEMOCNĚNÍ COVID-19?

RELAX

ZÁZRAK JMÉNEM KYSELINA HYALURONOVÁ COSMECEUTICAL JE NEJVYŠŠÍ STANDARD PÉČE O PLEŤ VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ PARASOFTIN EXFOLIAČNÍCH PONOŽEK ŽIJEME V ČASE INFORMAČNÍ OBEZITY JAK CHRÁNIT SEBE A SVÉ OKOLÍ JAK VYŘEŠIT NEDOSTATEK TALENTŮ? OCHRANA KŮŽE – TRENDY, NOVINKY, NÁPADY 6 TIPŮ PRO ZDRAVÉ BĚHÁNÍ SPRÁVNÉ MYTÍ RUKOU UKÁZKA Z KNIŽNÍ NOVINKY NAKLADATELSTVÍ PORTÁL
Ochrana osobních údajů
©2015-18 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz