ČESKÁ LÉKÁRNICKÁ KOMORA: VÝSLEDEK ÚHRADOVÉ VYHLÁŠKY JE PRO LÉKÁRNÍKY FIASKO18. října jsme na Magazínu přinesli v článku NAVÝŠENÍ ÚHRADY ZA SIGNÁLNÍ VÝKON aktuální prohlášení ČLnK, kterým reagovala na rozhodnutí Rady poskytovatelů konané 11. října 2019. Z 11 miliard korun, které budou v roce 2020 ve zdravotnictví navíc oproti původnímu plánu, by mělo téměř 5 miliard směřovat do úhradové vyhlášky.

Pokud má být dle slov ministra zdravotnictví navýšení proporcionální, představenstvo České lékárnické komory v reakci na rozhodnutí požadovalo navýšení platby za signální výkon o 3 koruny, neboť úhrada za signální výkon je jako jediná přímým příjmem lékárny, a tudíž může být napřímo promítnuta do platů.

Představenstvo požaduje, aby byla úhrada za signální výkon č. 09552 navýšena o 3 Kč na 18 Kč, což zajistí prostředky pro navýšení mezd jako v ostatních zdravotnických segmentech," komentoval 17. října požadavek na navýšení platů ve zdravotnictví prezident České lékárnické komory PharmDr. Lubomír Chudoba.

Ministr zdravotnictví ale žádným způsobem nereagoval na požadavek ČLnK na navýšení platby za signální výkon, které by zajistilo možnost avizovaného navýšení platů v lékárnách (stejně jako u ostatních zdravotníků). Ministr nereflektoval ani na druhý požadavek lékárníků, který by zohlednil práci lékárníků nad rámec jejich současných povinností. Za digitalizaci listinných receptů ministerstvo lékárníkům přiznalo navýšení na 12 korun za recept, které ČLnK považuje za nedůstojně nízkou odměnu nezohledňující ani personální náklady.


Představenstvo České lékárnické komory v minulém týdnu žádalo ministra zdravotnictví o navýšení úhrady za signální výkon o 3 Kč.

Díky tomu by bylo možné po dlouhé době navýšit v roce 2020 platy lékárníků ve stejné míře, jako tomu bude u ostatních zdravotníků.


 

Platy všech pracovníků ve zdravotnictví měly být od příštího roku navýšeny o 1.500 Kč měsíčně, proto Česká lékárnická komora žádala ministra zdravotnictví o navýšení úhrady za signální výkon o 3 Kč na 18 Kč. Bohužel pan ministr nejen že tento oprávněný požadavek lékárníků nezohlednil, ale dle absence jeho odpovědi se jím pravděpodobně ani nezabýval. Lékárníci jako jediní zdravotníci nedostanou na svých platech přidáno nic. Což je v přímém rozporu se slovy pana ministra o proporcionálním navýšení do všech segmentů zdravotnictví," zhodnotil fiasko schválené úhradové vyhlášky pro rok 2020 viceprezident ČLnK Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.

České lékárenství poškodí i další důsledek rozhodnutí ministerstva zdravotnictví. Stát lékárníkům ukládá povinnost digitalizovat listinné recepty, ale za tuto službu není ochoten lékárníkům přiznat adekvátní odměnu, která zohlední alespoň personální náklady na tuto službu. V původním návrhu ministerstva byla úhrada této služby stanovena na 10,- Kč za recept, přičemž ČLnK vznesla k výši úhrady námitku a žádala o přehodnocení na úhradu v minimální výši 30,-Kč za recept. Digitalizace receptu bude mnohem náročnější než úřední ověření podpisu, které je ohodnocené 30,- Kč.

Česká lékárnická komora považuje rozhodnutí ministra o finální hodnotě 12,- Kč za výsměch vysokoškolsky vzdělaným odborníkům, kteří doplácejí na nedostatky v digitalizaci, na níž nenesou žádnou vinu. Další administrativní povinnost, která nebude lékárnám adekvátně proplacena, si nemůžeme nechat líbit a obrátíme se přímo na premiéra. Jak jsme si totiž v nedávné diskusi s ministrem ověřili, jsou mu pracovníky ministerstva předkládána nesprávná data a následná veřejná sdělení ministerstva o údajných nárůstech příjmů veřejných lékáren nás pak velmi poškozují," komentuje reálný dopad úhradové vyhlášky prezident České lékárnické komory PharmDr. Lubomír Chudoba.

Zdroj: Allmedia4U s.r.o., tisková zpráva ČLnK, 24. 10. 2019

Více o tématu:

Ministr zdravotnictví podepsal úhradovou vyhlášku pro rok 2020 ZDE

Vyjádření České lékárnické komory k úhradové vyhlášce, 17. 10. ZDE

Hodnocení výsledku úhradové vyhlášky, 24. 10. ZDE

Zpět

DOPORUČUJEME

Inca Collagen Lactase Sedatif Právní poradna Kongresy Alphega Družstvo lékáren Instagram

OBSAH

PROFI

MINERÁLNÍ SOLI NA(D) ZLATO POZOR NA INTOLERANCI LAKTÓZY LZE UŽÍVAT KOLAGEN I V PRŮBĚHU TĚHOTENSTVÍ A PO PORODU? KALEIDOSKOP HOMEOPATIE ZA TÁROU: PYLOVÁ ALERGIE ZEPTALI JSME SE ZA VÁS... REZISTENCE BAKTERIÍ NA ANTIBIOTIKA JE VĚTŠÍ PROBLÉM, NEŽ SE ZDÁ TELEMEDICÍNA ANO – ALE ROZUMNĚ PRVNÍ VOLBA LÉKÁRNÍKA 2020: KATEGORIE KOJENECKÁ VÝŽIVA NOVINKY Z LÉKÁRENSKÉHO SORTIMENTU PTALI JSTE SE BĚHEM ONLINE KONFERENCE… REPORTÁŽ: PŘEDÁNÍ PEČETI ODBORNÁ LÉKÁRNA HEMOROIDY NEMUSÍ BÝT TABU, NENÍ NUTNO SE DRŽET STEREOTYPU PŘI JEJICH ŘEŠENÍ ZA TÁROU TOP 5 ČLÁNKŮ DUBNA NOVINKY Z PORTÁLU EDUCOMM 5-2020 KNIŽNÍ NOVINKY ROZHOVOR S FARMACEUTICKÝM TECHNOLOGEM DAVIDEM VETCHÝM ŘEŠENÍ VAGINÁLNÍCH POTÍŽÍ Z POHLEDU LÉKÁRNÍKA I. KAZUISTIKY Z PRAXE KLINICKÉHO FARMACEUTA JAK POSÍLIT IMUNITNÍ SYSTÉM VITAMINEM D JAK PODPOŘIT PLODNOST V KARANTÉNĚ? 10 DŮVODŮ, PROČ SE NECHAT OČKOVAT ČÍHÁ V POTRUBÍ UZAVŘENÝCH PROVOZOVEN LEGIONELLA? STUDIE JÁ A COVID-19 AKTIVITY INOVATIVNÍHO FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU NA PODPORU BOJE PROTI EPIDEMII KORONAVIRU

RELAX

KLOUBNÍ VÝŽIVA PRO PSY CANVIT CHONDRO FILLERINA V BOJI S ČASEM PROČ JSOU ZINEK A SELEN DŮLEŽITÉ PRO NAŠE TĚLO NOVÁ GENERACE PROBIOTIK V KOMBINACI S PREBIOTIKY! PSYCHOLOGIE KRIZOVÝCH SITUACÍ JAK V KARANTÉNĚ NEPŘIBRAT A ZŮSTAT FIT? OCHRANA KŮŽE – TRENDY, NOVINKY, NÁPADY JAK SPRÁVNĚ UCHOVÁVAT POTRAVINY? ONLINE KONFERENCE HEALTHCOMM UKÁZKA Z KNIŽNÍ NOVINKY NAKLADATELSTVÍ PORTÁL
Ochrana osobních údajů
©2015-20 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz