MIGRÉNA VÁM STOJÍ ZA ŘEČ. MLUVTE O NÍ SE SVÝM LÉKAŘEMNěkteré bolesti hlavy mohou být život ohrožující, jiné, ač nejsou fatální, doslova lidem seberou hodiny, dny a roky jejich života. Bolestí hlavy existuje mnoho druhů, proto je velmi těžké je vždy správně zařadit. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že až polovina dospělé populace pociťovala za poslední rok obtíže spojené s bolestmi hlavy. Zároveň se více než 30 % dospělých ve věku 18-65 let v témže období potýkalo s migrénou.1,2 Tímto chronickým onemocněním, které dokáže člověka paralyzovat a dočasně mu sebrat běžné radosti života, trpí až milion Čechů. Až 40 % pacientů nemá však migrénu potvrzenou lékařem a řeší potíže s ní spojené samoléčbou. Přitom právě lékaři dokáží správně určit typ bolesti hlavy a zamezit dopadům neléčeného onemocnění na život.3 S cílem vytvořit komplexní systém péče pro pacienty, zaměřený na jednotnou diagnostiku, klasifikaci a léčbu bolestí hlavy, vznikla již v roce 1994 lékařská společnost Czech Headache Society (Společnost pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy).4  

Bolesti hlavy se dle mezinárodně uznávané klasifikace rozdělují na primární a sekundární. Sekundární bolesti hlavy jsou projevem jiných onemocnění, a to od poměrně nezávažných, jako jsou například chřipka či zánět nosních dutin, až po závažné a život ohrožující, jakými mohou být nádor mozku či zánět mozkových blan. Primární bolesti hlavy jsou naopak onemocněním samy o sobě. Řadí se mezi ně migréna, tenzní bolesti hlavy a cluster headache.Podle primářky Neurologické kliniky 3. LF UK a TN, MUDr. Jolany Markové, FEAN, jsou tenzní bolesti hlavy nejčastějším typem bolesti, která však většinu lidí vůbec do ordinací lékaře nepřivede. Stejně jako migréna nejsou tyto primární bolesti detekovatelné pomocí moderních zobrazovacích metod. Na CT mozku či na magnetické rezonanci se neukáže žádný patologický nález.

Nejrozšířenější primární bolestí hlavy je takzvaná tenzní bolest, kterou zná téměř každý a k lékaři s ní chodí pouze minimum pacientů, neboť ji zvládnou v relativně krátkém čase zaléčit pomocí analgetik. Migréna, která se řadí také mezi primární bolesti hlavy, je ovšem mnohem závažnější a dlouhodobá lékařská péče je v tomto případě nezbytná," vysvětluje Jolana Marková.

„Primární bolesti hlavy, jako je migréna, nás neohrožují na životě, a proto mají někdy lidé tendenci je zlehčovat, a to i přesto, že ze všech bolestí hlavy způsobuje např. migréna nejvyšší míru dočasné nemohoucnosti pacienta. Evidujeme také řadu nediagnostikovaných pacientů s migrénou, kteří se spoléhají na samoléčbu. Dle praxe si ale mohou i uškodit. Příkladem je nadměrně časté užití analgetik, která mohou dokonce další bolesti hlavy vyvolat. Ať už se však jedná o primární, nebo sekundární bolesti hlavy, je třeba jim přikládat náležitou pozornost. Je vždy na lékaři, aby správně určil typ bolesti hlavy, její závažnost, doporučil vhodný režim a zvolil odpovídající léčbu. První kroky pacienta by vždy měly směřovat k praktickému lékaři. Ten pak pacienta dle potřeby pošle ke specialistovi," říká prim. Marková, člen výboru Czech Headache Society. 

Typy migrény 

Migrénou trpí až jeden milion Čechů.6 Je charakterizována opakovanými záchvaty bolestí hlavy středně silné až velmi silné intenzity doplněné o doprovodné příznaky, jako je například nevolnost, zvracení, světloplachost a extrémní únava.7 Dle klasifikace je migréna dělena na migrénu s aurou a migrénu bez aury. Migrénu s aurou zažívá okolo 20 % pacientů. Samotná aura předchází vlastní migrenické bolesti hlavy a běžně se může projevovat dočasnou poruchou zraku a zorného pole, jako jsou záblesky a vidění vlnovek nebo drobných předmětů.7 Setkat se můžeme také s dělením na epizodickou a chronickou migrénu. U epizodické migrény má pacient v měsíci méně než 15 dnů s bolestí hlavy. Pacienti s chronickou migrénou pak ataky zažívají častěji než polovinu dnů v měsíci, a to opakovaně po dobu alespoň 3 měsíců. Projevy migrény a charakteristické rysy záchvatů se však mohou u každého pacienta částečně lišit, proto je třeba také individuální přístup k léčbě.8,9

Možnosti léčby migrény

„Lékař vždy musí vyhodnotit, jaký druh migrény pacient má a jaká léčba by mu mohla vyhovovat. U lehčích migrén běžně pracujeme s analgetiky a s tzv. triptany - léky, které jsou cílené a tlumí akutní záchvat migrény. U středně těžkých a těžkých forem se přidává preventivní léčba, kterou pacient užívá dlouhodoběji a která dokáže snížit počet záchvatů a jejich intenzitu. Nejnovějším typem preventivní léčby je pak léčba biologická. Pro léčbu migrény existuje síť specializovaných center pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy, kterou vytvořila Czech Headache Society, aby na vybraných místech koncentrovala ty největší specialisty zaměřující se na různé typy bolestí hlavy a zajistila tak kvalitní péči pacientům s těmito problémy," říká MUDr. Marková.

Spolu s medikamentózní léčbou se doporučuje i úprava denního režimu a zdravý životní styl, které mohou ke zkrocení migrén také pomoci. Další možností předcházení záchvatů je vysledování spouštěčů migrény a snaha o jejich eliminaci. Více informací o migréně na www.omigrene.cz

 

Zdroj: Tisková konference Typy bolestí hlavy a ty nejzávažnější z nich, 9. 6. 2020

Literatura:
1. WHO. Headache Disorders. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/headache-disorders
2. WHO. How common are headaches?,  https://www.who.int/news-room/q-a-detail/how-common-are-headaches
3. Lipton RB et al. Neurology. 2007; 68: 343-349.
4. Czech Headache Society. http://www.czech-hs.cz/laicka-verejnost/historie-chs/
5. Czech Headache Society. http://www.czech-hs.cz/laicka-verejnost/otazky-a-odpovedi/co-jsou-to-tedy-primarni-a-sekundarni-bolesti-hlavy/
6. National Institute of Neurological Disorders and Strokes. Migraine Information.  https://www.ninds.nih.gov/Disorders/All-Disorders/Migraine-Information-Page
7. Czech Headache Society. http://www.czech-hs.cz/laicka-verejnost/popis-onemocneni/
8. Czech Headache Society. http://www.czech-hs.cz/laicka-verejnost/otazky-a-odpovedi/jak-vypada-transformovana-migrena/
9. Mastík J. Migréna - nová mezinárodní klasifikace a moderní léčebné postupy. Neurologie pro praxi 2/2004. https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2004/02/08.pdf
Zpět

DOPORUČUJEME

Inca Collagen Profertil Sedatif Kongresy Alphega Družstvo lékáren Instagram

OBSAH

PROFI

REKREAČNÍ SPORT PRO ZDRAVÍ KDYŽ JE NA VINĚ MUŽ ANEB I PÁNOVÉ MAJÍ PROBLÉMY S POČETÍM VÍTE, CO POMÁHÁ NA PIGMENTOVÉ SKVRNY? KALEIDOSKOP HOMEOPATIE ZA TÁROU: BOLESTI V KRKU V LÉTĚ ZEPTALI JSME SE ZA VÁS... CO SKRÝVAJÍ LESNÍ PLODY KDY A PROČ UŽÍVAT PROBIOTIKA? PŘÍRODOVĚDCI A INFORMATICI TESTOVALI ZNÁMÉ LÉKY NA NOVÝ KORONAVIRUS ZBAVTE SE PŘEBYTEČNÉ VODY V TĚLE MODERNÍ LÉČBA REVMATOIDNÍ ARTRITIDY: PACIENTI TRÁVÍ MINIMUM ČASU V NEMOCNICÍCH A DŘÍVE SE VRACEJÍ DO PRACOVNÍHO I BĚŽNÉHO ŽIVOTA MUDr. JAN HUGO - LÉČBA BRADAVIC PŘI ZÁCHRANĚ ZRAKU SE HRAJE O ČAS TOP 5 ČLÁNKŮ ČERVENCE NOVINKY Z PORTÁLU EDUCOMM 8-2020 KNIŽNÍ NOVINKY PARACETAMOL: BEZPEČNÁ LÉČBA SPOČÍVÁ V JEHO SPRÁVNÉM UŽÍVÁNÍ ŘEŠENÍ VAGINÁLNÍCH POTÍŽÍ Z POHLEDU LÉKÁRNÍKA III. SEZONNÍ PRODUKTOVÉ TIPY NADĚJÍ PRO LÉČBU COVID-19 JE ZAMEZIT ROZVOJI CYTOKINOVÉ BOUŘE SDÍLENÝ LÉKOVÝ ZÁZNAM OČIMA PRÁVNÍKA: KAŽDÝ JE POVINEN PŘEDCHÁZET VZNIKU ŠKOD ZVÝŠENÍ KOMPENZACÍ PRO AMBULANCE V RÁMCI ÚHRADOVÉ VYHLÁŠKY BIODYNAMICKÉ SVĚTLO POMÁHÁ SENIORŮM

RELAX

NA HORY ČI NA CESTY – VŽDY BEZ BOLESTI ACM – ZAMĚŘENO NA VLASY, NEHTY A PLEŤ S NEDOKONALOSTMI VYHODNOCENÍ EXPERTNÍ OCHRANY POKOŽKY SOUTĚŽ O SÉRUM S KMENOVÝMI BUŇKAMI NA ZESVĚTLENÍ PIGMENTACE LÉTO V TATRÁCH CYKLISTÉ POZOR! JÍZDA NA KOLE MŮŽE ZHORŠOVAT KVALITU SPERMIÍ CHCETE POZNAT KRÁSY SLOVENSKÉ A ČESKÉ PŘÍRODY SPOLU S NEVŠEDNÍMI ZÁŽITKY, KTERÉ ATMOSFÉRU JEŠTĚ UMOCNÍ? JAKO ŠLÁPNOUT NA HŘEBÍK SDÍLENÝ LÉKOVÝ ZÁZNAM PACIENTA UKÁZKA Z KNIŽNÍ NOVINKY NAKLADATELSTVÍ GRADA
Ochrana osobních údajů
©2015-20 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz