LEVÁ DOMINANCEV srpnovém Magazínu jsme mezi významnými dny připomínali i Světový den leváků (13. 8.). Většinou mluvíme o levorukých lidech, ale tzv. obrácená lateralita bývá pozorovatelná také ve funkci nohou. Například dominantní levá noha bývá u fotbalisty výhodou, což by potvrdil i legendární Pelé, resp. jeho protihráči. Totéž se týká i zraku či sluchu. Přibližně 80 % lidí má více či méně dominantní pravé oko. Příliš silná dominance jednoho oka však může způsobovat oční vady, například šilhavost. Dominance bývá nejen funkční, ale může se projevit i na tvaru orgánů. Odhaduje se, že asi jen 10 % lidí na celém světě je levorukých a větší procento přitom tvoří muži. Je-li jedno z dvojčat levák, se 76% pravděpodobností je levákem i druhé dvojče. Proč není v populaci spravedlivé dělení praváci:leváci - 50:50?Pod pojmem lateralita rozumíme nerovnoměrné využívání
hybných i senzorických párových orgánů těla.
Je odrazem dominance mozkových center.
Nejznámější projevy laterality jsou praváctví a leváctví.


Jsou leváci chudáci?

Existuje spousta tvrzení, populárních článků s odkazy na dílčí studie a palcové titulky na nás křičí o tom, jací jsou leváci chudáci. Uvádí se totiž často, že trpí více na některé choroby, nebo že dokonce dříve umírají. Mýty o „handedness" - preferenci ruky se objevují neustále, ale vědci zatím neodhalili vše, co to pro člověka znamená, být levákem. Některé statistiky nasvědčovaly teorii, že mezi leváky a lidmi s nevyhraněnou lateralitou je větší podíl těch, kteří přišli na svět během těžkého a stresujícího porodu. Naopak, a pro uklidnění leváků, vyskytují se i domněnky, že leváctví v nějaké míře souvisí s genialitou, inteligencí či s uměleckými schopnostmi. V této souvislosti je poukazováno na řadu významných levorukých osobností: Newtona, Nietzscheho, Mozarta, Bacha či Kafku aj. Ani tyto domněnky nebyly však přesvědčivě prokázány. Leda, že by o tom více věděli Eskymáci, kteří považovali levoruké osoby za čaroděje.

Mnoho leváků je mezi lidmi s poruchami učení. Možné souvislosti jsou předmětem výzkumů. Jisté však je, že přecvičováním leváků na praváky se zasahuje do vývoje nervové soustavy a vede k poruchám orientace mozku. Ví se, že levák má výrazně dominantní pravou mozkovou polokouli, pravák levou. Mezi nejméně fatální následky přecvičování leváků patří nešikovnost, v horších případech se u „přeučeného" dítěte může objevit motorický neklid, neposednost a nepozornost, což často i vedlo ke zhoršení prospěchu ve škole. Dnes se naštěstí leváci ve škole nepřeučují a k dispozici jsou pro ně i speciální psací, výtvarné či rýsovací potřeby.Ambilateralita - stranová nevyhraněnost značí,
 že je člověk například šikovný (nebo také nešikovný) na obě ruce stejně.
Odtud úsloví: „Má obě ruce levé"


Proč to není 50:50?

Zajímavou otázkou je, proč handedness není založena na náhodě? Proč není levá ruka dominantní v zemích, kde se píše zprava do leva? Dokonce i genetika není základním kritériem, jen asi 25 % dětí, které mají oba rodiče levoruké, jsou rovněž leváci. Je však pravda, že pravá hemisféra mozku ovládá levou stranu těla a levá hemisféra pravou stranu a že obě hemisféry mají své úkoly a funkce. Při čtení či psaní, kdy je vedoucí levé oko a pravá ruka, přichází vnímaný text převážně do centra zraku v pravé hemisféře. Jazyk je obvykle zpracován trochu více uvnitř levé hemisféry a rozpoznávání tváří trochu více uvnitř pravé hemisféry. Tato myšlenka, že se každá polokoule (hemisféra) specializuje na některé dovednosti, se nazývá lateralizace mozku. Poloviny však nefungují izolovaně, protože obě strany spojuje tlustý pás nervových vláken - tzv. corpus callosum.Obě mozkové hemisféry spolu úzce spolupracují a díky neuronální plasticitě
mohou do jisté míry, v případě potřeby (poškození), přebírat funkce té druhé.
Například matematické schopnosti jsou nejsilnější, když obě hemisféry pracují dohromady.


Je zajímavé, že v těchto specialitách existují některé rozdíly mezi praváky a leváky. Například se často uvádí, že přibližně 95 % praváků má dominantní levou hemisférou (logické uvažování, řečové schopnosti, psaní, počítání, motorické reakce, pojem o čase...). Neplatí to ale opačně i pro leváky, jak ukazují poslední výzkumy1: 70 % leváků rovněž zpracovává jazyk (řečové schopnosti) více v levé hemisféře.

Navíc se uvádí, že leváci se lépe a rychleji učí cizí jazyky. Leváci mají tzv. laterální myšlení, což je schopnost nalézt neobvyklá myšlenková spojení. To, že levák musí fungovat v „pravorukém světě", mu dává předpoklad, že se dokáže lépe přizpůsobovat novým okolnostem.

1. www.universal-sci.com/headlines/2019/8/16/being-left-handed-doesnt-mean-you-are-right-brained-so-what-does-it-mean

-red-

Designed by Freepik

Zpět
Ochrana osobních údajů
©2015-18 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz