KALEIDOSKOPODBORNÁ LÉKÁRNA NA SERVERU NOVINKY.CZ

e-learningový video portál Educomm.cz informuje na serveru Novinky.cz o vzdělávání a zvyšování odbornosti zaměstnanců českých lékáren v roce 2019. Díky sběru dat, který Educomm.cz realizoval, se široká laická veřejnost může poprvé seznámit se seznamem 100 lékáren, které se v rámci jeho platformy vzdělávaly v roce 2019 nejvíce. Educomm připravil pro nejlepší lékárny pečeť kvality ODBORNÁ LÉKÁRNA 2019 - potvrzení, že lékárna patří mezi top 100 lékáren, ve kterých se personál pravidelně doškoluje v rámci celoživotního vzdělávání.

„Jsme rádi, že čím dál více lékárníků a farmaceutických asistentů má zájem o moderní vzdělávání. Studium na portálu Educomm už využilo 8500 zaměstnanců lékáren. Na základě dat, která máme k dispozici, jsme chtěli podpořit lékárny, které se za rok 2019 pravidelně vzdělávaly. I díky nim můžeme české lékárenství řadit mezi evropskou špičku," říká Zdeněk Břeň, ředitel společnosti Health communication s.r.o., která portál Educomm provozuje. Celý článek na Novinky.cz je ZDE


KONGRESY HEALTHCOMM PROFESSIONAL 2020

PŘIHLÁŠENÍ, REGISTRACE A DOTAZY: GSM: +420 774 305 543

Více ZDE

 


NOVÝ LÉK NA ALZHEIMEROVU CHOROBU?

V listopadu loňského roku zveřejnila zpravodajská stanice CNN informaci o novém léku proti Alzheimerově chorobě. Čínské úřady schválily nový lék s látkou Oligomannát, která může být podle prohlášení čínské agentury pro bezpečnost léčiv používána k léčbě mírného až středního průběhu Alzheimerovy nemoci. Celosvětově se jedná o první nově schválené léčivo proti této chorobě za posledních 17 let. Tým, vedený Gengem Meiyuem na Šanghajském institutu Materia Medica pod Čínskou akademií věd, uvedl, že byl inspirován výzkumem mořských řas kvůli relativně nízkému výskytu Alzheimerovy choroby u lidí, kteří je pravidelně konzumují. I když je nové léčivo určeno k prodeji, příslušné úřady budou jeho účinky i nadále pozorně sledovat. V případě komplikací nebo zdravotního rizika může být schválení zrušeno.  Více ZDE

Podle serveru Aktuálně.cz. přibylo mezi klienty VZP pacientů s Alzheimerovou chorobou za posledních pět let téměř o 38 %. V Česku žije kolem 150 000 lidí s Alzheimerovou nemocí a dalšími demencemi, v roce 2036 jich podle odhadů bude víc než 300 000. (C&B Reputation Management, s.r.o.)


VÝZNAM AKROSINU V PROCESU OPLODNĚNÍ

Neschopností počít dítě přirozenou cestou je na světě postiženo podle různých odhadů minimálně 10 % partnerských párů. Nyní svitla naděje: vědci jednoznačně potvrdili roli enzymu akrosin, o němž se sice předpokládalo, že je klíčový pro průnik spermie do vajíčka, ale jednoznačný důkaz chyběl. Přinesl ho tým z japonské prestižní vědecké instituce RIKEN, jehož součástí byla i bioložka Helena Fulková z Ústavu experimentální medicíny AV ČR.

Během přirozeného oplodnění musí spermie nejprve proniknout obalem vajíčka, než dosáhne jeho plazmatické membrány a dojde ke splynutí pohlavních buněk. Důkaz, že enzym akrosin je pro oplodnění zásadní, nemohli vědci dosud podpořit důkazem. Jako tzv. zvířecí model se totiž využívají převážně myši, u nichž ale akrosin při reprodukci není třeba. Japonští výzkumníci proto zvolili pro testování křečka. A právě na vývoji vhodného, geneticky upraveného modelu, spolupracovala Helena Fulková z Oddělení Vývojové biologie Ústavu experimentální medicíny AV ČR. 

„Náš výzkum trval přes tři roky, a nakonec se roli akrosinu podařilo nezvratně dokázat. Stejně zásadní podíl na oplodnění se přitom u akrosinu předpokládá i u lidí," zdůrazňuje vědkyně.

Nové poznatky by mohly posunou vývoj asistované reprodukce. Článek o akrosinu publikoval v lednu významný časopis Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ZDE


ČESTNÉ MEDAILE AKADEMIE VĚD

Čestnou oborovou medaili Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách obdržel doyen české vědy v oblasti biochemie a fyziologie Zdeněk Drahota z Fyziologického ústavu v Krči, který podstatně přispěl k rozvoji studia metabolismu živočichů se zaměřením na procesy přeměny energie v buňce. Jeho výzkum základních mechanizmů energetické funkce mitochondrií si získal vysoký respekt. Poznání struktury, funkce a biogeneze mitochondrií se postupně stalo jedním z hlavních a velmi úspěšných výzkumných směrů ústavu. Vedlo k založení řady nových laboratoří, které dnes na špičkové úrovni dále rozvíjejí mitochondriální problematiku od molekulární struktury až po translační aspekty zaměřené na poznání metabolických poruch.

Oceněná Alena Sumová je rovněž z Fyziologického ústavu, kde vede laboratoř neurohumorálních regulací. Zaměřuje se na studium biologických hodin a časového systému u savců včetně člověka, které ovlivňují jak fyzické, tak duševní schopnosti a vůbec celkové nastavení organismu.

Dalším oceněným je vědecký pracovník brněnského Ústavu biologie obratlovců Martin Šálek, který se zaměřuje na široké spektrum témat. Intenzivně je pak propaguje v médiích, například o návratu velkých kopytníků do rezervace v Milovicích informovala řada tuzemských i zahraničních médií včetně New York Times či BBC. Tomuto projektu se věnoval i časopis Science.

Také Václav Krištůfek z Biologického centra AV ČR vždy usiluje o popularizaci vědy.V akademickém výzkumu působí od konce 70. let, podílel se na založení a rozvoji Laboratoře půdní biologie v ČSAV a následně samostatného Ústavu půdní biologie, kde je vědeckým pracovníkem. Zabývá se taxonomií, biologii a ekologií půdních mikroorganismů, v posledních letech zkoumá mikrobiologické aspekty zdraví včel.


MIGRASTATIKA OCENĚNA „ČESKOU HLAVOU" 2019

doc. RNDr. Jan Brábek, PhD. se svými kolegy přinesl do světové vědy ale i do praktické léčby rakoviny zcela nový termín - migrastatika. Migrastatika představují novou kategorii protinádorových léčiv. Za devadesát procent úmrtí pacientů s pevnými nádory je zodpovědné vycestovávání buněk z nádorů (invazivita nádorových buněk) a následná tvorba sekundárních ložisek (metastáz). V současné paletě protinádorových terapií však zcela chyběla specifická kategorie léků cílících právě na šíření nádorových buněk po těle a metastázování. Při klasické chemoterapii jsou rakovinové buňky vystaveny stresu. Některé z nich však tento stres přežijí, a navíc získají mnohem větší odolnost. Současně začínají opouštět původní nádor a metastázovat. Kvalitativní výhody migrastatické léčby oproti standardním dosud používaným terapiím souvisejí s tím, že nádorové buňky při migrastické léčbě nemusí být vystavovány cytotoxickému stresu - jsou pouze „udržovány na místě". Není tedy tak vysoký tlak na vznik odolnosti (rezistence) nádorových buněk, a i pokud rezistence na migrastatika vznikne, neudělí buňce výhodu z hlediska růstu a dělení - nepovede k obohacení nebo dokonce převládnutí odolných buněk v nádoru. U většiny zhoubných pevných nádorů by to mohlo znamenat posun od fatální prognózy k lokalizovanému chronickému onemocnění. V současné době tým Jana Brábka ve spolupráci s medicinálními chemiky a klinickými onkology testuje kandidátní látky s migrastatickým účinkem.


REKORDNÍ ROK 2019 V IKEM

Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) má za sebou výjimečný rok. Zdejší chirurgové transplantovali 540 orgánů (z toho například 299 ledvin, 154 jater nebo 38 srdcí), což je nejvíce v celé historii české transplantační medicíny v rámci jednoho centra. Vysoký počet vynesl IKEM do čela evropských transplantačních center.

 „Za tímto číslem stojí enormní úsilí celého týmu Transplantcentra, od chirurgů, koordinátorů, sester až po lékaře internisty. A neméně důležití jsou i lékaři intenzivisté z dárcovských nemocnic. Jim všem patří dík našich pacientů," říká Ing. Michal Stiborek, MBA, ředitel IKEM.

„IKEM se stal největším transplantačním centrem co do počtu výkonů v Evropě. Dle dostupných dat ani největší centrum Velké Británie - Birmingham, ani centra na severu Evropy nebo v okolních zemích nedosahují našich výsledků," dodává prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Transplantcentra IKEM.

Kvantitativně největším programem v IKEM jsou transplantace ledvin. Loni chirurgové vyměnili ledvinu celkem 299 pacientům. Z tohoto čísla se jednalo v 33 případech o ledvinu od žijícího dárce. Program, v němž je většina párů z České republiky, rozšířily i výměny s Rakouskem a na sklonku roku 2019 s Izraelem.

„Spojování dvojic probíhá každých čtvrt roku a mezinárodních spolupráce nám dává větší možnost pro pacienty najít potenciálního dárce," vysvětluje doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., přednosta Kliniky transplantační chirurgie.

Transplantace ledvin představují nejlepší metodu léčby nezvratného selhání ledvin. Tím v Česku trpí přes 6000 lidí. (Odbor PR a marketingu IKEM)


VYJÁDŘENÍ ČFS K NOVELE VYHLÁŠKY O PŘEDEPISOVÁNÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

V lednu 2019 činil poměr identifikátorů zaslaných SMS 10,4 % ze všech vystavených eReceptů. V průběhu roku 2019 docházelo k nárůstu poměru identifikátorů doručených SMS až na lednových 20,5 % (k 14. 1. 2020) ze všech doručených identifikátorů. Od podzimu 2017 upozorňovala jak ČLnK, tak ČFS na administrativní náročnost a požadovali zásadní zjednodušení systému ať už prostřednictvím ztotožnění pacienta, a/nebo možností zjistit po načtení jednoho identifikátoru všechny další dosud nevydané eRecepty / položky. Aktuální nárůst SMS není většinově generován zavedením jednopoložkových receptů, ale zásadní změnou preskripčních zvyklostí lékařů, ke které došlo v posledním roce. ČFS zastává názor, že by mělo být respektováno stávající znění zákona o léčivech, kdy forma identifikátoru záleží na přání pacienta a pokud si pacient nezvolí jinak, je mu identifikátor elektronického receptu předán prostřednictvím listinného formuláře (průvodky). Listinná průvodka obsahuje na rozdíl od SMS formy všechny zásadní údaje vztahující se k preskripci léčivého přípravku. ČFS považuje za vhodné, aby se pacienti o této možnosti volby dozvídali např. i v lékárnách při výdeji na recept. Zdá se, že dopady změny vyhlášky o předepisování spolu se změnou preskripční praxe a způsobu předávání identifikátorů eReceptů povedou k systémové změně ve vystavování a následném výdeji na eRecept. Jednoznačným požadavkem ČFS je i nadále zavedení systému, který je běžný v jiných evropských zemích, kdy je identifikován pacient, a nikoliv každý jeho jednotlivý vystavený recept. ČFS navrhuje také prodloužení základní platnosti receptu na 30 dnů a opakovaní receptu 1 rok.

Celé znění Vyjádření ČFS ZDE

 


PREVENTAN V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM POPUTUJE KE ZDRAVOTNÍKŮM

Hradecká farmaceutická společnost Neuraxpharm Bohemia navyšuje výrobu produktu Preventan® Akut, aby nemohlo dojít k jeho výpadku. Společnost, která již více než dvacet let na trhu nabízí originální doplněk stravy na podporu imunity, tak reaguje na významně zvýšený zájem o podporu imunity v souvislosti s epidemií koronaviru ve světě.

Neuraxpharm Bohemia vyrobila navíc 5000 speciálních balení Preventanu® Akut. Během prvního únorového týdne je rozdá zdravotnímu personálu a lékárníkům, kteří s nemocnými přicházejí do každodenního styku a představují tak jednu z nejohroženějších skupin obyvatelstva. Část balení putuje do vybraných nemocnic (např. Fakultní nemocnice v Motole), další část bude směřovat do ordinací praktických lékařů a do lékáren.

„Naším posláním je pomáhat v podpoře péče o zdraví, klademe důraz na prevenci a zdravý životní styl, dlouhodobě podporujeme mnoho sportovních aktivit dětí i dospělých. Naším přáním je, aby lidé léky nebo doplňky stravy vůbec nepotřebovali, ale víme, že je to přání nesplnitelné. V tuto chvíli cítíme spoluodpovědnost za podporu imunity nás všech o to víc, že se potkala chřipková epidemie v naší zemi s riziky světové epidemie koronaviru," vysvětluje MUDr. Lukáš Jirka, generální ředitel společnosti Neuraxpharm Bohemia. (Temper Communicationa.s.)


KORONAVIRUS ZPOMALUJE SVĚTOVOU EKONOMIKU

Jaké budou ekonomické důsledky epidemie koronaviru? Lunární svátky v Číně byly prodlouženy a čínské zpracovatelské a výrobní podniky jsou v důsledku šíření nákazy (v některých oblastech) uzavřeny. Dochází k masivnímu přerušování spojů mezi Čínou a ostatním světem. Výpadek se dotkne všech produktů, které se vyrábějí v Číně, napříč všemi oblastmi průmyslu a ekonomiky.

Aktuálně je stále nejdramatičtější situace v provincii Chu-pei (ohniskem nákazy je hlavní město Wu-chan). Předpokládá se, že v této oblasti se lidé budou moci vrátit do práce až 15. února, což přináší zpoždění logistického řetězce až o několik měsíců. Říční přístav Wu-chan a pobřežní přístav Wen-čou jsou uzavřeny a měly by začít fungovat 17. února. Ostatní přístavy a letiště ve velkých městech již jsou (nebo by měly být ve druhém únorovém týdnu) v provozu, ale v omezeném režimu kvůli nedostatku personálu.

Většina leteckých přepravců pozastavila spojení s pevninskou Čínou a v současnosti létají jen „cargo" letadla. Následkem je nedostatek kapacity a nárůst cen přepravného. Cena importní přepravy je aktuálně 2x až 3x vyšší, v exportním směru se jedná dokonce o tisíce procent oproti předchozímu období. „Zájem o přepravy přesto trvá a my je podle možností a na základě dohody se zákazníky zajišťujeme," říká David Knobloch, prokurista společnosti Geis CZ Air+Sea.

David Knobloch, prokurista společnosti Geis CZ Air+Sea - globálního poskytovatele komplexních logistických služeb.

Foto: Geis CZ s.r.o.

To, co nyní Čína potřebuje, jsou ochranné pomůcky. Přímo od našich čínských obchodních partnerů dostáváme žádosti o kontakt na možné výrobce ochranných roušek a respirátorů. Ale poptávka je natolik silná, že výrobní kapacity naprosto nestačí a výrobci zavádějí pořadníky na základě platby předem, nebo již dokonce odmítají nové objednávky", doplňuje k aktuální situaci David Knobloch.

I kdyby se situace v Číně dostala rychle do normálních kolejí, vliv na světovou ekonomiku bude i tak velký. Nic už na tom nezmění fakt, že nákladní zásilky, které do Evropy z Číny dorazí, nejsou nebezpečné, respektive je velmi nepravděpodobné, že by virus přežil podmínky, kterým je zásilka během přepravy vystavena. "Zásilky z Číny dovážíme a není ani potřeba, aby naši pracovníci, kteří je přijímají, nosili roušky, " uzavírá David Knobloch. (Seteva , https://www.geis-group.cz/cs)


SUCHÝ ÚNOR A REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ

Tisíce Čechů se v únoru dobrovolně vzdávají alkoholu a připojují se k akci Suchý únor, která nabádá veřejnost (k alespoň) měsíční abstinenci. Alkohol však neničí jen játra a mezilidské vztahy, podle lékařů také významně ovlivňuje šance na zplození potomka. Problémy s početím má přitom v Česku každý pátý pár. 

Česko je ve spotřebě alkoholu na prvních příčkách zemí z celého světa. Podle statistik WHO předčí Čechy jen Litva a Moldavsko. Vysoká míra alkoholu má přitom vliv na schopnost založit rodinu.

Je prokázána souvislost mezi konzumací alkoholu a potížemi s početím. Jedno pivo nebo sklenička vína nevadí, při vyšších dávkách už si ale lidé opravdu zadělávají na problémy. Konzumace více než 25 skleniček týdně například ovlivňuje kvalitu spermií. Játra jsou zatížena odbouráváním alkoholu, a nemohou proto udržovat hormonální rovnováhu v těle. Takzvaný oxidativní stres poté poškozuje membrány a dochází také k nedostatku vitaminů," říká MUDr. Pavel Otevřel z kliniky Reprofit. 

Popíjení alkoholických nápojů nemá ale vliv pouze na mužskou plodnost, významně ovlivňuje také ženy. Podle posledních poznatků se šance na otěhotnění zvýší, pokud žena omezí přísun alkoholických nápojů. Obrovským rizikem je poté pití v těhotenství, tím budoucí matky ohrožují život i zdraví svých dětí.

„Alkohol se dostává přímo k plodu skrze placentu, hrozí tak nejen vyšší riziko potratu, ale i vznik vývojových vad plodu. Děti alkoholiček se často rodí předčasně a mají zhoršené psychomotorické funkce. Pokud pije matka velké dávky alkoholu, dítě se bohužel může narodit i s abstinenčními příznaky," upozorňuje MUDr. Štěpán Machač z IVF Clinic.

Podle MUDr. Machače má Suchý únor význam zejména pro ty, kteří mají s alkoholem problém a pijí ho ve vyšším množství. „Měsíc abstinence na detox organismu od alkoholu nestačí, protože jaterní buňky žijí déle, a obnova tedy zabere větší čas. Důležité ale je, že lidé, kteří pijí hodně a vydrží měsíc bez alkoholu, už se obvykle k tak vysokým dávkám nevrátí, což je samozřejmě pro zdraví prospěšné. Omezení alkoholu má pozitivní vliv na plodnost a Suchý únor považuji za první krok ke zlepšení celkového stavu," říká MUDr. Machač. (MaVe PR)


DOSTUPNĚJŠÍ PÉČE PRO PACIENTY S MIGRÉNOU

Zásadním posunem v péči o pacienty s migrénou bylo v České republice vytvoření certifikovaných center pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy, kam se soustřeďují největší odborníci na migrénu. Po schválení šesti nových center jich funguje po celé České republice celkem 25. Podrobný seznam je dostupný na stránkách Czech Headache Society.

Migréna je závažné neurologické onemocnění, které zůstává často nepochopené a podceňované.

Jak ovlivňuje životy lidí, přibližuje celosvětová studie My Migraine Voice.

Pacienti z Polska, Německa, USA a mnoha dalších zemí se do ní zapojili, aby široké veřejnosti lépe přiblížili, jaký je běžný den, měsíc a roky s migrénou doopravdy. Hlas Čechů zatím chybí. Studie o migréně v České republice se ale připravují. 

„Specializovaná centra pro léčbu migrény jsou určena především pacientům se středně těžkou a těžkou migrénou. Pacienti, kteří mají lehkou formu migrény, by měli nejdříve navštívit praktického lékaře, který je poté může poslat k neurologovi nebo přímo do centra. Lékař dle diagnózy zvolí nejvhodnější akutní či preventivní léčbu, případně kombinaci obojího. Nejnovější preventivní léčbou je léčba biologická, která je samozřejmě dostupná i v ostravském centru. Jedná se o první cílenou preventivní léčbu, která může snížit počet migrenózních dnů, intenzitu záchvatů a jejich četnost," zdůrazňuje MUDr. Lukáš Klečka z centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy v Městské nemocnici Ostrava, které získalo certifikaci v roce 2017 a v současné době má v péči přibližně 500 pacientů s migrénou. (Havas PR)


 

FERRER POSILUJE POSTAVENÍ DISTRIBUTORA REMODULINU® V ČR

Španělská farmaceutická společnost Ferrer otevírá novou centrálu v rakouském Salzburgu, která bude sloužit specialistům při léčbě plicní arteriální hypertenze (PAH). Bude z ní distribuovat infuzní terapii Remodulin® i pro zdravotníky v České republice. Otevření nového centra znamená, že Ferrer bude mít nyní k dispozici tým v Rakousku, Polsku a České republice, který bude moci nabídnout řádnou péči pacientům s plicní arteriální hypertenzí, kteří se léčí treprostinilem. Remodulin® (treprostinil) je lék na předpis pro použití v nemocnicích.

 „Naším cílem je poskytnout v každé zemi podporu místním lékařům, kteří se specializují na PAH, a umožnit odborníkům, aby se zapojili do klinického vývoje současných a nových metod léčby tohoto závažného onemocnění," vysvětluje Cecilia von Ahn, Chief Affiliates Officer ve společnosti Ferrer.

PAH je chronické onemocnění, které má závažné důsledky a jež doprovází zhoršení kvality života pacientů. Je uvedeno na seznamu více jak 7 tisíc vzácných a velmi vzácných onemocnění. Treprostinil je stabilní, dlouhodobě působící analog prostacyklinu, který se podává v podobě nepřetržité dlouhodobé subkutánní infuze a který zlepšuje klinický stav, funkční třídu, výkonnost a kvalitu života pacientů s plicní arteriální hypertenzi.1,2,3 Od roku 1999 podstoupilo léčbu lékem Remodulin® více než 25 tisíc pacientů ve 30 zemích.

Reference:
1. Remodulin® (Treprostinil) - Professional information (October 2018)
2. Simonneau G, Barst RJ, Galie N, et al. Continuous subcutaneous infusion of subcutaneously infused treprostinil, a prostacyclin analogue, in patients with pulmonary arterial hypertension: a double-blind, randomised, placebo-controlled trial. Am J Respir Crit Care Med. 2002; 15:800-804.
3. Sadushi-Koliçi R, Skoro-Sajer N, Zimmer D, Bonderman D, Schemper M, Klepetko W, et al. Long-term treatment, tolerability, and survival with sub-cutaneous treprostinil for severe pulmonary hypertension. J Heart Lung Transplant. 2012;31(7):735-43.

STARTUP POMŮŽE NA VRCHOL

České startupy mají nyní jedinečnou příležitost získat informace a přístup k finančním zdrojům, které z nich mohou udělat technologické lídry. Nově otevřený program je naučí jednat s případnými investory, ukáže fungující marketing či další dovednosti potřebné pro úspěšné řízení firmy. Pre-akcelerační program Primer pomáhá začínajícím startupům ve střední a východní Evropě inovovat a růst. V České republice jej organizuje DEX Innovation Centre, neziskové, multidisciplinární výzkumné centrum v Liberci se zaměřením na aplikaci digitálních řešení napříč sektory. Hlavními oblastmi jsou Chytré Zdraví, Energie a Doprava.

Účastníci získají nejen vědomosti, ale i dokumenty a strategie jako základ pro jednání s potenciálními partnery nebo investory. Startupy, které prošly našimi programy, získaly investice převyšující 65 milionů korun," říká Michal Štefan, manažer aktivit na podporu podnikání z DEX Innovation Centre. „Účastníky také dokážeme propojit s významnými evropskými inovátory, jako jsou například InnoEnergy nebo EIT Health," dodává. 

Program je zcela zdarma! Nehradí se žádné poplatky, nemusí být poskytován podíl ve firmě. DEX Innovation Centre vyžaduje pouze aktivní účast na šesti workshopech, které se konají v období od 28. února do 19. března. Účastníci projdou individuálním tréninkem se zkušenými mentory z korporací jako je Ernst & Young, ale i z jiných firem pracujících se startupy.

Startupy často dělají stále tu samou chybu. Zaměřují se spíše na svůj produkt a jeho funkce a zapomínají na zákazníka a jeho potřeby," míní na základě svých zkušeností Pavel Bartoš, mentor z marketingové agentury Happyend. „V Primeru se s účastníky budu soustředit na strukturované myšlení o roli marketingu, prioritizaci a triky, jak marketing efektivně nastartovat," doplňuje Bartoš.

  • Poznáte strategie a získáte podklady, na kterých postavíte svůj startup
  • Budete připravení na diskuse s investory
  • Získáte kontakty a přístup do startupového ekosystému v ČR i Evropě

Všech šest workshopů proběhne v prostorech UP21, v byznys inkubátoru v pražském Karlíně. Celý program proběhne v angličtině.

více info na www.dex-ic.com nebo se do 20. února rovnou registrujte!


Zpět

DOPORUČUJEME

Inca Collagen Sedatif Excilor Oscilloconinum Právní poradna Kongresy Levopront Alphega Družstvo lékáren Instagram

OBSAH

PROFI

PSYCHICKÉ POTÍŽE V OBDOBÍ KORONAVIROVÉ EPIDEMIE VELKÁ VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ INCA COLLAGEN - ČESKÝ PRODUKT S PŘIDANOU HODNOTOU KALEIDOSKOP HOMEOPATIE ZA TÁROU: ZLOMENINY ROZHOVOR S PROFESOREM BENEŠEM O MOZKU PRVNÍ VOLBA LÉKÁRNÍKA 2020: PREVENCE KARDIOVASKULÁRNÍCH CHOROB MOŽNOSTI FYTOFARMAK PŘI ZVLÁDÁNÍ ÚZKOSTNÝCH PORUCH HEMOROIDY: PŘÍČINY, PREVENCE A ŘEŠENÍ NOVINKY Z LÉKÁRENSKÉHO SORTIMENTU PROTEKTIVNÍ FAKTORY V SOUVISLOSTI S COVID-19 PSYCHOLOGIE KRIZOVÝCH SITUACÍ FAKULTU JADERNOU A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKOU ČVUT PROMĚNILI VĚDCI V MANUFAKTURU TOP 5 ČLÁNKŮ BŘEZNA 2020 NOVINKY Z PORTÁLU EDUCOMM 4-2020 KNIŽNÍ NOVINKY AIFP: VE VÝVOJI JE NA 30 ANTIVIROVÝCH LÉČIV ČÍM NAHRADIT PARACETAMOL? NĚKOLIK TIPŮ Z PŘÍRODY NA ZLEPŠENÍ OBRANYSCHOPNOSTI V DOBÁCH VIROVÝCH INFEKCÍ VYHODNOCENÍ TESTOVÁNÍ KLOUBNÍ PÉČE PACIENTI S NÁHLOU ZTRÁTOU ČICHU BY MĚLI DODRŽOVAT KARANTÉNU ANTROPOLOGOVÉ POMÁHAJÍ S VÝVOJEM DĚTSKÝCH RESPIRÁTORŮ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ MUŽŮ OD DĚTSTVÍ DO DOSPĚLOSTI COVID-19: JEN DOBRÉ ZPRÁVY KDO JE VINÍKEM V PŘÍPADĚ ONEMOCNĚNÍ COVID-19?

RELAX

ZÁZRAK JMÉNEM KYSELINA HYALURONOVÁ COSMECEUTICAL JE NEJVYŠŠÍ STANDARD PÉČE O PLEŤ VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ PARASOFTIN EXFOLIAČNÍCH PONOŽEK ŽIJEME V ČASE INFORMAČNÍ OBEZITY JAK CHRÁNIT SEBE A SVÉ OKOLÍ JAK VYŘEŠIT NEDOSTATEK TALENTŮ? OCHRANA KŮŽE – TRENDY, NOVINKY, NÁPADY 6 TIPŮ PRO ZDRAVÉ BĚHÁNÍ SPRÁVNÉ MYTÍ RUKOU UKÁZKA Z KNIŽNÍ NOVINKY NAKLADATELSTVÍ PORTÁL
Ochrana osobních údajů
©2015-18 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz