KALEIDOSKOPLISTOPADOVÉ KONGRESY HEALTHCOMM PROFESSIONAL

1. 11. 2019 ÚSTÍ NAD LABEM (Hotel Clarion) ZDE

8. 11 - 9. 11. 2019 PRAHA (Hotel Olympik Tristar) - kapacitně naplněno, nelze se přihlásit

22. 11. - 23. 11. 2019 OLOMOUC (Clarion Congress Hotel Olomouc) ZDE

 


KAMPAŇ ODHALUJE NEBEZPEČÍ KONZUMACE ALKOHOLU

Cílem kampaně „Nepít je normální" a tří televizních spotů z dílny České televize, které připravil Úřad vlády s Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci s VZP, je upozornit na rizika a škodlivost pití alkoholu.

Alkohol v Česku představuje určitou tradici. Kultura pití je u nás dlouhá a alkohol je dostupný. Dokonce i studenti pravidelně do průzkumů uvádějí, že nemají problém si alkohol opatřit i bez občanky. Regulace je prakticky nulová. Alkohol je ve srovnání s vyspělými zeměmi pořád i poměrně levný. Naše země je navíc takovým alkoholovým turistickým rájem. Pít v Česku je prostě normální. A přitom brát drogy jako normální nevnímáme, a alkohol drogou je," říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Naše spoty jsou jakousi antireklamou. Začínají pohodově, ale postupně se v nich začíná ukazovat rub a škodlivé důsledky nadměrné konzumace alkoholu. Nemyslím si, že lidé po zhlédnutí spotů přestanou pít alkohol, ale snad se nám alespoň částečně podaří ovlivnit přílišnou toleranci společnosti k pití. Za nejvíce problematické pak vnímám to, jak snadno a brzo se k alkoholu dostanou děti. I tomuto tématu se věnuje jeden ze tří spotů Nepít je normální," říká kreativní producentka České televize Alena Müllerová.

Jednotlivé spoty odkazují na tel. linku 800 350 000, což je národní linka pro odvykání, která poskytuje návaznou pomoc pro všechny, kdo mají pocit, že oni sami či jejich blízcí už začínají mít s pitím problém. (Tisková zpráva MZČR, 21. 10. 2019)


VNÍMAVOST KE KYSLÍKU STOJÍ V POZADÍ ŘADY CHOROB

Letošní Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu získávají Američané William G. Kaelin a Gregg L. Semenza a Brit Sir Peter J. Ratcliffe, jejichž objevy umožnily pochopit podstatu jednoho z klíčových adaptivních systémů pro život člověka a dalších živočichů. Odhalili molekulární mechanismy, jejichž prostřednictvím buňky vnímají dostupnou hladinu kyslíku a reagují na ni.

Díky třem oceněným vědcům dnes víme, jak hladina kyslíku ovlivňuje metabolismus buněk a nejrůznější fyziologické funkce v organismu: od látkové přeměny přes imunitní odpověď až po přizpůsobení buněčného metabolismu při sportu a dalších fyzických aktivitách s cílem zajistit potřebné množství kyslíku a po adaptaci na snížený obsah kyslíku v atmosféře ve vysokých nadmořských výškách. Mezi další adaptivní procesy řízené vnímavostí k hladinám kyslíku patří tvorba červených krvinek a nových cév. Ukázalo se, že adaptace na hladiny kyslíku jsou rozhodující i při vývoji embrya v děloze, kde řídí normální vývoj cév a placenty.

Jelikož mají objevy Williama Kaelina, Petera Ratcliffea a Gregga Semenzy vliv na tolik klíčových pochodů v organismu, mohou mít dalekosáhlý přínos i pro medicínu. Například anemii často doprovází hypoxie, kdy se červené krvinky nedokážou vázat a přenášet dostatečné množství kyslíku do buněk. Procesy řídící množství kyslíku hrají důležitou roli i v rozvoji rakoviny, protože některé nádory dokážou využít mechanismů řídících dostupnost kyslíku ke stimulaci růstu cév, které pak slouží k vlastnímu zásobení nádoru kyslíkem a živinami, a tedy i k jeho šíření. Výsledky výzkumů otevírají cestu ke slibným strategiím v boji proti chudokrevnosti, rakovině i řadě dalších chorob. (TZ divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, Foto: Nobelprize.org)


TRANSPORT BIJÍCÍHO SRDCE

Na začátku letošního října použily týmy z pražského IKEM poprvé v Česku novou metodu odběru orgánu - srdce. Ta umožní tzv. fyziologický transport bijícího srdce (ve fyziologických podmínkách) od zemřelého dárce k příjemci. Jedná se o zásadní posun v kvalitě transplantací srdce v ČR, který dává větší šanci nemocným, že se nového orgánu dočkají. Nová metoda může pomoci při převozech na větší vzdálenosti.

V IKEM se ročně transplantuje přes 40, v celé republice pak přes 70 srdcí. „Za posledních 10 let bylo v IKEM transplantováno 6 dětí mladších 18 let a 5ti dětem byla implantována dlouhodobá srdeční podpora. A právě i pro takové pacienty by nová metoda odběru mohla být velmi prospěšná, protože by se nového srdíčka dočkali dřív. I když v institutu nemáme dětský program transplantací srdce, úzce spolupracujeme s Dětským kardiocentrem FN v Motole, vedeme čekací listinu a operujeme některé pacienty z řad teenagerů," vysvětluje prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., přednosta Kardiocentra IKEM. 

Velké poděkování patří Nadačnímu fondu Kapka naděje a společnosti Shell, které nám přístroj pro transport bijícího srdce pořídily. A pak také Všeobecné zdravotní pojišťovně, se kterou je domluveno, že tuto metodu budou podporovat. Doufáme, že se podobná dohoda podaří i s ostatními pojišťovnami," říká Ing. Michal Stiborek, MBA, ředitel IKEM.

Pacienti, kteří čekají na transplantaci srdce, touto novou metodou mají možnost získat větší šanci, že se pro ně srdce najde. Připravili jsme úhradový mechanismus, který umožní, že tato metoda je hrazená a dostupná pro transplantační týmy a české pacienty. Proto doufám, že se v ČR podaří tuto metodu natolik rozvinout, že se doba na čekací listině na transplantaci srdce výrazně zkrátí," dodává Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči. (tiskové oddělení IKEM)


Sekce dějin farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP, z. s. a Farmaceutická fakulta, Ústav dějin veterinárního lékařství, Klub dějin veterinární medicíny a farmacie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, České farmaceutické muzeum, středisko Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové srdečně zvou na

LXVII. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny

6. listopadu 2019, od 13:00 hod


Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Kabinet dějin veterinární medicíny, Palackého tř. 1, 612 42 Brno. Program ZDE


PREZIDENTEM ČLnK BUDE NÁSLEDUJÍCÍ 4 ROKY Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.

XXIX. sjezd delegátů České lékárnické komory, který proběhl 1.-2. listopadu 2019 v Benešově, zvolil nové představenstvo. Prezidentem komory se stal Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., viceprezidentem PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D.     

Kromě voleb do centrálních orgánů komory řešil sjezd také klíčová témata jako jsou změna odměňování lékárenské péče, stejné doplatky léčivých přípravků, regulace počtu lékáren, podpora jedinečných lékáren a úhrady za nové povinnosti, které jsou lékárníkům uloženy. Jedná se například digitalizaci listinných receptů a zejména o kontrolu pravosti léčiv zabraňující výdeji padělků, u kterého ČLnK požaduje vzhledem k nepřipravenosti systému prodloužení období bez sankcí.

Sjezdu se v sobotu zúčastnil ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, se kterým lékárníci diskutovali témata z jejich každodenní praxe i legislativní změny, které výrazně ovlivní budoucnost českého lékárenství a kvalitu poskytované lékárenské péče. Ministr projevil ochotu nastíněná témata s lékárníky dále řešit.

Delegáti sjezdu se shodli na prioritách, které je nutné pro zachování dostupné a kvalitní lékárenské péče urychleně řešit a promítnout do legislativy. Tyto jsou součástí usnesení sjezdu zahrnující i konkrétní úkoly, které jsou pro představenstvo ČLnK závazné.

Sjezd ve svém usnesení i nadále považuje FMD (protipadělkovou směrnici) za nesmyslnou s ohledem na zásadně nevyvážený poměr administrativní náročnosti a benefitů z nich plynoucích a s ohledem na praktické problémy v implementaci směrnice, množství alertů a problémy s dodávkami běžných léků," představil klíčové usnesení letošního sjezdu Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident ČLnK.

Celé usnesení XXIX.  sjezdu delegátů České lékárnické komory, včetně seznamu nově zvolených 20 členů republikového představenstva, revizní komise a čestné rady, najdete ZDE.


Pilulka.cz otevřela největší lékárnu v ČR

Největší česká zásilková lékárna a provozovatel kamenné sítě lékáren Pilulka.cz otevřela v pražských Horních Počernicích největší lékárnu v České republice. Díky ploše 3 500 m² nabídne Pilulka.cz svým zákazníkům výrazně širší skladové zásoby a rychlejší expedici objednávek. 

Původní lékárna v Praze Vinoři nebyla vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu zákazníků již dostačující a limitovala naše služby. Nové prostory v Horních Počernicích o celkové rozloze 3 500 m² jsou zhruba čtyřnásobně větší a využívají poloautomatizovanou logistiku," říká Kateřina Schotliová z Pilulka.cz.

Nové prostory lékárny nám umožní rozšířit objem skladových položek až na 20 tisíc druhů zboží, čímž výrazně zkvalitníme komfort pro naše zákazníky. Mezi další výhody, které přichází s novým logistickým řešením, patří zrychlení vybavení objednávky, tzv. picking. Od vytvoření objednávky jsme nyní schopni vypickovat, zkontrolovat a zabalit k zásilkovému výdeji objednávky během 5 minut. Toto je klíčový parametr zejména pro službu Pilulka Auto, kde zákazníkům z Prahy a okolí rozvážíme léky a lékárenský sortiment již od 60 minut od objednání," dodává Radek Jech, ředitel pobočky Pilulka.cz v Horních Počernicích.  

Skupina Pilulka působí na českém, slovenském a rumunském trhu od roku 2013 a v současnosti provozuje 125 růžových Pilulka Lékáren společně s internetovými lékárnami. Za šest let působení na online trhu přinesla Pilulka.cz svým zákazníkům řadu unikátních služeb: provozuje vlastní přepravu zboží a léků v rámci služby Pilulka Auto, nabízí platbu Apple Pay v rámci své mobilní aplikace a v srpnu letošního roku spustila Pilulka.cz nové webové stránky, které jsou optimalizované pro nevidomé a slabozraké. V roce 2017 získala ocenění APEK E-commerce Awards 2017 za nejvíce inovativní a originální internetový obchod. V říjnu 2019 byla společnost Pilulka.cz oceněna z rukou ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a prezidenta SOCR ČR Tomáše Prouzy za inovace v digitalizaci obchodu. (TZ Pilulka.cz)


VZNIKLA SAMOSTATNÁ PROFESNÍ ORGANIZACE PRO OBOR FARMACEUTICKÝ ASISTENT

11. 11. 2019 byla na tiskové konferenci představena Česká komora farmaceutických asistentů (ČKFA), profesní organizace, jejímž hlavním účelem je sdružování farmaceutických asistentů a podpora jejich profesních zájmů. ČKFA byla založena jako spolek na ustavující schůzi 30. 9. 2019 v Praze. Členy ČKFA se mohou stát všichni absolventi oboru Farmaceutický asistent, kteří vykonávají své povolání na území České republiky. ČKFA chce ukázat obor farmaceutických asistentů jako vysoce odborný, atraktivní, s širokým spektrem kompetencí i možnostmi uplatnění. Za jeden z hlavních cílů si klade zvyšovat odbornost a kvalitu výkonu profese farmaceutického asistenta a chce podporovat celoživotní vzdělávání pracovníků v souladu s legislativou České republiky i EU.

Založení České komory farmaceutických asistentů je volání po změně aktuální situace a zavedení koncepčních řešení, která nám chybí pro strategičtější plánování existence tohoto oboru. Aktuálně existují pouze odhady, kolik ve zdravotnictví reálně pracuje farmaceutických asistentů (cca 7000 - pozn. redakce) a v jakých segmentech. Proto se dá jen těžko predikovat, kolik personálu je skutečně třeba, kolik absolventů v praxi bychom ročně potřebovali k udržení celé lékárenské péče pro následujících 20 let," stručně představila problematiku předsedkyně komory Alena Šindelářová.

Svým členům ČKFA mj. nabízí: zvýhodněnou účast na vzdělávacích akcích pořádaných komorou, právní a odborné poradenství k výkonu povolání FA, odborné přednášky a pravidelné informace v newsletteru aj. Zájemci o členství se mohou registrovat na stránkách www.ckfa.cz.


REKORDNÍ GREEN BEAUTY MARKET

V sobotu 9. 11. 2019 se v pražské Galerii Laufen konal 4. ročník Green Beauty Marketu, pop-upu se skutečně přírodní kosmetikou. Akce se zúčastnilo více než osmdesát značek zdravé kosmetiky z Čech, Slovenska a ze zahraničí a dorazilo přes 800 návštěvníků za jediný den.


VIDEOMAPPING PROMÍTNE DŮLEŽITÉ OKAMŽIKY NAŠICH DĚJIN

Festival Týden vědy a techniky AV ČR připravil speciální audiovizuální projekci, kterou promítne na budovu Akademie věd ČR v Praze na Národní třídě, v sobotu 16. listopadu 2019. Videomapping s podtitulem „Listopad 1989: Cestou k demokracii" provede diváky v rychlém sledu klíčovými událostmi československých a českých dějin po roce 1945 s důrazem na domácí a mezinárodní dění v listopadu a v prosinci 1989.

První projekce se uskuteční v 18:00 hod., další tři pak budou následovat vždy po půl hodině - tedy v 18:30 hod., 19:00 hod. a poslední v 19:30 hod. Vstup je zdarma.

Záměrem celé projekce je poukázat na skutečnost, že pro společnost klíčové hodnoty jako demokracie, svoboda, pluralita, názorová otevřenost a tolerance nejsou samozřejmým a jednorázovým „darem", který nám sametová revoluce v listopadu 1989 přinesla. Spíše jde o cesty a podoby, které se kontinuálně (znovu)utvářejí. Je proto bytostným zájmem každé demokratické společnosti a jejích institucí včetně Akademie věd ČR o takové hodnoty neustále pečovat.


JUBILEJNÍ ANTIBIOTICKÝ TÝDEN V LÉKÁRNÁCH

Antibiotika, jejichž objev zásadně posunul medicínu dopředu, nefungují jako univerzální léčivo, jak se stále někteří pacienti mylně domnívají. Jsou účinná pouze proti bakteriálním infekcím a je nutné je užívat s rozvahou. Navíc mohou reagovat s jinými užívanými léky, stravou nebo nápoji, což si pacienti mnohdy neuvědomují. Také proto se Česká lékárnická komora (ČLnK) připojuje k Evropskému antibiotickému dni vlastní osvětovou akcí - Antibiotickým týdnem v lékárnách, který letos proběhne již podesáté. 


Od 18. do 24. listopadu poradí lékárníci pacientům ve více než 1 100 zapojených lékárnách po celé ČR.

POZOR na kombinace antibiotik s jinými léky, stravou i nápoji!


 „ČLnK připravila v rámci akce informační plakáty a letáčky, které obsahují důležité informace o správném užívání a možných interakcích antibiotik. Nejbližší zapojenou lékárnu naleznou pacienti v mobilní aplikaci Lékárny v ČR a na stránce České lékárnické komory www.lekarnici.cz," informuje tisková mluvčí ČLnK Mgr. Michaela Bažantová.

Každý pátý pacient se mylně domnívá, že antibiotika účinkují proti chřipce, nachlazení či viróze. Odhalily to výsledky dotazníkových šetření, která ve spolupráci s ČLnK připravují každoročně studenti farmaceutických fakult v Hradci Králové a Brně.

Mezi českými pacienty je o antibiotikách rozšířeno mnoho polopravd, mýtů a nepřesností. Mnozí si myslí, že jsou řešením na téměř všechny zdravotní neduhy, což je představa zcela lichá. Lékárníci se dlouhodobě zapojují do edukace široké veřejnosti v oblasti zdraví a zodpovědného užívání antibiotik, a proto i letos pořádá Česká lékárnická komora akci Antibiotický týden v lékárnách. Desátý ročník je zaměřen na nevhodné a mnohdy až nebezpečné kombinace antibiotik s jinými léky, potravinami a nápoji. O správném užívání antibiotik by se pacienti vždy měli poradit se svým lékárníkem," přibližuje účel již 10. ročníku Antibiotického týdne v lékárnách prezident ČLnK Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.

Loňské dotazníkové šetření odhalilo mnoho o nesprávném přístupu Čechů k užívání antibiotik. „Výsledky dotazníkového šetření poukazují na potřebu soustavné edukace pacientů. Například počet pacientů, kteří si schovávají zbylá antibiotika pro případnou další potřebu je stále více než 10 %. Tito pacienti si neuvědomují, že antibiotika nejsou určena k neřízené samoléčbě a zbytečně vystavují zdravotním rizikům nejen sebe, ale v důsledku zvýšení rizika vzniku rezistentních kmenů i své okolí. Velká část dotázaných podceňuje infekční onemocnění a 55 % dospělých chodí v době užívání antibiotik do práce, z toho 13 % od prvního dne jejich užívání," komentuje výsledky šetření Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.

Praktické rady týkající se antibiotik jsou dostupné také na pacientském webu lekarnickekapky.cz v sekci „Antibiotický týden".

(tisková zpráva ČLnK, 18. 11. 2019)


 

REVOLUCE V OČNÍ DIAGNOSTICE

Unikátní oční přístroj Clarus 700, který fotí oční pozadí novým revolučním způsobem za použití umělé inteligence, má jako první v ČR k dispozici Oční klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK. 

Clarus 700 umožňuje naprosto jedinečnou metodu vyšetření očního pozadí, která významně pomáhá v diagnostice, plánování zákroků a léčení onemocnění. Díky jeho vlastnostem, jež využívají umělou inteligenci, jsou sítnicoví specialisté schopni maximalizovat efektivitu času a práce v rámci praxe a snímat všechny typy pacientů včetně starších a velmi nemocných, kteří mohou mít komplikace s fixací.

VFN v Praze je Evropským výzkumným pracovištěm, kde zapojili bezkonkurenční přístroj Clarus 700 do diagnostiky. Řadí se tak mezi speciální výzkumná pracoviště s exkluzivními výsledky v oblasti očních onemocnění. „Clarus 700 umožňuje pořizovat čisté a přesné ultra širokoúhlé snímky od makuly (centra vidění) až do periferie. Jeden obraz dokáže zaznamenat snímek s úhlem 133° anebo udělat montáž snímků s rozsahem až 267°," uvádí Allan Mrkvička, MBA, zástupce společnosti ZEISS, která je výrobcem unikátního přístroje.

Autofluorescence fundu (očního pozadí) představuje jeden z nových způsobů diagnostického zobrazení sítnice bez použití kontrastních látek. Nový přístroj Clarus ji umožňuje díky zabudovaným dokonce několika filtrům. S kontrastní látkou (fluoresceinem) je možné novou kamerou zaznamenat na obou očích časné i pozdní fáze angiogramu (vyšetření cév) do široké periferie sítnice, což s většinou dříve používaných přístrojů nebylo možné. Clarus 700 ušetří například pacientům s diabetickou retinopatií sítnice, s nádory očí a malým dětem opakované snímkování z důvodů nedostatečně zaznamenané periferie sítnice. S jeho pomocí bude možné lépe indikovat léčbu - například laserové ošetření sítnice, a tím ochránit jejich zrak," popisuje novinku prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA z Oční kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK. (GUIDELINE DIGI & PR s.r.o.)


Zpět