KALEIDOSKOPŘÍJNOVÉ KONGRESY HEALTHCOMM PROFESSIONAL

  • 04.10.2019: ZLÍN - HOTEL MOSKVA
  • 18.10.2019: ČESKÉ BUDĚJOVICE - HOTEL CLARION

Vstupenka na odborný kongres zahrnuje: vstup na kongres, účast na odborných přednáškách a kongresová abstrakta, občerstvení po celou dobu trvání kongresu.

Více ZDE


Čtvrtý ročník Měsíce zdravé krve je v plném proudu

Laboratoře předních hematologických pracovišť otevřely své brány veřejnosti již ve FN Motol, FN Brno a Ústřední vojenské nemocnici, kde se příchozí dozvěděli, jak pod mikroskopem vypadají onemocnění jako leukémie či malárie nebo si poslechli edukativní přednášku na téma „Hematologie není jen leukémie" či navštívili polní transfuzní stanici. To však není z již tradičního Měsíce zdravé krve vše. Celá akce pokračuje v Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze 2 Dnem otevřených dveří v ÚHKT.

Odborníci z Ústavu hematologie a krevní transfuze si 9. 10. od 10.00 do 16.00 hod. pro zájemce připravili exkurze do laboratoří, v nichž diagnostikují krevní skupiny nebo vyšetřují krevní obraz. Návštěvníci se dozvědí, k čemu se využívá průtokový cytometr, jak se odebírají krevní destičky či jak vypadá krev pod mikroskopem. Příchozí si také budou moci nechat zdarma zkontrolovat krevní obraz (odběry budou probíhat od 12 do 14 hodin). Nebudou chybět ani podrobné informace o dárcovství kostní dřeně. Více na www.uhkt.cz. (Havas PR Prague)


NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN PRO ALZHEIMEROVU CHOROBU

Pacientů s Alzheimerovou nemocí v Česku neustále přibývá, léčí se však jen zlomek a diagnostikování navíc často přichází pozdě. S tím má do budoucna pomoci Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc (NAPAN). Do přípravy plánu je zapojeno 11 odborných společností či organizací zabývajících se tématem demence.

Do budoucna se chceme více zaměřit na ambulantní a komunitní péči, která je efektivnější, méně nákladná a přitom humánnější, protože umožnuje člověku žijícímu s demencí setrvat v domácím prostředí. V tomto ohledu připravujeme například pilotní projekty terénních týmů. Takové změny jsou v linii již nastartované reformy péče o duševní zdraví," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.


Podle nejčerstvějších dat ÚZIS žije v Česku asi 102 tisíc lidí s demencí, z nichž 62 tisíc lidí má diagnostikovanou přímo Alzheimerovu nemoc.

Na 100 000 obyvatel tak připadá 582 osob s tímto onemocněním, což je 0,6 % populace.

Mezi lety 2015 a 2017 se přitom výskyt onemocnění v ČR zvýšil o 7 % a kvalifikované odhady uvádějí, že v roce 2030 bude v ČR až 90 tisíc nemocných.


Ministerstvo zdravotnictví spolu s NUDZ připravuje aktualizaci NAPAN, který slibuje výrazný posun v péči o osoby žijící s tímto onemocněním. Česko se tím aktivně připojuje k výzvě Světové zdravotnické organizace (WHO) a hlásí se mezi země, které vnímají problematiku demence jako prioritu veřejného zdraví.

Skutečný počet lidí žijících s demencí je bohužel výrazně vyšší, než uvádí dostupná data o počtu léčených. Důvodem je poddiagnostikovanost, o které jsme se donedávna domnívali, že může dosahovat až těžko uvěřitelných 75 %. Nedávná analýza ÚZIS ukazuje, že zhruba 70 % lidí se sice nakonec diagnózy dočká, pravděpodobně však až v pokročilé fázi nemoci, kdy je těžké člověku dostupnou léčbou pomoci její průběh zpomalit a zachovat jeho soběstačnost," říká koordinátorka přípravy NAPAN z Ministerstva zdravotnictví a zároveň výzkumnice Národního ústavu duševního zdraví Hana Marie Broulíková.

Klíčovým úkolem národního akčního plánu je zajištění včasné diagnózy a postdiagnostické podpory pro osoby žijící s demencí. Cílem je pomoci prodloužit dobu jejich soběstačnosti a zajistit služby, díky kterým budou moci setrvat ve svém domově co nejdelší dobu. „Část plánovaných opatření míří k podpoře neformálních pečujících, kteří jsou nepostradatelnou součástí péče. V současné době jim však často k vykonávání této role chybí informace a mnohdy také součinnost profesionálních pečujících, jimž by měli být partnery v péči," vysvětluje garantka pracovní skupiny zaměřené na tvorbu doporučených postupů a sítě služeb prof. Hana Matějovská-Kubešová z brněnského Institutu sociálně zdravotních strategií. Plán se zaměřuje také na dotvoření systému služeb.

Mezi novinky patří posílení role praktického lékaře, který může od roku 2020 u pacientů provádět vyšetření kognitivních funkcí.

(z tiskové zprávy NUDZ, září 2019)


PRAEMIUM ACADEMIAE 2019

Nejvýznamnější vědecké ocenění v České republice, Akademickou prémii, letos obdrželi tři vynikající vědci, kteří patří k mezinárodním špičkám ve svých oborech: Mgr. Michal Ernée, Ph.D., DSc. z Archeologického ústavu Praha, RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D. z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského a RNDr. Milan Paluš, DrSc. z Ústavu informatiky. Slavnostní ceremonie, při níž laureáty ocenila předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová, se konala ve středu 18. září 2019 v sídle Akademie věd na Národní třídě. Praemium Academiae se udílí již třináctým rokem. Jejím smyslem je finančně i morálně podporovat skutečnou vědeckou excelenci. O udělení Akademické prémie rozhoduje předsedkyně AV ČR s poradní komisí domácích i zahraničních odborníků, a to na základě dosažených výsledků a s ohledem na budoucí perspektivu výzkumu.

Chceme našim nejlepším vědcům vytvořit takové podmínky, aby mohli rozvinout svůj potenciál ve prospěch Akademie věd i celé české vědy," říká předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. Grant až do výše 30 milionů korun mohou ocenění čerpat v průběhu šesti let a hradit z něj náklady spojené s výzkumem, mzdami či pořízením technického vybavení. Obdržet jej mohou pouze jednou za život.

Přehled vědců dosud oceněných Akademickou prémií: http://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/podpora-vyzkumu/akademicka-premie-praemium-academiae/


XXXV. lékárnické dny v Ostravě

Ostrava-Vítkovice, multifunkční aréna Gong
Termín: 4. - 6. 10. 2019

Pořadatel: Sekce lékárenství České farmaceutické společnosti ČLS JEP, z s.

www.lekarnickedny.estranky.cz


9. KONGRES ČOSKF

11.-12. října 2019, ÚVN, Praha

Pořadatel: Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP

Téma: Farmakoterapeutické aspekty léčby pacienta v různých oborech

Tématem letošního kongresu bude vybraná problematika hormonálních regulací v organismu a to, jak mohou být v pozitivním nebo negativním smyslu ovlivněny farmakoterapií.  Oblíbené edukativní workshopy proběhnou v rámci pátečního dopoledního programu a opakovány budou v sobotu odpoledne tak, aby každý měl možnost zúčastnit se dvou různých, které si vybere. Jeden z bloků kongresu připravila Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP

REGISTRACE A BLIŽŠÍ INFORMACE K DISPOZICI NA WWW.COSKF.AMCA.CZ


Přijďte porozumět hodnotě lidské krve, zjistit, co se odehrává za dveřmi hematologických laboratoří a jak funguje polní transfuzní stanice. Nechte si zdarma orientačně zjistit krevní skupinu či zkontrolovat krevní obraz. Využijte možnosti darovat krev a konzultovat s předními českými odborníky a získejte více informací o darování kostní dřeně.

  • Přednášky o krvi a kostní dřeni i o krvi ve válečné medicíně (8.30, 10.00, 12.00 hod.)
  • Prohlídky laboratoří (8.55, 9.40, 10.25, 11.10, 12.25 hod.)
  • Prohlídka polní transfuzní stanice (8.55, 9.30, 10.25, 11.00, 12.30 hod.)
  • Orientační zjišťování krevní skupiny a kontrola krevního obrazu
  • Výstava o krvi a významných milnících hematologie a transfuziologie

V úterý 2. 10. od 8.00 do 13.00 hod. v atriu Ústřední vojenské nemocnice, pavilon A (U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6).

Více na https://www.uvn.cz/ a Facebooku ÚVN


Revmatici oslaví Světový den artritidy pochodem napříč republikou

Stovky revmatiků vyráží na „pochod od Aše až do Jablunkova". Společnými silami se v průběhu října pokusí urazit více jak 547 km. K příležitosti Světového dne artritidy, který připadá na 12. října, chtějí připomenout, že pohyb je nedílnou součástí terapie revmatických onemocnění.

Nemoc zasahuje především klouby, takže jakýkoli pohyb bolí. Pro zachování hybnosti a svalové síly je však pravidelné cvičení nezbytné. Navíc pomáhá předcházet osteoporóze nebo kardiovaskulárním chorobám, jejichž riziko je bohužel u pacientů s revmatoidní artritidou zvýšené," vysvětluje ředitel Revmatologického ústavu v Praze prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Ušlé kilometry jednotlivých účastníků se budou postupně sčítat pomocí speciální aplikace. Cílem je společně překonat hranici 547 km, která představuje vzdálenost mezi Aší a Jablunkovem. „Pacienty s revmatoidní artritidou motivujeme k pohybu dlouhodobě. Letos se nám podařilo zapojit 449 lidí, kteří pravidelně vyráží na kratší či delší procházky. Je tedy možné, že republiku přejdeme i vícekrát," vysvětluje předsedkyně pacientské organizace Revma Liga a organizátorka pochodu Edita Müllerová.

Například v Praze budou 12. října k dispozici revmatologové a fyzioterapeuti, kteří s případnými zájemci zkonzultují jejich zdravotní stav. Zapojení lidé navíc každým ujitým kilometrem přispějí 10 Kč na výzkum dostupnosti a kvality péče.


Revmatoidní artritida nejčastěji propuká u lidí v produktivním věku, tedy mezi 30. a 50. rokem života.

V ČR jí trpí přibližně 85 000 lidí.

Každý rok přibývá kolem 3 500 pacientů.


Přestože jde o nevyléčitelné onemocnění, včas zahájená léčba dokáže zmírnit projevy, a oddálit tak případnou invaliditu. Pro pacienty ve střední a těžké závažnosti je navíc od února 2019 k dispozici moderní biologická léčba. Předepsat ji mohou pouze revmatologové v 52 speciálních centrech. Zatímco v Praze je možné si vybrat z 8 různých pracovišť, v jiných částech republiky takový výběr není.

Počet center je dostatečný, jejich rozmístění však není ideální. Víme, že v jižních Čechách je nedostatečné pokrytí. Stejně tak na Vysočině, kde chybí i samotní revmatologové," dodává prof. Pavelka. Revmatologové zcela chybí celkem v 5 okresech, v dalších 12 připadá na okres pouze 1 lékař. Tématu dostupnosti a kvality zdravotní péče v revmatologii se věnuje pacientská organizace Revma Liga. Ve spolupráci s pacienty připravuje tzv. revma mapu, ze které bude patrné, kde kvalitní péče o pacienty chybí. Revma Liga ČR spolupracuje s mezinárodními organizacemi stejného zaměření, je vyhledávaným a rovnocenným partnerem pro pacienty, lékaře, zdravotníky i státní správu. Svou činností motivuje pacienty a ukazuje zdravé populaci svět očima revmatiků. Heslem ligy je: Revma si nevybírá, ale spolu to zvládneme. (MaVe PR)


LIDÉ ŠPATNĚ ODHADUJÍ SVOJI PLODNOST

Máme nedostatečné znalosti o své vlastní plodnosti. Přibližně polovina z nás si myslí, že bude schopna bez problémů počít dítě mnohem později, než jaká je realita.

Vyplývá to z desítek studií, které lékaři provedli v Evropě, Asii i Americe. Stejné zkušenosti mají i čeští specialisté na umělé oplodnění. „Přirozená plodnost ženy se velmi přeceňuje, což vede k tomu, že se neustále zvyšuje věk žen a párů obecně, které k nám chodí. Sebelepší technika umělého oplodnění však neumí překonat věk," říká MUDr. Tomáš Bagócsi z reprodukční kliniky Reprofit.

Podle čerstvých údajů českých reprodukčních klinik se věk těch, kteří navštěvují specialisty na umělé oplodnění, neustále zvyšuje. „U nás se meziročně zvedl z 36,3 let na 37,2 let," potvrzuje Jonáš Vokřál, ředitel kliniky Reprofit. 

Věk prvorodiček nyní přesahuje 30 let. Přitom biologicky je dle lékařů optimální, když žena otěhotní do 25. roku života!

Šance, že zdravá žena ve věku 30-35 let v době své ovulace otěhotní při nechráněném pohlavním styku se zdravým mužem, se pohybuje pouze mezi 12 a 17 %. Problémy s početím má obecně 1 ze 6 párů," popisuje MUDr. Štěpán Machač, Ph.D., z IVF Clinic Olomouc.

„U žen od 25 do 29 let se pravděpodobnost, že otěhotní při styku během svého ovulačního cyklu, pohybuje kolem 17-24 %, u čtyřicátnice tato pravděpodobnost klesá na hranici přibližně 6 %," dodává MUDr. Machač.

Stejně tak lékaři setkávají s "nemístným optimismem" v tom, jak mohou bezdětným párům pomoci metody umělého oplodnění.

Do 35 let je jedna léčba asistované reprodukce - IVF - schopna pomoci k dítěti 30-40 % žen, ve věku kolem 42 let je to pouze do 10 % žen. Téměř polovina párů si však myslí, že šance je o desítky procent vyšší," vysvětluje MUDr. Bagócsi.

Nejčastější důvody odkladu rodiny jsou: kariéra, potíže s nalezením správného partnera a obavy z toho, zda si dítě mohou finančně dovolit.

Podle lékařů kliniky Reprofit by se ženy o realitě, co se plodnosti týče, měli dozvídat především od svých gynekologů nebo od praktických lékařů. Zdravotní pojišťovny hradí IVF ženám do 38 let + 364 dní a maximálně 4 výkony asistované reprodukce v životě ženy. (MaVe PR)


Science Photographer Awards 2019 s českou účastí

Královská fotografická společnost (The Royal Photographic Society) vybrala do nejužšího kola prestižní soutěže Science Photographer Awards 2019 deset nejlepších vědeckých fotografií. Mezi nimi také mikroskopický snímek samičky roháče obecného od českého autora Mgr. Viktora Sýkory z Centra pro experimentální biomodely 1. LF UK. Právě na mikroskopickou fotografii se dlouhodobě Viktor Sýkora soustředí.

Fotografie byla pořízena stereomikroskopem. Fotografování se věnuji ve volném čase a díky tomu si objekty mohu vybírat pouze na základě toho, jak mě zaujmou. Konkrétně samičku roháče jsem zakoupil na entomologické burze," říká Viktor Sýkora, který již po druhé připravil sérii 12 vědeckých fotografií také pro benefiční kalendář 1. LF UK. 

Vědecké mikrofotografie jsou od 7. října 2019 až do 5. ledna 2020 vystaveny v Science Muzeum v Londýně.

Estetický rozměr přírodních věd, kráčících paralelně s biomedicínou, je výborným prostředkem, jak široké veřejnosti ukázat, že věda je krásná i pro oko, respektive mikroskop," podotýká děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Mezinárodních soutěží vědecké fotografie není mnoho a tato je pravděpodobně nejprestižnější. Na výstavu bylo vybráno 70 fotografií, a jsem velmi rád, že mezi nimi jsou i dvě moje fotografie. Zařazení jedné z nich do užšího výběru na vítěznou fotografii mě potěšilo, podstatnější je ale, myslím, skutečnost, že výstava bude v londýnském Science Museu po dobu několika měsíců, během kterých ji uvidí desetitisíce návštěvníků," dodává fotograf Sýkora, který pracuje na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy jako vedoucí Centra pro experimentální biomodely. Kromě účasti na řadě výstav doma i v zahraničí své fotografie vystavoval na šestnácti autorských výstavách. Jeho práce získaly četná uznání a ceny, byly otištěny v řadě domácích i zahraničních časopisů (National Geographic USA, American Photography, Photo, Scientific American, Science, EMBO Journal, Magazín fotografie, PhotoArt a další). V roce 2009 vyšla v nakladatelství Academia kniha fotografií s názvem Tajemství rostlin a v roce 2014 kniha Neviditelný lidský svět. (Oddělení komunikace 1. LF UK)


Výstava 50 let Farmaceutické fakulty UK

Až do konce října bude v pražském Karolinu probíhat výstava k 50. výročí založení Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové (1969 - 2019). Do konce roku můžete souběžně navštívit i výstavu v prostorách fakultní Galerie Na Mostě v Heyrovského ulici v Hradci Králové. Vstupy na obě výstavy jsou bezplatné. Více ZDE


19. 10. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FARMACEUTICKÉ FAKULTY HK

PROGRAM OSLAV ZDE

 


XXV. Celostátní setkání okresních a krajských předsedů SPL ČR v Milovech - PROHLÁŠENÍ

Delegáti projednali zásadní body probíhající reformy primární péče, výsledek dohodovacího řízení, vývoj úhrad pro segment primární péče a situaci v regionech. Na závěr svého jednání přijali usnesení, jehož znění vám předkládáme.

Považujeme za důležité, že se nám spolu s ostatními členy Rady poskytovatelů na jednání na Úřadu vlády 11. 10. 2019 podařilo přesvědčit premiéra ČR o tom, že nemají být zpochybněny výsledky dohodovacího řízení (DŘ) o úhradách na rok 2020 a že vládou plánované navýšení osobních příjmů lékařů a sester o 1500,- Kč měsíčně v roce 2020 se nemůže týkat jen státních nemocnic. Vítáme slib premiéra ČR, že toto navýšení získají všechny segmenty zdravotní péče, a to mimo prostředky v DŘ určené na samotnou léčbu pacientů.

Oceňujeme dosavadní práci ministra zdravotnictví, podporujeme jeho snahu o prosazení systémových změn v českém zdravotnictví a vyzýváme k jejich pokračování. Varujeme před opakovanými politickými zásahy, které mohou způsobit pouze další pokřivení podmínek a nerovnováhu zdravotního systému, ale nevyřeší jeho současné personální potíže. Jejich skutečným řešením je pouze systémová změna v podobě optimalizace sítě zdravotnických zařízení, restrukturalizace lůžkového fondu a racionalizace procesů poskytování zdravotní péče.

Podporujeme kroky probíhající reformy primární péče, která posiluje roli praktických lékařů ve zdravotním systému a jejich kompetence. Upozorňujeme na to, že je nutné zrychlit proces rušení preskripčních omezení pro praktické lékaře, jehož tempo není dostatečné.

Vyzýváme k posílení role zdravotních pojišťoven a požadujeme nově definovat vztah mezi pojištěncem a pojišťovnou. Je potřeba vytvořit mechanismy k posílení odpovědnosti pacienta a racionalizaci jeho pohybu zdravotním systémem.

Vyjadřujeme hlubokou nespokojenost s dosavadním stavem přípravy elektronické neschopenky. Projekt není dobře připraven. Ukazuje se, že dva měsíce před jeho spuštěním existuje řada vážných nejasností a komplikací, které mohou způsobit to, že e-neschopenka nebude od ledna dobře fungovat a nebude lékaři přijata. Vyzýváme ministryni práce a sociálních věcí k urychlenému jednání, jehož předmětem bude také otázka úhrady práce spojené s agendou vedení pracovní neschopnosti. Trváme na tom, že MPSV musí tuto práci hradit, stejně jako hradí ostatní činnosti delegované na lékaře státem.

Hlavním posláním a také zásadním kritériem smysluplnosti jakékoliv elektronizace je zjednodušení agendy a snížení administrativní zátěže, což stávající e-neschopenka rozhodně nesplňuje. Je polovičatým řešením a dalším typickým příkladem toho, jak elektronizace nesmí vypadat. SPL ČR podporuje smysluplnou elektronizaci zdravotnictví, ale odmítáme jakýkoliv nárůst e-byrokracie a trváme na tom, aby další projekty elektronizace zdravotnictví byly aplikovány do praxe až po dostatečném odzkoušení a oponentuře širokou lékařskou veřejností. (MaVePR)


SPL ČR je nezávislou dobrovolnou organizací, sdružující na profesním principu všeobecné praktické lékaře pro dospělé, vykonávající praxi v České republice. Jeho posláním je rozvoj všeobecného praktického lékařství jako oboru a primární péče jako základního článku zdravotního systému. Dále se SPL ČR zaměřuje na zlepšování podmínek i kvality činnosti praktických lékařů, hájení jejich zájmů, podporu a pomoc při výkonu jejich povolání. V současné době má 4950 členů (přibližně 90 % z celkového počtu PL pro dospělé v ČR), což z něj činí vůbec největší dobrovolnou organizaci lékařů v ČR.


DNY OTEVŘENÝCH AMBULANCÍ PRO PACIENTY S LUPÉNKOU

V průběhu října se uskuteční Dny otevřených ambulancí pro pacienty s lupénkou. Příchozí budou moci zdarma a bez předchozího objednání konzultovat s předními českými dermatology vše spojené s lupénkou a životem s ní. Ve čtyřech centrech specializovaných na léčbu lupénky tak mohou pacienti získat nový pohled na svou léčbu, dozvědět se, že lupénka není jenom onemocnění kůže, že se týká se mj. i kloubů, a odráží se nejen na fyzickém zdraví. 

Den otevřené ambulance proběhne:

v Praze ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (22. 10., 8.00-12.00 hod.)

Brně ve FN u Sv. Anny (23. 10., 13.00-16.00 hod.)

Olomouci ve FN Olomouc (31. 10., 9.00-12.00 hod a 13.00-15.00 hod.)

a v Pardubické nemocnici (31. 10., 10.00-12.00 hod.)

Rozhovor o lupénce s  prof. MUDr. Petrem Arenbergerem, DrSc., MBA, přednostou Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze, jsme vám přinesli v zářijové vydání Magazínu ZDE.  Seznam všech specializovaných center pro léčbu lupénky naleznete na webu cistakuze.cz.(Tisková zpráva o akci:  Havas PR Prague)


O neschopnosti e-neschopenek

Elektronické neschopenky by Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) měla spustit v lednu příštího roku. Podle lékařů přinesou ale v současné podobě chaos jak nemocným lidem, tak lékařům a ve finále i zaměstnavatelům. Praktici vyzývají proto ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou k rychlému jednání. Do spuštění e-neschopenek totiž zbývají pouhé dva měsíce.

Současné e-neschopenky jsou dalším typickým příkladem elektronizace na český způsob a rozhodně nejsou plně elektronické. Nadále budeme muset část neschopenky tisknout, a dokonce vypisovat ručně. Tento nedotažený projekt navíc dva měsíce před svým spuštěním vykazuje značné nedostatky a vyvolává řadu otázek, na které jsme nedostali jednoznačné odpovědi. Žádáme proto ministerstvo o rychlé jednání," říká předseda Sdružení praktických lékařů (SPL) MUDr. Petr Šonka.


Jak systém funguje: lékař vyplní elektronickou neschopenku tak, že se přihlásí do aplikace ČSSZ s pomocí elektronického certifikátu. Po vyplnění informací o stavu pacienta odešle neschopenku na „sociálku". Tím ale administrativa nekončí. Lékař musí vytisknout poslední stranu neschopenky a ručně do ní bude vypisovat údaje například o příští kontrole či změně vycházek, stejné údaje ale musí odesílat také elektronicky. Neschopenku lékař vyplní jak elektronicky, tak ručně. Po skončení neschopenky má tiskopis zůstat založený v kartě pacienta.


Takový polotovar postrádá podle doc. MUDr. Svatopluka Býmy, CSc., předsedy Společnosti všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP smysl. „Zásadním kritériem smysluplnosti jakékoli elektronizace je snížení administrativní zátěže, což stávající e-neschopenka rozhodně nesplňuje. Je polovičatým řešením a dalším typickým příkladem toho, jak elektronizace nesmí vypadat." 

Podle praktiků by se měla e-neschopenka stát co nejdříve plně elektronickou. Pacient by dostal kód, s pomocí kterého by se přihlásil do aplikace a měl svou neschopenku vždy k dispozici. Lékaři také upozorňují, že projekt e-neschopenek není dostatečně vyzkoušený. Problém, který denně řeší, je například stornování neschopenek. S tím ale ČSSZ v elektronické verzi nepočítá.

Lékařům také vadí to, že dva měsíce před spuštěním e-neschopenek není jasné, kdo bude vedení pracovní neschopnosti hradit. Požadují, aby jim práci proplácelo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), stejně jako je tomu u ostatních administrativních činností, které stát lékařům ukládá. „Nedostatečná komunikace ze strany MPSV a ČSSZ způsobí to, že e-neschopenku lékaři kvůli nejasnostem špatně přijmou. Poškodí to celou myšlenku elektronizace zdravotnictví, kterou my plně podporujeme," uzavírá doc. Býma. (tisková zpráva SPL a SVL ČLS JEP)


Zpět

DOPORUČUJEME

Inca Collagen Lactase Sedatif Právní poradna Kongresy Alphega Družstvo lékáren Instagram

OBSAH

PROFI

MINERÁLNÍ SOLI NA(D) ZLATO POZOR NA INTOLERANCI LAKTÓZY LZE UŽÍVAT KOLAGEN I V PRŮBĚHU TĚHOTENSTVÍ A PO PORODU? KALEIDOSKOP HOMEOPATIE ZA TÁROU: PYLOVÁ ALERGIE ZEPTALI JSME SE ZA VÁS... REZISTENCE BAKTERIÍ NA ANTIBIOTIKA JE VĚTŠÍ PROBLÉM, NEŽ SE ZDÁ TELEMEDICÍNA ANO – ALE ROZUMNĚ PRVNÍ VOLBA LÉKÁRNÍKA 2020: KATEGORIE KOJENECKÁ VÝŽIVA NOVINKY Z LÉKÁRENSKÉHO SORTIMENTU PTALI JSTE SE BĚHEM ONLINE KONFERENCE… REPORTÁŽ: PŘEDÁNÍ PEČETI ODBORNÁ LÉKÁRNA HEMOROIDY NEMUSÍ BÝT TABU, NENÍ NUTNO SE DRŽET STEREOTYPU PŘI JEJICH ŘEŠENÍ ZA TÁROU TOP 5 ČLÁNKŮ DUBNA NOVINKY Z PORTÁLU EDUCOMM 5-2020 KNIŽNÍ NOVINKY ROZHOVOR S FARMACEUTICKÝM TECHNOLOGEM DAVIDEM VETCHÝM ŘEŠENÍ VAGINÁLNÍCH POTÍŽÍ Z POHLEDU LÉKÁRNÍKA I. KAZUISTIKY Z PRAXE KLINICKÉHO FARMACEUTA JAK POSÍLIT IMUNITNÍ SYSTÉM VITAMINEM D JAK PODPOŘIT PLODNOST V KARANTÉNĚ? 10 DŮVODŮ, PROČ SE NECHAT OČKOVAT ČÍHÁ V POTRUBÍ UZAVŘENÝCH PROVOZOVEN LEGIONELLA? STUDIE JÁ A COVID-19 AKTIVITY INOVATIVNÍHO FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU NA PODPORU BOJE PROTI EPIDEMII KORONAVIRU

RELAX

KLOUBNÍ VÝŽIVA PRO PSY CANVIT CHONDRO FILLERINA V BOJI S ČASEM PROČ JSOU ZINEK A SELEN DŮLEŽITÉ PRO NAŠE TĚLO NOVÁ GENERACE PROBIOTIK V KOMBINACI S PREBIOTIKY! PSYCHOLOGIE KRIZOVÝCH SITUACÍ JAK V KARANTÉNĚ NEPŘIBRAT A ZŮSTAT FIT? OCHRANA KŮŽE – TRENDY, NOVINKY, NÁPADY JAK SPRÁVNĚ UCHOVÁVAT POTRAVINY? ONLINE KONFERENCE HEALTHCOMM UKÁZKA Z KNIŽNÍ NOVINKY NAKLADATELSTVÍ PORTÁL
Ochrana osobních údajů
©2015-20 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz