KALEIDOSKOPSVĚTOVÝ DEN LÉKÁRNÍKŮ

Celosvětové téma „Bezpečné a efektivní léčivé prostředky pro všechny" zcela naplňuje i Poslaneckou sněmovnou nově schválený lékový záznam pro české pacienty.

Před deseti lety ustanovila Mezinárodní farmaceutická federace (FIP) 25. září Světovým dnem lékárníků. Tématem letošního ročníku jsou „Bezpečné a efektivní léčivé přípravky pro všechny". Toto téma je dlouhodobě klíčové pro Českou lékárnickou komoru a její členy, což se potvrdilo i po schválení lékového záznamu (24. 9. 2019), do kterého budou mít lékárníci a kliničtí farmaceuti přístup s předpokládaným souhlasem pacienta (tzv. opt-out). Lékárníci se s lékovými problémy setkávají v každodenní praxi. Díky lékovému záznamu se nebudou muset spoléhat pouze na často neúplné informace od pacientů a budou schopni ještě lépe využít své odborné znalosti ve prospěch zdraví pacientů.

V těchto dnech probíhá kongres Mezinárodní farmaceutické federace (22. - 26. 9. v Abu Dhabi), jejímž hlavním tématem je celosvětově rostoucí význam farmaceutů v systémech zdravotní péče. Poradenství a dohled na farmakoterapii chronických i akutních pacientů, využití elektronizace zdravotnictví pro důkladnější spolupráci s lékařem či poradenství při výběru vhodné samoléčby jsou pouze některé z oblastí, jimiž se lékárníci zabývají.

 „Sledujeme světové trendy v lékárenství a po důkladném vyhodnocení se stávají součástí našich doporučených postupů, odborných školení lékárníků i nabídky odborných služeb pacientům," přibližuje prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba, který na probíhající konferenci FIP diskutuje o budoucnosti lékárenství s kolegy z celého světa.

Vizi ještě bezpečnějších léčivých přípravků pro každého může v České republice v dohledné době pomoci naplňovat také aktuálně schválený lékový záznam pacienta.

Možnost nahlížení lékárníků do lékového záznamu pacienta se může stát další z odborných činností, která přispěje ke zvýšení úrovně léčby a zajištění zdraví pacientů," říká viceprezident ČLnK a praktikující lékárník Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.

Fakt, že lékárníci využívají své široké a jedinečné odborné znalosti, aby lidé získali ze svých léků to nejlepší, připomněl ve svém úvodním slovu ke Světovému dni lékárníků také prezident FIP Dominique Jordan. (Zdroj: Tisková zpráva ČLnK)IKEM spojil síly s Národním transplantačním centrem Státu Izrael

Slavnostním podpisem memoranda odstartoval Mezinárodní přeshraniční program párových výměn ledvin mezi dvěma státy. Potenciální dárce a příjemce z obou zemí bude dávat dohromady počítačový program v Praze. IKEM od roku 2016 provádí rovněž mezistátní párovou výměnu ledvin od žijících dárců s Rakouskem.

Každá další mezinárodní párová výměna ledvin od žijících dárců je pro tým našeho Transplantcentra nová. Vždy se totiž jedná o specifický proces a v tomto případě, kdy jsou spolupracující centra velmi vzdálená, bude příprava obzvláště náročná, zejména co se logistiky týče," říká Ing. Michal Stiborek, MBA, ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny. Za izraelskou stranu převzal memorandum velvyslanec Státu Izrael Daniel Meron: „Jsem nadšen, že díky spolupráci mezi předními transplantačními centry v České republice a Izraeli můžeme nabídnout naději a nové možnosti léčby těm pacientům, kteří by jinak jen velice složitě hledali vhodné dárce." Českým pacientům se tak otevírá další možnost, která nabídne rozšíření programu žijících dárců orgánů, konkrétně ledvin.

Úplně na začátku všeho jsou rodinní příslušníci, kteří se rozhodli věnovat svému blízkému nemocnému ledvinu. Bohužel však s nimi nebyli kompatibilní, tedy shodní zejména v krevní skupině, a proto vznikl program párových výměn," prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Transplantcentra IKEM. První potenciální párování proběhne v druhé polovině letošního roku a IKEM si od něho slibuje nalezení prvních dvojic, které by se k mezistátní výměně hodily. (tiskové prohlášení IKEM, srpen 2019)


PŘIHLASTE SE NA NĚKTERÝ Z PODZIMNÍCH

ODBORNÝCH KONGRESŮ HEALTHCOMM PROFESSIONAL


69. ČESKO-SLOVENSKÉ FARMAKOLOGICKÉ DNY: 11. - 13. září 2019

Farmakologické dny jsou tradičním každoročním sjezdem českých a slovenských farmakologů. Této tradice si farmakologická veřejnost velmi váží a organizátoři věří, že 69. Česko-slovenské farmakologické dny budou příležitostí pro rozšíření odborných znalostí, ale i pro řadu příjemných setkání s představiteli České a Slovenské farmakologie a toxikologie. Odborný program bude tentokrát orientován na problematiku pokrývající zaměření odborných sekcí pořádajících společností, tj. na otázky buněčné a molekulární farmakologie, klinické farmakologie, toxikologie a experimentální farmakologie. Veškerá odborná sdělení budou probíhat v prostorách 3. lékařské fakulty (Ruská 87, Praha 10). Předpokládané zahájení 10:30 hodin 11. 9. 2019. Více ZDE


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ZÍSKÁ 220 MILIONŮ

Ministryně financí Alena Schillerová a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se 26. srpna dohodli na podobě rozpočtu rezortu Ministerstva zdravotnictví pro rok 2020. Rozpočet MZ získá oproti původnímu návrhu 220 milionu korun navíc. Z této částky půjde 100 milionů korun na podporu residenčních míst pro mladé lékaře a 100 milionů korun na reformu psychiatrické péče. O dalších 20 milionů korun byl navýšen dotační program pro organizace, které se věnují dlouhodobě nemocným pacientům.

„Rozpočet Ministerstva zdravotnictví v příštím roce bude hospodařit s částkou 7,5 miliardy korun. Včetně evropských peněz to bude činit necelé 9,2 miliard. Navýšili jsme rozpočet oproti původnímu návrhu o 220 milionů korun. Z této částky poskytneme 200 milionů korun, které ušetříme na obsluze dluhu za letošní rok. Podobně jsme poskytli peníze ministerstvu zemědělství, MPSV nebo policii," uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

„S dnešním jednáním jsem spokojen a myslím si, že je to dobrý kompromis. Dohodli jsme se na navýšení peněz v oblastech, které jsou naše priority, tedy podpora mladých lékařů v rámci rezidenčních míst a reforma psychiatrické péče, která je jednou z největších reforem ve zdravotnictví od revoluce. Jejím cílem je kultivovat péči o duševně nemocné v České republice," doplnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

 


Letošní Světový den první pomoci připadá na 14. září

Každoročně si druhou sobotu v září připomínáme Světový den první pomoci, který již potřetí „oslaví" i lékárníci kampaní Nebojte se zachránit život. Podle informací ČLnK se letos do kampaně zapojí 535 českých lékáren. Od 9. do 15. září si mohou zájemci z řad veřejnosti v lékárnách osvojit základy první pomoci s vyškoleným lékárníkem nebo farmaceutickým asistentem.

Kampaně ‚Nebojte se zachránit život' v předchozích dvou letech ukázaly, že s osvojením základů první pomoci mohou široké veřejnosti poradit také lékárníci," uvádí ke třetímu ročníku prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba, podle něhož se zapojení lékáren nabízí také z důvodu, že jsou pro pacienty nejdostupnějším zdravotnickým zařízením. V lékárnách zapojených do letošního ročníku bude pro veřejnost k dispozici praktická brožurka, v níž jsou popsány první kroky při záchraně života: jak vyhodnotit situaci a myslet na vlastní bezpečí, a jak správně postupovat při kompresi hrudníku a umělém dýchání. Seznam zapojených lékáren naleznete www.lekarnici.cz a pacienti si nejbližší lékárnu zapojenou do kampaně Nebojte se zachránit život mohou vyhledat i prostřednictvím mobilní aplikace Lékárny v ČR.


Mikrobiolog Hilleman, který stojí za vývojem více než 40 vakcín, by letos v srpnu oslavil 100 let

Dr. Maurice Hilleman se narodil 30. srpna 1919 v americké Montaně. V roce 1944 získal stipendium na University of Chicago a doktorský titul v oboru mikrobiologie. Jeho celoživotní neúnavná práce i v současnosti každý rok zachrání asi 8 milionů životů po celém světě. Kdyby v roce 1998 nevyšla zmanipulovaná studie spojující MMR očkování (očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám) s autismem, dr. Maurice Hilleman by patrně obdržel i Nobelovu cenu.

Zásluhy a vliv Hillemana na současnou moderní medicínu jsou naprosto nepopiratelné. Svoji první vakcínu proti viru japonské encefalitidy vyvinul hned po dokončení studií v roce 1944. Byla použita k ochraně amerických vojáků za druhé světové války. Za svůj život dr. Maurice Hilleman vyvinul například vakcínu na spalničky, příušnice, hepatitidu typu A a B, plané neštovice, meningitidu, či zápal plic. Jeho vakcína proti spalničkám zachránila v letech 2000 až 2017 přes 21 miliónů životů, úmrtnost na tuto nemoc klesla celosvětově o 80 %. Další miliony lidí vděčí dr. Hillemanovi za ochranu před Honkongskou chřipkou. Připravil se svým týmem 40 milionů dávek. V důsledku pandemie v USA zemřelo sice skoro 70 000 lidí, odborníci však odhadují, že počet úmrtí mohl dosáhnout miliónu.

Ve svém pozdějším životě byl Hilleman poradcem Světové zdravotnické organizace. Obdržel řadu cen, například Národní medaili vědy (National Medal of Science) - nejvyšší vědeckou poctu v USA. Ta nejcennější - Nobelova cena mu však kvůli vzedmuté vlně emocí vybuzených zmanipulovanou studií o negativním vlivu očkování unikla. Dr. Hilleman zemřel v roce 2005 a žádná z vakcín, které pro zdraví světové populace vyvinul, nenese jeho jméno.


Týden zvyšování povědomí o migréně startuje 2. září

Pacientská organizace Migréna-Help, Spojené hlavy, z. s. zveřejnila výsledky rozsáhlého šetření mezi 155 migreniky. Ptala se jich na osobní zkušenosti s migrénou a na jejich potřeby v souvislosti s onemocněním.

Podle šetření chybí dotazovaným podpora a porozumění lékaře, zaměstnavatele i nejbližších. Více než 74 % osob se cítí ve své nemoci samo. Jen 8 % oslovených uvedlo, že se při seznámení s diagnózou dozvěděli o nemoci vše potřebné. Skutečnost se snaží změnit Týden zvyšování povědomí o migréně.

První zářijový týden sociální sítě zaplaví reálné příběhy lidí s migrénou. Ve stejné době mohou návštěvníci stránek https://www.migrena-help.cz/ zhlédnout webináře zabývající se zásadami správné léčby migrény, úhradovým systémem biologické léčby migrény nebo hledáním společných znaků osob s tímto onemocněním a diskutovat s danými odborníky on-line pomocí chatu. Své osobní zkušenosti si mohou pacienti vyměňovat na setkáních svépomocných skupin v Praze a Brně, kde budou mít možnost podílet se na tvorbě osvětového videa. V sobotu 7. září potom proběhne na několika místech ČR osvětový pochod „Míle pro migrénu". Více o programu na www.migrena-help.cz


Královéhradecký kraj sjednotí nemocniční informační systémy

Společnost ICZ uzavřela s Královéhradeckým krajem smlouvu na dodávku jednotného nemocničního systému ICZ AMIS*HD pro zdravotnická zařízení. Smlouvu v hodnotě 36 milionů korun podepsali hejtman kraje a generální ředitel společnosti ICZ a.s. Software eviduje zdravotnickou dokumentaci pacienta a je užitečným pomocníkem při určování jeho léčby. Královéhradecko se tak stane prvním krajem v republice se sjednoceným nemocničním řešením tohoto typu.

Mezi zdravotnická zařízení, která propojí jednotný nemocniční informační systém ICZ AMIS*HD, patří Oblastní nemocnice Jičín a.s., Oblastní nemocnice Náchod a.s., Oblastní nemocnice Trutnov a.s. a Městská nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem. Systém obsahuje veškerou zdravotnickou dokumentaci, jeho prostřednictvím lze zasílat elektronické žádanky na vyšetření a laboratorní výsledky nebo zpracovává data z přístrojové techniky.

Královéhradecko jako první z krajů zrealizovalo pořízení jednotného nemocničního informačního systému, který zlepší vzájemnou komunikaci, zpracování a vyhodnocování dat krajských zdravotnických zařízení," informoval náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar, který byl rovněž přítomen u podpisu smlouvy. „Je to důležitý moment pro Královéhradecký kraj a jeho nemocnice. Povedlo se dokončit vleklé výběrové řízení, které trvalo dva roky. Věřím, že nákup nového softwaru přispěje k chodu našich nemocnic, zefektivní práci všech zaměstnanců a v neposlední řadě přispěje k lepším zdravotním službám pro pacienty," uvedl hejtman kraje Jiří Štěpán

Nejmodernější technologie řešení ICZ AMIS*HD navíc přichází s prvky umělé inteligence, které sledují procesy léčby a proaktivně varují zdravotnický personál před možným pochybením. Řešení rovněž podporuje racionalizaci využívání zdrojů, a tím pro pacienta zajišťuje efektivnější, plynulejší a komfortnější průběh léčebného postupu. (Zdroj: EMC)


11. REPREZENTAČNÍ PLES ZDRAVOTNÍCH SESTER „SESTRY NA SÁL"

Agentura We Make Media, s. r. o. připravila již 11. ročník reprezentačního plesu Sestry na sál!, který se uskuteční 27. března 2020 v paláci Žofín v Praze. Těšit se můžete na půlnoční koncert Karla Vágnera a jeho hostů Stanislava Hložka, Heidi Janků a Petra Rezka a jejich zlatá 80. léta. Dále zahraje The Party Band, cimbálovka Grajcar a DJ Sunface.

Celým večerem vás bude již tradičně provázet Marcela Augustová a jubilejním 10.ročníkem soutěže Sestra sympatie Vojtěch Bernatský.

Vstupenky v prodeji od 1. října 2019. Více na: http://www.sestrynasal.cz/


Jak nově v péči o pacienty v ambulantní sféře?

Novinky a trendy v klíčových oborech medicíny přinese už počtvrté celostátní konference ambulantní péče, která proběhne 14. listopadu 2019 v prostorách společnosti OKsystem v Praze 4. 

Účastníkům z řad lékařů a zdravotních sester přinese bohatou nabídku přednášek předních odborníků spojených s možností podnětné diskuse. V zajímavém doprovodném programu se představí také technologické novinky, odborná zdravotnická literatura a zejména možnosti praktického vyzkoušení různých inovativních postupů v léčbě.

Letošní ročník se zaměří na obory kardiologie, psychologie a gastroenterologie. Především kardiologie a gastroenterologie nabývají na důležitosti tím, jak se zvyšuje počet pacientů s kardiologickými a gastroenterologickými obtížemi, kteří po hospitalizaci zůstávají v dlouhodobé péči praktiků i specialistů v ambulancích," vysvětluje odborná garantka konference MUDr. Barbara Taušová, MBA, vedoucí lékařka a jednatelka kliniky Canadian Medical.

Konference tak naplňuje svůj záměr postupně pokrývat všechny nejvýznamnější medicínské obory a přispět k lepší informovanosti zdravotnických pracovníků, a tím i k lepší péči o pacienty. Registrovat se můžete na webových stránkách konference http://www.ambulance21.cz/


Čeští praktičtí lékaři a sestry by měli mít více pravomocí

Upozorňuje Světová zdravotnická organizace (WHO)

Bez rozvoje primární péče zdravotní systém brzy zkolabuje. Shodli se na tom zástupci zemí Visegrádské čtyřky, kteří se sešli na Ministerstvu zdravotnictví. Populace stárne a státy nebudou schopny péči o své obyvatele ufinancovat. Krize hrozí ve všech státech V4, ale podle odborníků je na tom nejhůře právě Česká republika. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je jedinou šancí rozšíření primární péče a kompetencí lékařů i sester.

Odborníci ze Slovenska, Polska, Maďarska i Česka řešili na půdě Ministerstva zdravotnictví především problém s nedostatkem lékařů a sester. Diskuze se účastnili i zástupci WHO. Čechům doporučili vytvořit týmy primární péče, kde budou hrát klíčovou roli právě zdravotní sestry.

Lidé z WHO nám vytknuli, že zdravotní sestry nemají v primární péči žádné kompetence. V jiných státech je běžné, aby sestry například předepisovaly zdravotnické pomůcky, jako jsou inkontinenční pleny. Chybí nám také systém pro jejich vzdělávání. Drtivá většina sester se školí v nemocnicích. Tam se ale v oblasti primární péče nemohou dostatečně vzdělat," říká MUDr. David Halata, předseda Pracovní skupiny venkovského lékařství Společnosti všeobecného lékařství (SVL) ČSL JEP.

Lékaři ze Společnosti všeobecného lékařství prezentovali svým zahraničním kolegům výsledky unikátního projektu GO RURAL. Pilotní program nabízí mladým lékařům a studentům medicíny krátkodobé stáže ve venkovských ambulancích. Snaží se je tak namotivovat k otevření praxe v regionech. „Do testovacího ročníku se zapojily tři ambulance. Studenti i mladí lékaři s námi byli v ordinaci a účastnili se i výjezdů za pacienty. Zpětné vazby jsou zatím velmi pozitivní. Nyní chceme rozšířit počet ambulancí, které by stáže umožňovaly," vysvětluje MUDr. Kateřina Javorská ze Společnosti všeobecného lékařství.

V Evropě jde o unikátní projekt, který inspiroval další země. Podobně úspěšný je i projekt MEADOW, který mapuje motivaci lékařů působit ve venkovských praxích napříč celou Evropou. Dotazníky vyplnilo více než 350 doktorů připravujících se k atestaci ze všeobecného lékařství z Česka, Dánska, Norska a Turecka. V dalších letech plánují odborníci výzkum rozšířit i do dalších států.

Nedostatek lidských zdrojů v primární péči je problém, který netrápí pouze nás, ale i naše sousední státy. Projekty, které na setkáních představujeme, jsou úspěšné a ostatní státy se jimi inspirují. Naše programy dokážou část lékařů namotivovat, a především mapují terén. Bez systémové změny ovšem kolaps primární péče neodvrátí," říká doc. Svatopluk Býma, předseda Společnosti všeobecného lékařství.

Evropské šetření navazuje na dotazníky, které vyplňovali loni pouze čeští lékaři. Z výsledků jasně vyplývá, že zvýšení platů není dostatečnou motivací k otevření venkovské praxe. Zásadnější jsou pro mladé lékaře kvalitní školy v místě bydliště stejně jako vhodná práce pro jejich partnera.


Zpět
Ochrana osobních údajů
©2015-18 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz