KALEIDOSKOPVyjádření České lékárnické komory k vývoji novely zákona o léčivech

Po jednání Senátu PČR dne 25. července byla do Poslanecké sněmovny vrácena novela zákona o léčivech, která řeší především lékový záznam pacienta. Jednou z hlavních změn vložených do zákona Poslaneckou sněmovnou bylo po dlouhé odborné diskuzi a snaze Komory zavedení lékového záznamu pacienta, k němuž by měli mít přístup i lékárníci, kteří jsou stejně jako lékaři zdravotníci. Právě tato úprava se ale v Senátu setkala s nečekaným nepochopením, když členové horní komory odhlasovali nejtěsnějším možným způsobem (při kvoru 36 se vyslovilo pro 36 senátorů) zařazení pozměňovacího návrhu, který pro možnost využití lékového záznamu farmaceuty vyžaduje souhlas pacienta (tzv. opt-in), zatímco automatický souhlas (tzv. opt-out) pro lékaře zůstává zachován.

„Pro značnou část populace bude vstup do systému těžko proveditelný, navíc ho nelze uskutečnit v okamžiku výdeje léků přímo v lékárně, ale složitou cestou prostřednictvím státních autorit," upozorňuje na reálný dopad senátního pozměňovacího návrhu Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.  

"Nerozumím tomu, že těsná většina senátorů nepochopila důležitost vývoje spolupráce lékaře a lékárníka ve farmakoterapii s využitím moderních technologií, a to ani přes zřetelný prospěch pro pacienty," komentuje rozhodnutí Senátu PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK.

„Lékárníci jsou zdravotníci, odborníci na léky, ze všech zdravotnických profesí mají v této oblasti nejkomplexnější vzdělání, navíc mají obdobně jako lékaři povinnost mlčenlivosti. Do lékového záznamu bude mít v lékárně přístup výhradně lékárník," vysvětluje dále Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.

S přístupem lékárníků do lékového záznamu přitom souhlasí dle nedávného výzkumu agentury SC&C i pacienti.1

„Zájem pacientů o využívání lékového záznamu potvrzuje i nedávný reprezentativní výzkum veřejného mínění, který pro ČLnK realizovala agentura SC&C. Téměř 7 z 10 respondentů souhlasí s přístupem lékárníka do lékového záznamu, aby jim mohl poskytnout co nejlepší péči," říká k názoru pacientů na lékový záznam Mgr. Aleš Krebs, Ph.D. a dodává: „Možnost nahlížet do lékového záznamu umožní lékárníkovi hodnotit farmakoterapii pacienta tak, aby předcházel zbytečným nežádoucím účinkům, duplicitám nebo kontraindikacím. Přístup lékárníka ke komplexní lékové historii pacienta by jednoznačně zvýšil úroveň a bezpečnost poskytované zdravotní péče. I důvěra pacientů k radám a doporučením lékárníků je podle výše zmíněného průzkumu vysoká."

 

Pozitivní změnu pro lékárenskou péči v ČR by přinesl i pozměňovací návrh poslance Daniela Pawlase, který však senátoři rovněž negovali. Tento sněmovnou odsouhlasený pozměňovací návrh by při tom zachoval povinnost distribučních firem dodat léky do lékárny do dvou pracovních dnů od objednávky a zrušil by monopol doručení léčivých přípravků výhradně jediným distributorem. „Dle názoru České lékárnické komory je zásadní, aby byla stejně jako v ostatních zemích Evropské unie zachována mezi distribučními firmami konkurenceschopnost a každá lékárna si pro svou objednávku mohla distribuční firmu vybrat a nepodléhat spolu se svými pacienty diktátu obchodních podmínek monopolního distributora," komentuje důvody pro opodstatněnost pozměňovacího návrhu poslance Pawlase prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba s vysvětlením, že zamezení monopolu a konkurence distribuce by jednoznačně zlepšilo dostupnost léčivých přípravků pro pacienty.

O novele zákona se senátními pozměňovacími návrhy budou znovu hlasovat poslanci pravděpodobně v polovině září.

1 Reprezentativní výzkum SC&C realizovaný v dubnu 2019. Celkem 1 008 respondentů ve věku 18 -79 let, celá ČR.

Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP, Slovenská farmakologická spoločnosť SLS, SETOX (Slovenská toxikologická spoločnosť) a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze pořádají 69. ČESKO-SLOVENSKÉ FARMAKOLOGICKÉ DNY - 11. - 13. září 2019.

Farmakologické dny jsou tradičním každoročním sjezdem českých a slovenských farmakologů. Této tradice si farmakologická veřejnost velmi váží a organizátoři věří, že 69. Česko-slovenské Farmakologické dny budou příležitostí pro rozšíření odborných znalostí, ale i pro řadu příjemných setkání s představiteli české a slovenské farmakologie a toxikologie. Veškerá odborná sdělení budou probíhat v prostorách 3. lékařské fakulty (Ruská 87, Praha 10). Předpokládané zahájení 10:30 hodin 11. 9. 2019. Více: http://www.fd2019.cz/


Přednáškový večer Spolku farmaceutů v Praze - 12. 9. 2019

Spolek farmaceutů v Praze při České farmaceutické společnosti ČLS JEP, z.s. a Česká lékárnická komora pořádají Přednáškový večer Spolku farmaceutů v Praze na téma:

Léčiva jako příčiny pádů seniorů pohledem klinického farmaceuta

Pády seniorů z pohledu ergoterapeuta

Setkání se koná v Lékařském domě, Sokolská 490/31, Praha 2 od 19.00

Pozvánka a celý program


Zdravotní pojišťovny přispějí v příštím roce pacientům na pomůcky půl miliardy navíc

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2019, přináší změny v úhradách zdravotnických pomůcek. Od 1. října začne nabíhat celá řada nových pomůcek, které nebyly doposud hrazené a pacienti tak výrazně ušetří. Zejména dětští pacienti, diabetici a hendikepovaní.

S cílem komplexně zefektivnit systém příspěvků na pomůcky a finanční prostředky směřovat v maximální míře ve prospěch pacientů s vážným onemocněním či zdravotním postižením, dochází u vybraných pomůcek, které byly maximálně ve výši stovek a měly tak minimální přínos pro pacienta, ke snížení či zrušení úhrady. Tyto peníze se nikam neztrácí, ale jdou na pomůcky pro pacienty, kteří je opravdu potřebují a kteří doposud dopláceli i desítky tisíc měsíčně. Pomůcek, u kterých bude úhrada vyšší, je mnohem více než těch, kde dochází k jejímu snížení. Dokazují to také výrazně rostoucí výdaje zdravotních pojišťoven. V příštím roce zaplatí pojišťovny za zdravotnické pomůcky pro pacienty o půl miliardy korun navíc. (z tiskové zprávy MZČR)


PODZIMNÍ CYKLUS KONGRESŮ HEALTHCOMM PROFESSIONAL

I během letních prázdnin se můžete přihlásit na některý z odborných kongresů HealthComm Professional, které startují v říjnu zlínskou akcí v hotelu Moskva (4. 10. 2019).

Volné vstupenky můžete získat i tím, že se zúčastníte naší soutěže o 25 bezplatných vstupů na podzimní kongresy. Soutěž právě probíhá na aktuálním Magazínu HealthComm ZDE


FESTIVAL ZDRAVÉ PÉČE O KRÁSU 2019

Desítky značek zdravé kosmetiky z Čech, Slovenska i ze zahraničí se představí na 4. ročníku Green Beauty Marketu - největším zeleném beauty tržišti svého druhu v Evropě. Green Beauty Market se svými pop-upy s přírodní kosmetikou a ekologickou drogerií se letos rozrostl již do tří českých měst. Akce odstartuje 12. 10. 2019 v Tržnici Brno, následuje 19. 10. 2019 Showroom Elements Ostrava a 9. 11. 2019 Praha, již tradičně v unikátním prostoru Galerie Laufen.

Návštěvníci budou moci vše otestovat, konzultovat, nechat se nalíčit a ošetřit a samozřejmě také nakoupit, a to u nejlepšího výběru z českých, slovenských a zahraničních green beauty značek.Seznam všech značek vystavujících v jednotlivých městech najdete od 15. 8. na webu www.greenebautymarket.cz.

 


Vyjádření ČLnK k rezervám zdravotních pojišťoven

Na účtech sedmi zdravotních pojišťoven leží nevyužité finanční rezervy ve výši 55 miliard korun. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) oznámila, že uvolní ještě letos na podporu zdravotnického systému přibližně dvě miliardy korun navíc. Podle ředitele VZP půjde zhruba 800 milionů do nemocnic, 900 milionů do ambulantní lékařské péče a zhruba 120 milionů na zajištění dostupnosti péče v regionech. Na podfinancovanou lékárenskou péči ale VZP úplně zapomněla. 

„Vedle peněz určených pro nákup tzv. centrových léků v nemocnicích je potřeba finanční prostředky z rezerv směřovat také do samotných lékáren, na zaplacení nových, velmi nákladných administrativních povinností spojených s ověřováním léčiv a odborných úkonů," říká prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba.

K tématu spravedlivého využití finančních rezerv zdravotních pojišťoven se již dříve vyjádřili prezidenti České lékárnické komory, České stomatologické komory a České lékařské komory. V prohlášení vydaném po schůzce s předsedou vlády a ministrem zdravotnictví (dne 28. 6. 2019) se prezidenti shodli, že je potřeba, aby finanční prostředky poskytnuté nad rámec dohodovacího řízení byly rozděleny rovnoměrně.

„Nesmí dojít ke znevýhodnění soukromých lékařů, stomatologů a lékárníků vůči státním a krajským zdravotnickým zařízením, která na rozdíl od soukromých podnikatelů dostávají na investice i provoz nejrůznější dotace," upozorňuje dále PharmDr. Lubomír Chudoba.

(tiskové prohlášení ČLnK, 13. 8. 2019)


HLEDÁTE BEZPEČNÉ KOUPÁNÍ?

Na stránkách http://www.koupacivody.cz si můžete prohlédnout, na kterých místech v ČR jsou vodní plochy vhodné ke koupání. Kde je modrý symbol, tam se můžete bez obav vydat za vodními radovánkami. U každého koupaliště si rovněž můžete najít, kdy byla naposledy realizována kontrola krajské hygienické stanice a s jakým výsledkem. U každé koupací vody je uveden název koupacího místa, podrobnější údaje o lokalitě, datum posledního stanovení kvality vody, symbol kvality vody a popřípadě historické údaje o kvalitě vody, která je hodnocena na pětistupňové škále. 

Zdrojem údajů je celostátní centrální registr kvality pitných a rekreačních vod PiVo a dále údaje na jednotlivých stránkách krajských hygienických stanic. Sběr a vyhodnocení kvality koupacích vod probíhá během koupací sezóny (zpravidla od května do září).


Zpět
Ochrana osobních údajů
©2015-18 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz