JAK POSÍLIT IMUNITNÍ SYSTÉM VITAMINEM DNedostatek vitaminu D, jednoho z nejdůležitějších vitaminů pro posílení imunitního systému, je v Evropě neustále potvrzován u dospělých i dětí. V tomto článku se budeme zabývat důvody insuficience vitaminu D a uvedeme dostupné zdroje tohoto vitaminu.

Vitamin D přispívá ke správnému fungování imunitního systému, a to jak u dospělých, tak i u dětí. Toto důležité zdravotní tvrzení přijala Evropská komise jako schválené zdravotní tvrzení na základě početných klinických výzkumů, které ukazují, že vitamin D hraje regulační úlohu ve fungování imunitního systému. Receptory pro vitamin D byly zjištěny v periferních mononukleárních buňkách - jak v pomocných T lymfocytech typu 1 (Th1), tak i v pomocných T lymfocytech typu 2, které jsou velmi důležitou součástí imunitního systému pro boj s infekcí.

Nízký příjem vitaminu D a jeho deficience u Evropanů 2

Vědci zdůrazňují, že „...mnohé zprávy naznačují, že v Evropě existuje vysoká prevalence nízkého příjmu vitaminu D a deficience vitaminu D či nedostatečný stav vitaminu D". Deficience vitaminu D je zaznamenávána u všech věkových skupin, a to vlivem působení několika faktorů:

- například z důvodu nedostatečné expozice slunečnímu záření, jelikož lidé tráví více času v interiéru a skrze okna se do místností nedostává UVB záření,

- z důvodu používání opalovací kosmetiky, jež může blokovat tvorbu vitaminu D až do 98 %,

- kvůli vyššímu věku, obezitě a tmavší pleti (fototypu pleti) aj.

Vitamin D je nezbytný celý život, díky chronickým onemocněním a s věkem jeho význam dále narůstá

Odborníci také tvrdí, že vitamin D plní více než 200 různých rolí v organizmu a někteří ho neváhají označit dokonce za vitamin s hormonálním charakterem.  Je jasně potvrzeno, že hraje důležitou roli v prevenci různých chronických onemocnění včetně již zmíněných infekcí. U starších osob tento vitamin snižuje riziko pádů, ztrát rovnováhy a síly, zlomenin a mobility. Většina okolních zemí signalizuje, že jejich populace trpí nedostatkem vitaminu D.

Kolik vitaminu D máme mít preventivně v krevním séru a kolik máme z potravin? 1,2,3

Názory preventistů hovoří o potřebě naměřit v krevním séru alespoň 50 nmol 25-hydroxyvitaminu D (25 (OH) D / l).  Odborníci se shodují, že pokud nemá lidský organismus schopnost jeho dostatečné endogenní tvorby, potřebuje v obvyklé stravě až 20 μg/den. To platí pro věk od 1 roku po celý život.  Dostatečný příjem vitaminu D stanovený Evropským úřadem pro bezpečnost potravin je 15 μg na den pro dospělé osoby a u dětí od 1 roku a 10 μg/den u dětí od 7 do 11 měsíců života. V obvyklé stravě se ve střední Evropě zjišťují hodnoty pouze v rozsahu cca 2 - 4 μg vitaminu D (suma vitamin D2 + D3). Rozdíl musí pokrýt endogenní tvorba v kůži nebo z doplňků stravy, není-li jiné řešení. Zjednodušeně řečeno, aby byl pokryt dostatečný přísun vitaminu D, můžeme zkusit pobývat déle na slunci nebo konzumovat více potravin s obsahem vitaminu D, jako jsou ryby, vaječný žloutek nebo sýry. 

Výsledky studie dietárního přívodu vitaminu D pro dospělou populaci v ČR 3

Jednou z hodnocených populačních skupin byly dospělé osoby ve věku 18-90 let. K výpočtům byl použit sofistikovaný výpočetní systém pro hodnocení chronické expozice, do něhož byla vložena data o individuální spotřebě potravin (SISP04) a aktuálně naměřené hodnoty obsahu vitaminu D2 a D3 ve vice než 130 typech potravin (dlouhodobý program Monitoringu dietární expozice). Hodnocení ukázalo, že dospělá populace v ČR přijímá z obvyklé stravy (tj. bez doplňků stravy) v průměru 3,6 μg vitaminu D/den. Nové národní doporučení 15-20 μg/osobu a den splňuje ale méně než 1 % dospělých osob. Přívod je nižší u žen, průměrně 3,1 μg vitaminu D/den, než u mužů 4,2 μg vitaminu D/den. Je to dáno rozdíly ve spotřebě potravin, zejména živočišného původu.

V případě potřeby zařaďte do svého stravování doplněk stravy, například olej z tresčích jater

Jedním z produktů, který obsahuje značné množství vitaminu D, je olej z tresčích jater. Olej z tresčích jater užívají po mnoho generací už déle než tisíc let obyvatelé Norska. Říká se, že patřil k nejoblíbenějším exportovaným produktům v době Vikingů. Dnes díky moderním výrobním procesům chutná olej z tresčích jater výborně a stále tělu dodává důležité živiny - esenciální omega-3 mastné kyseliny DHA a EPA a vitaminy D, A a E. Vitaminy D a A přispívají k normální funkci imunitního systému. Kyselina DHA přispívá k udržení normální funkce mozku a zraku* a spolu s kyselinou EPA přispívají k normální činnosti srdce. **

*DHA přispívá k udržení normální činnosti mozku a k udržení normálního stavu zraku. Příznivého účinku je dosaženo při užití 250 mg DHA denně.
**EPA a DHA přispívají k normální činnosti srdce. Příznivého účinku je dosaženo při užití 250 mg EPA a DHA denně.

Zdroje:

1. Vědecké stanovisko ke zdravotním tvrzením o vitamínu D a správné funkci imunitního systému a protizánětlivé odpovědi  (...); Vědecký panel Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) pro dietetické výrobky, výživu a alergie (Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies, NDA); https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2010.1468

2. A. Spiro a J. L. Buttriss, Vitamín D: Přehled o stavu vitamínu D a příjmu v Evropě, Britská nadace pro výživu (British Nutrition Foundation), Londýn, Spojení království, Nutrition Bulletin, 2014, 39, 322-350

3. J. Ruprich a kol., Státní zdravotní ústav, Brno, 25. 2. 2017


Firemní prezentace

Značka Möller´s je jedničkou na trhu doplňků stravy s obsahem omega-3 mastných kyselin v Norsku***. Konzumace oleje z tresčích jater značky Möller´s jako doplňku běžné stravy má v Norsku dlouhou tradici (přes 160 let!) jak u dětí, tak i dospělých. Jedna kávová lžička (5 ml) oleje z tresčích jater Möller´s obsahuje 10 μg vitaminu D a až 1,2 gramu EPA a DHA omega-3 mastných kyselin. Olej z tresčích jater je možné užívat denně během celého roku.

Tekutý olej z tresčích jater značky Möller´s je nabízen ve 3 příchutích: ovocné, citronové a variantě bez příchutě. Díky nízkým oxidačním hodnotám má skvělou chuť, což uznal Institut pro chuť a kvalitu se sídlem v Bruselu, který tomuto oleji z tresčích jater několikrát udělil ocenění „Superior Taste Award".

*** Möller's je značka doplňků stravy s obsahem omega-3 mastných kyselin číslo jedna v Norsku (podle údajů firmy AC Nielsen z roku 2019)
Zpět