FARMACEUTICKÉ ASISTENTY ZASTŘEŠÍ NOVÁ PROFESNÍ KOMORANedostatek odborného personálu v lékárnách chce řešit nově vzniklá profesní komora farmaceutických asistentů. Dále se bude snažit poukázat na atraktivnost oboru mezi středoškoláky a pro kolegy z praxe si klade za cíl posilování odbornosti a kvality výkonu povolání farmaceutický asistent.

11. listopadu představili zástupci předsednictva během tiskové konference Českou komoru farmaceutických asistentů (ČKFA), která byla založena na ustavující schůzi 30. 9. 2019. Nová komora farmaceutických asistentů se ve svých cílech soustředí primárně na nedostatek odborného personálu v českých lékárnách a prodejnách zdravotnických potřeb. Chce prosazovat profesní zájmy svých členů a poskytovat jim poradenské a informační služby. Dále se ČKFA například uplatní při zastupování svých členů při jednáních s orgány veřejné správy a prosadí aktivní prezentaci odborných témat v médiích. Plánuje organizovat a zastřešovat projekty zahraniční spolupráce, odborné a vzdělávací akce (přednášky, semináře) jak pro členy Komory, tak i pro laickou veřejnost. Důležité místo v náplni činností ČKFA budou mít i spolupráce a podpora odborných škol vzdělávajících v oboru farmaceutický asistent a zvyšování povědomí veřejnosti o povolání farmaceutického asistenta.

Založení České komory farmaceutických asistentů je volání po změně aktuální situace a zavedení koncepčních řešení, která nám chybí pro strategičtější plánování existence tohoto oboru. Aktuálně existují pouze odhady, kolik ve zdravotnictví reálně pracuje farmaceutických asistentů a v jakých segmentech. Proto se dá jen těžko predikovat, kolik personálu je skutečně třeba, kolik absolventů v praxi bychom ročně potřebovali k udržení celé lékárenské péče pro následujících 20 let," stručně představila tuto problematiku předsedkyně komory Bc. Alena Šindelářová


Česká komora farmaceutických asistentů je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a jako taková je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.


ČKFA chce ukázat obor farmaceutických asistentů jako vysoce odborný, atraktivní, s širokým spektrem kompetencí i možnostmi uplatnění se. Dále má za cíl zvyšovat kvalitu výkonu profese farmaceutického asistenta a podporovat celoživotní vzdělávání pracovníků v souladu s legislativou České republiky i EU.

Chceme spolupracovat s orgány veřejné správy na konkrétní podobě tohoto oboru, s konkrétními čísly, s konkrétními návrhy změn. Navíc nedostatek farmaceutických asistentů se netýká pouze pracovníků v lékárnách a prodejnách zdravotnických potřeb, ale také v laboratořích a pracovníků v systému vzdělávání farmaceutických asistentů," dodává Šindelářová.

Představitelé ČKFA vidí jako nezbytné aktivně spolupracovat s odbornými školami vzdělávajícími v oboru farmaceutický asistent. Chtějí se přímo podílet na přípravě a aktualizaci vzdělávacích programů s ohledem na požadavky praxe a platnou legislativu. Obor farmaceutický asistent musí být více atraktivní mezi uchazeči o vyšší odborné studium a také absolventy je třeba motivovat k nástupu do praxe.

Věříme, že těmito kroky se nám podaří zvýšit povědomí odborné i laické veřejnosti o povolání farmaceutického asistenta a podpořit tuto odbornou lékárenskou profesi." uzavřela předsedkyně ČKFA.


Účelem ČKFA je sdružování a podpora profesních zájmů farmaceutických asistentů.

Komora se všestranně podílí na řešení profesních, ekonomických a právních otázek v oblasti lékárenství a dbá o růst odborné a etické úrovně svých členů.

Zájemci o členství se mohou registrovat na stránkách www.ckfa.cz.


Členové komory se již zapojili do tvorby mediální osvětové kampaně Ministerstva zdravotnictví ČR a Unie zaměstnavatelských svazů ČR #STUDUJ ZDRAVKU. Jejím cílem je přilákat mladé lidi ke studiu na středních a vyšších odborných zdravotnických školách a k práci ve zdravotnictví a demonstrovat pozitiva práce v sektoru veřejných služeb, resp. zdravotnictví. Spoty poběží v kinech po celé České republice a na odborných zdravotnických konferencích.

Zdroj: tisková konference ČKFA, 11. 11. 2019, Praha

Zpět

DOPORUČUJEME

Canephron Právní poradna První volba Kongresy Hotel Olympik Praha Alphega Družstvo lékáren Instagram

OBSAH

PROFI

VELKÁ VÁNOČNÍ HRA JAK ZVLÁDNOUT PŘEDVÁNOČNÍ OBDOBÍ V POHODĚ PŮVOD SUROVIN V DOPLŇCÍCH STRAVY KALEIDOSKOP HOMEOPATIE ZA TÁROU: BUDOU VÁNOCE ŠŤASTNÉ A VESELÉ? VR: PLÍCE VE ZDRAVÍ A NEMOCI DEMENCE NEMUSÍ NUTNĚ DOPROVÁZET STÁŘÍ A NEJEN SENIOŘI TRPÍ PORUCHAMI PAMĚTI INDIVIDUALIZOVANÁ PROBIOTIKA JSOU REVOLUCÍ V PROBIOTICKÉ SUPLEMENTACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU JAK LÉKÁRNÍCI VNÍMAJÍ DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE? – III. ČÁST NOVINKY Z LÉKÁRENSKÉHO SORTIMENTU APLIKACE ZÁCHRANKA A MOBILNÍ ROZHLAS BUDOU SPOLEČNĚ VAROVAT PŘED NEBEZPEČÍM DOBRÝ ANDĚL JAK ULEVIT OD ZAŽÍVACÍCH POTÍŽÍ? TOP 5 ČLÁNKŮ LISTOPADU 2019 NOVINKY Z PORTÁLU EDUCOMM 12-2019 KNIŽNÍ NOVINKY VELKÝ ÚKLID MOZKU PŘI SPÁNKU POMÁHÁ V PREVENCI ALZHEIMEROVY NEMOCI FARMACEUTICKÉ ASISTENTY ZASTŘEŠÍ NOVÁ PROFESNÍ KOMORA CHOPN JE PREVENTABILNÍ NEMOC VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ V ČECHÁCH BUDOUCÍ LÉKÁRNÍCI NA PRAŽSKÉM KONGRESU UNIKÁTNÍ TYP VAZBY ENZYMU BILIRUBIN OXIDÁZA JE ZÁSADNÍ PRO ROZVOJ BIOTECHNOLOGICKÝCH APLIKACÍ OBRAZY SI „ŘEKNOU“, JAK SE NA NĚ MÁ ČLOVĚK DÍVAT

RELAX

VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ UMĚLÝCH SLZ JAK NAJÍT VNITŘNÍ KLID? VYHODNOCENÍ KLOUBNÍ PÉČE ANTI-AGE SÉRUM S VITAMÍNEM C STUDUJ ZDRÁVKU: FARMACEUTICKÝ ASISTENT ČÍM SE ZAHŘÁT V SYCHRAVÝCH DNECH? VSAĎTE NA ZÁZVOR, OBYČEJNOU VODU SE SKOŘICÍ A OBILNINOVÉ KAŠE PĚT ZNAKŮ, KTERÉ DĚDÍME PO TATÍNKOVI JAK NA VÁNOCE S MINIMEM ODPADU? MÝTY O BARVÁCH: RŮŽOVÁ UKÁZKA Z KNIŽNÍ NOVINKY NAKLADATELSTVÍ PORTÁL
Ochrana osobních údajů
©2015-18 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz