FARMACEUTICKÉ ASISTENTY ZASTŘEŠÍ NOVÁ PROFESNÍ KOMORANedostatek odborného personálu v lékárnách chce řešit nově vzniklá profesní komora farmaceutických asistentů. Dále se bude snažit poukázat na atraktivnost oboru mezi středoškoláky a pro kolegy z praxe si klade za cíl posilování odbornosti a kvality výkonu povolání farmaceutický asistent.

11. listopadu představili zástupci předsednictva během tiskové konference Českou komoru farmaceutických asistentů (ČKFA), která byla založena na ustavující schůzi 30. 9. 2019. Nová komora farmaceutických asistentů se ve svých cílech soustředí primárně na nedostatek odborného personálu v českých lékárnách a prodejnách zdravotnických potřeb. Chce prosazovat profesní zájmy svých členů a poskytovat jim poradenské a informační služby. Dále se ČKFA například uplatní při zastupování svých členů při jednáních s orgány veřejné správy a prosadí aktivní prezentaci odborných témat v médiích. Plánuje organizovat a zastřešovat projekty zahraniční spolupráce, odborné a vzdělávací akce (přednášky, semináře) jak pro členy Komory, tak i pro laickou veřejnost. Důležité místo v náplni činností ČKFA budou mít i spolupráce a podpora odborných škol vzdělávajících v oboru farmaceutický asistent a zvyšování povědomí veřejnosti o povolání farmaceutického asistenta.

Založení České komory farmaceutických asistentů je volání po změně aktuální situace a zavedení koncepčních řešení, která nám chybí pro strategičtější plánování existence tohoto oboru. Aktuálně existují pouze odhady, kolik ve zdravotnictví reálně pracuje farmaceutických asistentů a v jakých segmentech. Proto se dá jen těžko predikovat, kolik personálu je skutečně třeba, kolik absolventů v praxi bychom ročně potřebovali k udržení celé lékárenské péče pro následujících 20 let," stručně představila tuto problematiku předsedkyně komory Bc. Alena Šindelářová


Česká komora farmaceutických asistentů je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a jako taková je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.


ČKFA chce ukázat obor farmaceutických asistentů jako vysoce odborný, atraktivní, s širokým spektrem kompetencí i možnostmi uplatnění se. Dále má za cíl zvyšovat kvalitu výkonu profese farmaceutického asistenta a podporovat celoživotní vzdělávání pracovníků v souladu s legislativou České republiky i EU.

Chceme spolupracovat s orgány veřejné správy na konkrétní podobě tohoto oboru, s konkrétními čísly, s konkrétními návrhy změn. Navíc nedostatek farmaceutických asistentů se netýká pouze pracovníků v lékárnách a prodejnách zdravotnických potřeb, ale také v laboratořích a pracovníků v systému vzdělávání farmaceutických asistentů," dodává Šindelářová.

Představitelé ČKFA vidí jako nezbytné aktivně spolupracovat s odbornými školami vzdělávajícími v oboru farmaceutický asistent. Chtějí se přímo podílet na přípravě a aktualizaci vzdělávacích programů s ohledem na požadavky praxe a platnou legislativu. Obor farmaceutický asistent musí být více atraktivní mezi uchazeči o vyšší odborné studium a také absolventy je třeba motivovat k nástupu do praxe.

Věříme, že těmito kroky se nám podaří zvýšit povědomí odborné i laické veřejnosti o povolání farmaceutického asistenta a podpořit tuto odbornou lékárenskou profesi." uzavřela předsedkyně ČKFA.


Účelem ČKFA je sdružování a podpora profesních zájmů farmaceutických asistentů.

Komora se všestranně podílí na řešení profesních, ekonomických a právních otázek v oblasti lékárenství a dbá o růst odborné a etické úrovně svých členů.

Zájemci o členství se mohou registrovat na stránkách www.ckfa.cz.


Členové komory se již zapojili do tvorby mediální osvětové kampaně Ministerstva zdravotnictví ČR a Unie zaměstnavatelských svazů ČR #STUDUJ ZDRAVKU. Jejím cílem je přilákat mladé lidi ke studiu na středních a vyšších odborných zdravotnických školách a k práci ve zdravotnictví a demonstrovat pozitiva práce v sektoru veřejných služeb, resp. zdravotnictví. Spoty poběží v kinech po celé České republice a na odborných zdravotnických konferencích.

Zdroj: tisková konference ČKFA, 11. 11. 2019, Praha

Zpět