CO JE SYNDROM SUCHÉHO OKA?Slzy jsou přirozenou ochranou a výživou lidského oka. Pokud nejsme ovlivněni vnějším okolím, ani psychickým stavem, je normální produkce slz asi 1,2 ml/min. Při reflexním slzení se však může vyprodukovaný objem zvýšit až 100krát. Každý člověk údajně mrkne až 14000krát během dne. Každým pohybem víčka, mrknutím, rozetřeme přes oko tenkou vrstvu slzného filmu, který udržuje povrch oka čistý, hladký a chrání oko před škodlivými látkami. Stav, kdy je systém produkce a distribuce slz narušen, se nazývá syndrom suchého oka.

Problémem trpí kolem 20 % pacientů navštěvujících ordinace očního lékaře a jejich počet neustále stoupá. Syndrom suchého oka se tak stává aktuálně nejčastějším důvodem návštěv oftalmologických klinik 1. Syndrom suchého oka se projevuje subjektivním diskomfortem oka souvisejícím se změnami očního povrchu vyvolanými chemickým složením nebo nestabilitou slzného filmu 2.

Slzný film je izotonický nebo mírně hypotonický roztok, který zajišťuje celistvost prostředí a normální funkci oka. Poskytuje dostatečné zvlhčování a omývání povrchu oka, odstraňuje odloučené epitelové buňky rohovky, udržuje stabilitu prostředí, obsahuje látky schopné likvidovat bakterie, a de facto představuje ochrannou bariéru mezi okem a okolním prostředím 3. Je tvořen 3 vrstvami se specifickými vlastnostmi. Mukózní, která je vnitřní a má tloušťku asi 0,2 µm, je přímo v kontaktu se spojivkou a rohovkou oka. Střední vrstva obsahuje vodu, elektrolyty a enzymy. Se svými asi 10 µm se jedná o nejsilnější vrstvu slzného filmu. Vzniká aktivitou slzných a přídatných žláz a omývá a vyživuje rohovku. Zevní lipidová vrstva má tloušťku zhruba 0,1 µm, obsahuje volné mastné kyseliny, cholesterol a zajišťuje převážně zvýšení povrchového napětí slzného filmu, čímž snižuje jeho odpařování. Výše zmíněný antibakteriální efekt slzného filmu zajišťují látky jako lysozym, laktoferin a speciální proteiny, tzv. imunoglobuliny 4.


Únava očí, bolest očí, pálení očí, řezání očí, svědění očí, pocit tlaku v očích a další příznaky a projevy syndromu suchého oka


Podle příznaků a projevů syndromu suchého oka se stanovuje závažnost onemocnění a další léčebný postup. Příznaky se dělí na objektivní a subjektivní, dále se bere v potaz jejich četnost, intenzita a další přítomné zrakové obtíže. Nejčastější příznaky syndromu suchého oka v různých intenzitách a závažnosti jsou únava očí, bolest očí, pálení očí, řezání očí, svědění očí, pocit tlaku v očích, pocit cizího tělíska v oku, přítomnost lepkavého sekretu a v závažnějších případech také bolest hlavy, světloplachost nebo zvýšená citlivost na světlo, slepená víčka, rozmazané a rozostřené vidění.


U pacientů s poruchami vodné složky slzného filmu se stav obvykle zhoršuje v průběhu dne a nejzávažnější subjektivní obtíže se objevují večer.

Pacienti s poruchami lipidové složky mají největší potíže naopak ráno.


Většinou se pozoruje suchá rohovka, nicméně někteří pacienti si mohou paradoxně při poškození rohovky stěžovat na zvýšené slzení. Jelikož mají subjektivní potíže nespecifický charakter, je vhodné vzít v úvahu návštěvu lékaře k objektivnímu zhodnocení obtíží.

Objektivně lze při diagnostikovaném syndromu suchého oka pozorovat zarudnutí překrvených spojivek. Síť vlásečnic ve spojivkách se může při podráždění naplnit krví, což se popisuje jako „červené oči" 3. Typickým objektivním příznakem je snížení nebo chybění tzv. slzného menisku na okraji spodního víčka. Jedná se o objem slz nacházející se v prostoru mezi rohovkou a okrajem víčka. Neléčený syndrom suchého oka se může v těžších případech vyvinout až v zánět rohovkových filament (tzv. filamentózní keratitida) a defekt rohovky s možným uvolňováním vrchních vrstev buněk (keratolýza). Postupně tak může docházet k poškozování povrchu očí a vzniku drobných oděrek. Zmíněné stavy mohou vést k chronickým zánětům rohovky a spojivky, až k protržení (perforaci) rohovky. U poruch lipidové složky lze navíc nalézt příznaky zánětu okraje víček (blefaritidy), což se projevuje osycháním slzného filmu s případnou poruchou povrchové vrstvy rohovky (epitelopatie). Výše popsané stavy se mohou objevit v případě zanedbání léčby syndromu suchého oka 8

Syndrom suchého oka je vážný stav, který by se neměl podceňovat. V případě zanedbání léčby se mohou výše popsané symptomy zhoršit až k pálení a bolesti. Začervenání očí může trvat celý den a oči se po probuzení obtížně otevírají. Syndrom suchého oka se může objevit společně se zeleným zákalem, i když příčiny a léčba těchto onemocnění jsou rozdílné. Proto je vhodné závažnější obtíže nepodcenit a včas vyhledat očního lékaře 2.

Příčiny a rizikové faktory syndromu suchého oka

Syndrom suchého oka souvisí s patologiemi očního povrchu, může být také ale zapříčiněn systémovým onemocněním. Popisuje se velké množství rizikových faktorů, jejichž základní řazení spočívá v dělení na vnitřní a vnější 5.

Velmi důležité vnitřní faktory jsou věk a pohlaví pacienta. S narůstajícím věkem se totiž přirozeně snižuje sekrece slzné žlázy. Ženy navíc trpí na suché oči více než muži, což zřejmě souvisí s hormonálními změnami. Další vnitřní faktory souvisí se systémovými chorobami jako jsou například revmatická onemocnění, alkoholismus, střevní poruchy, diabetes mellitus, onemocnění štítné žlázy, autoimunitní onemocnění, sarkoidóza, lymfom, AIDS anebo herpetické infekce. Pacienti užívající některá léčiva jako jsou antidepresiva, analgetika, diuretika, antihypertensiva, antihistaminika, anxiolytika, hypnotika, antiparkinsonika, lokální přípravky s konzervačními látkami anebo hormonální antikoncepce jsou také náchylnější k syndromu suchého oka 6.

Vnější rizikové faktory: znečištěné ovzduší a zvýšená prašnost, prudký vítr, nízká vlhkost vzduchu, ale také uspěchaný životní styl s vysokým pracovním zatížením, s dlouhými hodinami strávených prací u počítače a každodenním pobytem v klimatizovaných prostorách, a volnočasovými aktivitami, kdy si oči moc neodpočinou, například sledování televize nebo internetu.

Za rizikový faktor pro vznik syndromu suchého oka se považuje také nošení kontaktních čoček 7.

Oční kapky, umělé slzy a další možnosti léčby syndromu suchého oka

Léčba syndromu suchého oka je většinou tzv. symptomatická, zaměřuje se na odstranění obtěžujících příznaků. Základním krokem je zajištění substituce slz a zjistit původ nebo příčinu onemocnění. Léčba by měla být komplexní a vždy by měla vyžadovat podání přípravků obsahujících umělé slzy s cílem dostatečného zvlažování povrchu oka, úlevy od příznaků, snížení dráždění rohovky a zlepšení komfortu pacienta. S ohledem na případná související onemocnění je nutno vzít v potaz řešení těchto potíží a případně zkonzultovat lékaře nebo lékárníka 8.

Ideální umělé slzy obsahují látky, které jsou oku vlastní a přirozeně se nacházejí v slzném filmu. Zároveň neobsahují konzervační látky, které mohou již podrážděné oči dále dráždit, způsobovat alergické reakce, narušovat lipidovou vrstvu slzného filmu apod. Některé konzervanty jsou navíc tzv. cytotoxické, škodí buňkám. Ideální umělé slzy mají také dlouhou trvanlivost i po otevření.

U mírnějších forem potíží dostačuje aplikace umělých slz 3-4x denně po jedné kapce přípravků nahrazujících vodnou složku. Parametry vhodného přípravku splňují např. umělé slzy Hyal-Drop multi, které cíleně osvěžují a uklidňují oči při pocitu suchosti, pálení nebo únavě způsobených dlouhým sledováním monitoru počítače či televize nebo pobytem v klimatizovaných a vytápěných místnostech. Oproti jiným lze Hyal-Drop multi aplikovat na oči i při nasazení kontaktních čoček nebo k samotnému navlhčování tvrdých kontaktních čoček. Díky patentovanému pumpičkovému mechanimu aplikace je trvanlivost umělých slz Hyal- Drop multi až 24 týdnů po otevření, zatímco standartní oční kapky deklarují trvanlivost 1 měsíc po otevření.  Hyal-Drop multi je tak zároveň i ekonomičtější variantou oproti přípravkům, které je na stejnou dobu nutno pořídit. Tuto výhodu umělých slz Hyal-Dop multi ocení zejména ti pacienti, kteří potřebují aplikovat sice malé množství umělých slz (např. 1-2x denně), ale po dlouhou dobu 8

Pokud se obtíže spojené se syndromem suchého oka opakují a jsou tzv. chronické, lze je řešit pomocí umělých slz obsahujících lipidovou složku. V případě vážnějších projevů syndromu suchého oka představují volbu zvlhčujících očních kapek přípravek Artelac TripleAction. Díky obsahu kyselinu hyaluronové, karbomeru, glycerolu a lipidové složky podporuje činnost všech tří vrstev slzného filmu. Představuje ideální prostředek pro starší pacienty, které trápí unavené, namáhané oči, cítí pocit cizího tělesa v oku, pocit pálení nebo nadměrné slzení. Artelac TripleAction může být řešením zmíněných symptomů s chronickou charakteristikou a při spojení s přidruženými onemocněními. Jeho výhodou je možnost neomezeného dávkování během dne.

Společně s aplikací zmíněných umělých slz se také pacientům se syndromem suchého oka doporučuje dle individuálních možností maximálně dodržovat režimová opatření, jako např. úprava životního stylu, která spočívá v eliminaci vnějších rizikových faktorů. Mezi ty patří především úprava pracovního prostředí a stereotypních pracovních návyků. Jde o to maximálně omezit dlouhodobý pobyt v prašném či klimatizovaném pracovnímu prostředí, nastavit si pravidla pro práci s počítačem, jako např. zavedení pravidelných přestávek a nenáročných cvičení, kdy bychom se měli během dne na zhruba stejnou dobu dívat na krátkou i dlouhou vzdálenost. Důležitá je také úprava stravovacích návyků, jako je příjem vyvážené stravy s dostatečným množstvím vitamínů, minerálů a kvalitních tuků, úprava pitného režimu s dostatečným příjmem tekutin. Stravu lze kromě úpravy jídelníčku také doplnit užíváním doplňků stravy obsahujících omega-3 mastné kyseliny. Pokud používáte umělé slzy, doporučuje se také omezit kouření a vyhýbat se pobytu v zakouřených prostorách 9. V případě silně obtěžujících projevů syndromu suchého oka je na zvážení také úprava medikace ovlivňující tvorbu a kvalitu slzného filmu, kterou je však třeba vždy nejprve konzultovat s ošetřujícím lékařem.

Pro léčbu nejzávažnějších stavů suchého oka se může podávat sérum v očních kapkách, které doplňuje oftalmologický zákrok, tzv. permanentní okluzi slzných cest. Výhoda tohoto postupu stojí ve snížení frekvence podávání umělých slz, nicméně i přes to se doporučuje v užívání umělých slz pokračovat, zde s preferencí přípravku Hyal-Drop multi 8.

Jak správně vybrat umělé slzy a oční kapky obecně

Moderní přípravky, umělé slzy, by měly splňovat požadavky na kvalitu a bezpečnost, měly by mít rychlý nástup účinku a působit dlouhodobě. Umělé slzy by měly co nejméně snižovat ostrost zraku, nezhoršovat vidění, zůstat sterilní co nejdelší dobu po otevření a být bez konzervantů, protože konzervační látky mohou citlivé oko ještě více podráždit, případně vyvolat alergické reakce. V České republice jsou k dispozici přípravky obsahující kyselinu hyaluronovou, která je lidskému tělu přirozená, v některých tkáních se volně vyskytuje a v očním sklivci je dokonce přítomna ve velkém množství. Ostatní přípravky s obsahem derivátů celulózy, polyvinylpyrolidonu a polyvinylalkoholu jsou lidskému tělu bezpečné a standadně fungují jako oční lubrikanty. Všechny zmíněné látky jsou schopny simulovat funkci slzného filmu a vázat vodu. Oční přípravky převážně obsahují hypotonické roztoky s vyšší viskozitou (vazkostí), které účinkují na vodnou i mukózní vrstvu zároveň.

V případech postižení kvality slzného filmu se pozoruje ztenčení nebo absence některé vrstvy slzného filmu, která je posléze potřeba dodat. U méně závažných potíží, které mohou trvat celý den a zhoršovat se na večer, je dostačující volba očních kapek, které nahrazují vodnou složku slzného filmu s aplikacemi 3-4x denně (např. umělé slzy Hyal-Drop multi). Takovéto obtíže jsou způsobené většinou nedostatkem střední, vodné vrstvy slzného filmu, kterou je nutno doplnit pomocí umělých slz. Velice často lze poruchu této vrstvy pozorovat u žen po menopauze, seniorů nebo pacientů se systémovými chorobami.

Pacienti, kterým chybí tuková složka slzného filmu, si stěžují na nadměrnou slzivost nejčastěji hned po probuzení. Lipidová složka slzného filmu je ta vnější část, která zabraňuje vysychání slzného filmu a právě pro takové pacienty jsou umělé slzy s kombinací kyseliny hyaluronové a lipidové složky (např. Artelac Triple Action) volbou číslo jedna 14 .

U pokročilých stavů se doporučuje častější aplikace umělých slz. Nejen u chronických stavů se klade důraz na to, aby umělé slzy neobsahovaly konzervační látky. Konzervační látky (např. benzalkonium chlorid, cetrimid, thiomersal) sice prodlužují trvanlivost přípravku a dovolují uchovávat oční kapky otevřené, mohou však při dlouhodobém používání vyvolat nežádoucí postižení rohovky, které mohou celkový stav spíše zhoršit 10.

Ve výběru lékové formy není pacient omezen. Nejvíce oblíbené pacienty a odborníky jsou však umělé slzy ve formě kapek. Mimo jiné existují umělé slzy ve formě masti nebo gelu s obsahem derivátů karbomeru, které mají za cíl působit delší dobu než oční kapky. Umělé slzy ve formě gelu nebo masti se doporučují spíše na noc. Nejenže působí delší dobu než kapky, ale zhoršují vidění (zamlžují), proto se nedoporučuje jejich aplikace přes den 9.

Při výběru umělých slz je důležité je vzít v úvahu jednak charakter, délku a intenzitu potíží a další subjektivní příznaky pacienta, dále se řídit radami oftalmologa nebo farmaceuta. Výběr vhodného přípravku, umělých slz, je sice individuální, přesto bychom se jako uživatelé měli zaměřit také na obecná kritéria jako dlouhodobá sterilita i po otevření, dobrá snášenlivost očních kapek a přítomnost konzervačních látek. V neposlední může mít významné postavení ekonomická stránka věci, zejména náklady na léčbu v přepočtu na den.

Bausch+Lomb, specialista na oční péči


Zdroje:
1. Moss SE, Klein R, Klein BEK. Prevalence and Risk Factors for Dry Eye Syndrome. Arch Ophthalmol. 2000; 118:1264-1268
2. International Dry Eye Workshop (DEWS) The definition and classification of dry eye disease: report of the Definition and Classification Subcommittee of the International Dry Eye Workshop. Ocul Surface. 2007; 5: 75-92.
3. Rozsíval P, et al. Oční lékařství. Praha: Galen 2006.
4. Holly FJ, Lemp MA. Tear physiology and dry eyes, Surv Ophthlmol 1977; 22: 69-87.
5. Lemp MA. Report of the National Eye Institute/Industry workshop on clinical trials in dry eyes, CLAO J 1995; 21: 221-232.
6. Kraus H, a kolektiv. Onemocnění spojivky, Kompendium očního lékařství, Praha: Grada, 1999: 71-88.
7. Němec P. Problematika červeného oka - bližší pohled na suché oko. [online] 2013-03-19 [cit.2017-07-25]. Dostupný na WWW: http://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/problematika-cerveneho-oka-blizsi-pohled-na-suche-oko-469550
8. Palos M. Syndrom suchého oka. Med. praxi 2011; 8(6): 276-279
9. Troiano P, Monaco G. Effect of hypotonic 0.4% hyaluronic acid drops in dry eye patients: a cross-over study. Cornea. 2008; 27(10):1126-30. doi: 1097/ICO.0b013e318180e55c
10. Odehnal M., Ferrová K., Malec J. Léčba suchého oka. Prakt. lékáren. 2010; 6(3): 149-152
11. Milan Odehnal, Jiří Malec. Problematika suchého oka. Klin Farmakol Farm 2013; 27(2): 61-67
12. Štrofová H. Novinky v léčbě suchého oka. Klin Farmakol Farm 2015; 29(1): 35-38
13. Kaštelan S, Tomič M, Salopek-Rabatič J, Novak B. Diagnostic Procedures and Management of Dry Eye BioMed Research International: 2013. doi: http://dx.doi.org/10.1155/2013/309723
14. Vokrojová M. Syndrom suchého oka aneb když běžná lubrikancia nestačí. Oftalmologie pro praxi 2016. 14-22.

TRÁPÍ VÁS SUCHOST OČÍ? ZAPOJTE SE V ŘÍJNU DO NAŠÍ RUBRIKY NA VLASTNÍ KŮŽI A VYZKOUŠEJTE UMĚLÉ SLZY VE FORMĚ OČNÍCH KAPEK!

Umělé slzy ve formě očních kapek pro zmírnění občasných akutních obtíží Hyal Drop Multi obsahují pro oko přirozenou kyselinu hyaluronovou přírodního původu. Oční kapky Hyal drop Multi poskytují úlevu všem, které trápí suché a podrážděné oči z dlouhodobého sledování počítače, televize, pobytu ve vytápěných a klimatizovaných místnostech nebo nošení kontaktních čoček. Neobsahují konzervační látky, a jsou proto šetrnou volbou i pro velmi citlivé oči.

Hyal drop Multi aplikujte několikrát denně dle subjektivní potřeby.

Umělé slzy Hyal Drop Multi jsou vhodné také pro uživatele kontaktních čoček i po chirurgických či laserových zákrocích očí.

Patentovaný uzávěr očních kapek Hyal drop Multi umožňuje pohodlnou aplikaci a udržuje sterilitu umělých slz i dlouho po otevření.

Použitelnost umělých slz Hyal Drop Multi  je až 6 měsíců po otevření.

Pokud odpovíte správně na soutěžní otázku na magazin@hcom.cz do konce října, můžete se stát jedním ze 7 statečných, kteří v listopadu vyzkouší "na vlastní oči" umělé slzy v očních kapkách Hyal-Drop multi. V prosinci se pak s ostatními podělí o výsledky svého domácího testování.


Soutěžní otázka:

Hyluronát se v očích přirozeně vyskytuje. Čím vyšší koncentrace, tím pro oko přirozenější. Jakou koncentraci hyaluronátu mají umělé slzy Hyal-Drop?

a) 1 mg/ml

b) 0,5 mg/ml

c) 2,4 mg/ml

Zpět

DOPORUČUJEME

Inca Collagen Lactase Sedatif Právní poradna Kongresy Alphega Družstvo lékáren Instagram

OBSAH

PROFI

MINERÁLNÍ SOLI NA(D) ZLATO POZOR NA INTOLERANCI LAKTÓZY LZE UŽÍVAT KOLAGEN I V PRŮBĚHU TĚHOTENSTVÍ A PO PORODU? KALEIDOSKOP HOMEOPATIE ZA TÁROU: PYLOVÁ ALERGIE ZEPTALI JSME SE ZA VÁS... REZISTENCE BAKTERIÍ NA ANTIBIOTIKA JE VĚTŠÍ PROBLÉM, NEŽ SE ZDÁ TELEMEDICÍNA ANO – ALE ROZUMNĚ PRVNÍ VOLBA LÉKÁRNÍKA 2020: KATEGORIE KOJENECKÁ VÝŽIVA NOVINKY Z LÉKÁRENSKÉHO SORTIMENTU PTALI JSTE SE BĚHEM ONLINE KONFERENCE… REPORTÁŽ: PŘEDÁNÍ PEČETI ODBORNÁ LÉKÁRNA HEMOROIDY NEMUSÍ BÝT TABU, NENÍ NUTNO SE DRŽET STEREOTYPU PŘI JEJICH ŘEŠENÍ ZA TÁROU TOP 5 ČLÁNKŮ DUBNA NOVINKY Z PORTÁLU EDUCOMM 5-2020 KNIŽNÍ NOVINKY ROZHOVOR S FARMACEUTICKÝM TECHNOLOGEM DAVIDEM VETCHÝM ŘEŠENÍ VAGINÁLNÍCH POTÍŽÍ Z POHLEDU LÉKÁRNÍKA I. KAZUISTIKY Z PRAXE KLINICKÉHO FARMACEUTA JAK POSÍLIT IMUNITNÍ SYSTÉM VITAMINEM D JAK PODPOŘIT PLODNOST V KARANTÉNĚ? 10 DŮVODŮ, PROČ SE NECHAT OČKOVAT ČÍHÁ V POTRUBÍ UZAVŘENÝCH PROVOZOVEN LEGIONELLA? STUDIE JÁ A COVID-19 AKTIVITY INOVATIVNÍHO FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU NA PODPORU BOJE PROTI EPIDEMII KORONAVIRU

RELAX

KLOUBNÍ VÝŽIVA PRO PSY CANVIT CHONDRO FILLERINA V BOJI S ČASEM PROČ JSOU ZINEK A SELEN DŮLEŽITÉ PRO NAŠE TĚLO NOVÁ GENERACE PROBIOTIK V KOMBINACI S PREBIOTIKY! PSYCHOLOGIE KRIZOVÝCH SITUACÍ JAK V KARANTÉNĚ NEPŘIBRAT A ZŮSTAT FIT? OCHRANA KŮŽE – TRENDY, NOVINKY, NÁPADY JAK SPRÁVNĚ UCHOVÁVAT POTRAVINY? ONLINE KONFERENCE HEALTHCOMM UKÁZKA Z KNIŽNÍ NOVINKY NAKLADATELSTVÍ PORTÁL
Ochrana osobních údajů
©2015-20 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz