ČEŠI BUDOU MÍT OPĚT MOŽNOST ZJISTIT, JAK STARÉ JSOU JEJICH CÉVYČeši nejčastěji umírají na nemoci oběhové soustavy, konkrétně na nemoci srdce a cév. Kardiovaskulární choroby jsou příčinou úmrtí více než 50 % populace a ve srovnání s vyspělými zeměmi EU je dokonce úmrtnost na srdečně cévní onemocnění dvakrát vyšší. Proto lékárníci již počtvrté nabídnou lidem, aby si zkontrolovali stav svých cév. Tzv. Poradny pro cévní věk budou lidem k dispozici postupně v Alphega lékárnách po celé České republice.

Návštěvníci lékáren mohli zjistit svůj cévní věk poprvé v roce 2016, kdy Alphega lékárny nabídly veřejnosti tento preventivní program.

„Cévy stárnou společně s celým organismem. U některých jedinců dokonce rychleji, než by odpovídalo jejich kalendářnímu věku. Stárnutí cév je spojeno s ukládáním aterosklerotických plátů, snižováním prostupnosti cév a zvyšováním jejich tuhosti. Čím více jsou cévy zanesené a tužší, tím vyšší vykazují cévní věk. Pokud přijdou návštěvníci do našich vybraných lékáren měření vyzkoušet, dozvědí se, jak staré jsou jejich cévy v porovnání se skutečným věkem, a odhalí tak riziko případného vzniku kardiovaskulárních chorob," říká majitelka pražské lékárny a koordinátorka akce PharmDr. Hana Chudobová

Podle MUDr. Kateřiny Uxové, odborného poradce sítě Alphega lékáren, může výsledek měření ovlivnit například nervozita.

„V případě alarmujících hodnot doporučíme pacientovi navštívit s vytištěnými výsledky přímo konkrétního specialistu v daném kraji," dodala Uxová. Podle kardiologů se za posledních 10 let podařilo snížit úmrtnost na nemoci srdce a cév o 20 %, a to především díky účinnějším diagnostickým a léčebným postupům. Zásadní vliv také hrálo postupné snižování hladiny cholesterolu a lepší péče o nemocné s vysokým krevním tlakem. Na tuhnutí tepen, a tedy zvyšující se riziko kardiovaskulárních chorob, má vliv věk, pohlaví, váha, krevní tlak, genetické faktory, ale také výživa, sport a nemoci, se kterými se člověk potýká, například diabetes. 


Alphega lékárníci vyšetřili cévy již 27 894 pacientům

Zájem o měření cévního věku mezi pacienty roste.

Od roku 2016, kdy byl tento preventivní program spuštěn, Alphega lékárníci vyšetřili 27 894 lidí, kteří projevili zájem o zjištění stavu a kondice vlastních cév.

Přitom více než u 70 % pacientů byl zjištěn vyšší cévní věk, staří jejich cév tedy neodpovídá jejich biologickému věku.


Pacienti chtějí služby, Alphega lékárna jim přináší ty nejexkluzivnější

Rozvinutý program pacientských služeb je pro Alphega lékárníky hlavním směrem odlišení se od konkurenčních sítí. Byly to právě Alphega lékárny, které se začaly jako první zaměřovat na propracované preventivní screeningové programy, jenž pomáhají naší populaci být zase o něco zdravější. Hlavními pilíři programu jsou konzultační služby týkající se zejména lékových interakcí, měření krevního tlaku či poradenství při odvykání kouření. K těmto službám ale od roku 2016 přibývají také ty exkluzivní, které Alphega lékárníci do svých farmaceutických řad přinesli jako vůbec první. Jedná se o pacientsky velmi úspěšné měření cévního a plicního věku.

Kromě toho se Alphega lékárníci zaměřují také na sezónní problémy, s nimiž se pacienti mohou potýkat. Jedná se především o poradenství v oblastech alergie, nachlazení, bolesti, hypertenze či diabetu.

Díky propracovanému programu mohou Alphega lékárny nabízet komplexní lékárenské služby i lokálně. Všechny poskytované služby totiž vycházejí z dlouhodobé strategie péče o zdraví obyvatel v regionech, v nichž se lékárny nacházejí. V rámci poskytování zmíněných služeb jsou pro pacienty připraveny také propagační materiály edukativního charakteru, které jsou vždy zdarma k dispozici ve všech Alphega lékárnách.

Mezinárodní síť nezávislých Alphega lékárníků se dlouhodobě zaměřuje na poskytování odborných služeb a poradenství. Tento program vychází z dlouhodobého konceptu společnosti Walgreens Boots Alliance, která se zasloužila o rozvoj Alphega lékáren a jejímž hlavním cílem je podporovat činnost nezávislých lékárníků.

Zdroj: Oddělení komunikace Alphega lékárny
Zpět
Ochrana osobních údajů
©2015-18 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz