AKTIVITY INOVATIVNÍHO FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU NA PODPORU BOJE PROTI EPIDEMII KORONAVIRUČlenové Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) se na celosvětové i evropské úrovni intenzivně zapojují do boje proti koronavirové epidemii. Ve svých knihovnách vyhledávají potenciálně vhodné látky, jež by mohly být využity k vývoji vakcín, léčiv a diagnostických metod.

„Zároveň poskytují finanční podporu a věcné dary organizacím v terénu, vč. zdravotníků v první linii, a úzce spolupracují s evropskými, čínskými i světovými zdravotnickými úřady," vysvětluje Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP.

V neposlední řadě se členové AIFP zapojují do aktuální, 21. výzvy Iniciativy pro inovativní léčiva (Innovative Medicines Innitiative, IMI), která na společný koronavirový vývoj a výzkum alokovala přes 1 miliardu korun. 

Společnost AstraZeneca věnovala 9 mil. roušek na podporu zdravotnických pracovníků zasahujících při globální pandemii COVID-19 na celém světě. Spojila se s akční platformou Světového ekonomického fóra COVID, vytvořenou za podpory WHO, s cílem identifikovat země, které nejvíce potřebují pomoc. AstraZeneca usiluje o vývoj svých diagnostických testovacích kapacit, aby mohla rozšířit screening, a spolupracuje také s vládami na stávajících screeningových programech, které testování doplňují. Aby společnost AstraZeneca pomohla zajistit další dodávky svých léčivých přípravků pacientům, bude provádět screening zaměstnanců v celé výrobní a dodavatelské síti. Týmy společnosti AstraZeneca pro výzkum a vývoj začaly rovněž urychleně pracovat na identifikaci monoklonálních protilátek, aby mohlo být zahájeno jejich klinické hodnocení při prevenci onemocnění COVID-19. Nejvyšší prioritou více než 50 odborníků na virologii, imunologii, respirační a proteinové inženýrství z výzkumu, klinické praxe, regulatorní oblasti i výroby je vývoj takového způsobu léčení, které by globální dopady onemocnění minimalizovalo. 

Společnost AbbVie jako jedna z prvních zareagovala na epidemii a darovala koncem ledna čínským zdravotnickým úřadům svůj antiretrovirální přípravek v celkovém objemu přibližně 14 milionů amerických dolarů jako experimentální možnost léčby. Zavázala se významně přispívat v boji s globální zdravotní krizí a pokračovat v urgentních dodávkách léků zemím nejvíce zasažených epidemií Covid-19. AbbVie úzce spolupracuje s WHO na koordinaci veškerých požadavků a jejich zabezpečení na globální úrovni. Zapojila se rovněž do výzkumné spolupráce v rámci výzvy IMI, která hledá léčebné možnosti proti Covid-19. 

Společnost Bayer AG spojila své síly s ostatními výrobci v rámci iniciativy Akcelerátor terapeutik COVID-19, vyhlášené nadací Billa a Melindy Gates, a otevřela tak své rozsáhlé portfolio sloučenin, aby mohly být nalezeny a vyvinuty účinné, nové sloučeniny proti viru COVID-19. Dále společnost reagovala na výzvu Evropské iniciativy pro inovativní léčiva k „Vývoji terapeutik a diagnostiky v boji proti nákazám koronaviry", a to věcným příspěvkem zahrnujícím screening molekulárního cíle ve svém portfoliu. Společnost Bayer podpořila například nemocnice v italské Lombardii darem ve výši jednoho milionu EUR na pomoc při nákupu naléhavě potřebného vybavení pro jednotky intenzivní péče. Kromě Itálie zaslala společnost Bayer značnou finanční a materiální podporu Číně.

Centrála společnosti Berlin-Chemie Menarini vyhradila jeden ze svých výrobních závodů v Itálii (který za normálních okolností vyrábí gely pro lokální použití) na výrobu dezinfekčního gelu na ruce. Zvýšila výrobní kapacitu z původních 5 tun na 15 tun týdně. Darovala nemocnicím a pracovníkům v první linii dezinfekční gely a řadu plicních ventilátorů, tisíce ochranných obleků, rukavic, obličejových štítů, brýlí a roušek. 

Společnost Boehringer Ingelheim od počátku úzce spolupracuje s vědci, mezinárodními institucemi a dalšími odborníky ve farmaceutickém průmyslu. Připojila se také k rychlé výzvě k předkládání projektů na vývoj, terapií a diagnostických nástrojů, kterou vyhlásila Iniciativa pro inovativní léčiva (IMI). Intenzivně pracuje na vývoji nových protilátek k neutralizaci viru, jež by vedly k prevenci infekce. Provádí komplexní screening svého portfolia chemických látek, čítajících více než milion molekul, s cílem identifikovat nové malé molekuly schopné proti viru působit. Zkoumá sloučeniny ze svého stávajícího portfolia i z minulého výzkumu za účelem potenciální léčby pacientů.

Společnost Bristol Myers Squibb (BMS) darovala městu Wu-chan a provincii Chu-pej prostřednictvím Šanghajského červeného kříže přibližně 750 000 dolarů ve formě hotovosti a potřebných přípravků. Nadace BMS samostatně poskytla podporu dvěma charitativním partnerským organizacím, aby mohlo být zdravotnickým pracovníkům v klíčových nemocnicích ve Wu-chanu předáno více než milion osobních ochranných pomůcek.

Společnost Lilly spojila své síly s firmou AbCellera Biologics a společně vyvíjejí protilátkové přípravky pro léčbu a prevenci SARS-CoV-2. Při spolupráci bude využívána platforma rychlé reakce na pandemii společnosti AbCellera vyvinutá v rámci programu Platforma pro prevenci pandemií DARPA (P3) a globální kapacity společnosti Lilly za účelem rychlého vývoje, výroby a distribuce terapeutických protilátek.

Společnost Gilead úzce spolupracuje s vládními a nevládními organizacemi a regulačními orgány po celém světě na strategii pro poskytování jedné ze svých experimentálních látek pacientům s Covid-19 v případě neexistence jiných schválených možností léčby. Dále intenzivně pracuje na klinických studiích k určení, zda lze tuto látku bezpečně a účinně použít k léčbě Covid-19. Gilead podporuje dvě klinická hodnocení svého přípravku v Číně vedená čínskými úřady a globální klinické hodnocení vedené Národním institutem pro alergické a infekční choroby USA. Gilead pro tyto studie poskytuje léčivou látku zdarma. Gilead rovněž zahajuje dvě klinická hodnocení léčiva ve fázi 3 v Asii a dalších zemích s velkým počtem potvrzených případů Covid-19. 

Společnost GlaxoSmithKline (GSK) věnuje 10 milionů dolarů WHO a Nadaci OSN Fond solidarity pro reakci na COVID-19 na podporu WHO a partnerů v oblasti prevence, detekce a zvládání pandemií, a to zejména tam, kde je to nejvíce potřeba. GSK rozšiřuje spolupráci v oblasti vakcín a spolupracuje s pěti partnerskými společnostmi a výzkumnými skupinami na celém světě, včetně USA a Číny. Navazuje tak na předchozí oznámení o zpřístupnění své technologie vakcinačních adjuvans na podporu výzkumných programů zaměřených na vývoj vakcíny proti COVID-19. Použití adjuvans je zvláště důležité za pandemie, protože může snížit množství vakcinačních dávek, které je třeba vyrobit, a pomáhá tak ochránit více lidí. GSK zpřístupnila sloučeniny ze svého portfolia pro screening s cílem nalézt nejslibnější molekuly, které by mohly být použity k léčbě COVID-19. Společnost GSK také posuzuje své léčivé přípravky uvedené na trh i léčivé přípravky, které se teprve vyvíjejí, s cílem určit, zda by nemohly být použity nad rámec současných indikací, a vyhodnocuje možnosti zpřístupnění svých specializovaných laboratoří, aby pomohla při výzkumu a testování onemocnění COVID-19. GSK rovněž věnuje zemím volné reagencie na podporu diagnostických testů, totéž připravuje u volných osobních ochranných prostředků a zahájila nové dobrovolnické akce pro zaměstnance, aby umožnila pracovníků, kteří mají lékařské nebo odborné znalosti, poskytovat podporu zdravotníkům v první linii a národním vládám. Divize GSK Consumer Healthcare stanovuje priority opatření ve svém dodavatelském řetězci, aby mohla dodávat větší množství zboží, po němž je v důsledku COVID-19 vysoká poptávka. Zahrnuje to zvýšení výroby přípravků proti bolesti a multi-vitaminů a doplňků stravy. 

Společnost Ipsen Global darovala 2 miliony EUR Pasteurovu ústavu na podporu 21 výzkumných projektů, které v současné době probíhají v oblasti boje proti COVID-19. Společnost Ipsen Benelux darovala různým nemocnicím v Gentu 700 roušek pro zdravotníky v první linii. Společnost Ipsen France podporuje firmy France Biotech, MedTech a France Digital v rámci iniciativy veřejného a soukromého sektoru „Koalice pro inovace ve zdravotnictví - zdravotní krize", aby zmírnila přetížení zdravotnického systému a zajistila, že nedojde k přerušení léčby u pacientů s chorobami nesouvisejícími s COVID-19. Společnost Ipsen Iberia pracuje na programu, v němž budou všechny stravenky týmů na březen a duben věnovány Červenému kříži. Společnost Ipsen Itálie alokovala celý svůj rozpočet na granty a dary na rok 2020 nemocnici Bergamo v severní Itálii, což je jeden z regionů, který byl nejvíce postižen pandemií COVID-19, a to na nákup ventilátorů a neinvazivních ventilačních materiálů. Dále věnuje určitou částku italské civilní ochraně, která koordinuje práci zdravotníků v celé zemi, a nově vytvořené službě pro doručování perorálních onkologických léků pro pacienty s rakovinou ledvin. 

30. března 2020 oznámila společnost Johnson & Johnson výběr hlavního kandidáta na vakcínu COVID-19 z konstruktů, na nichž pracuje od ledna 2020. Společnost očekává, že nejpozději do září 2020 zahájí klinické studie svého hlavního kandidáta na vakcínu u lidí a očekává, že první šarže vakcíny COVID-19 by mohly být k dispozici k registraci pro nouzové použití na začátku roku 2021, což je podstatně dříve v porovnání s obvyklým průběhem vývoje vakcíny. Díky diverzifikaci, velikosti a rozsahu byla společnost J&J schopna rychle podniknout kroky ve všech svých divizích, farmaceutické, spotřební i divizi zdravotnických prostředků, jakož i ve svém dodavatelském řetězci a dalších podpůrných funkcích, aby pomohla udržet náskok před pandemií. Kromě hledání optimálního kandidáta na vakcínu zatím úsilí společnosti J&J zahrnovalo: zpřístupnění antivirotik, které jsou v současnosti na trhu, za účelem testování jejich potenciální účinnosti; spolupráce s oborovými partnery při screeningu knihovny antivirových molekul s cílem identifikovat potenciální možnosti léčby; spolupráce s regulačními orgány, zdravotnickými organizacemi, institucemi a komunitami na celém světě s cílem maximalizovat jejich výzkumné platformy; podpora zdravotnických pracovníků formou poskytování nástrojů, jako jsou například osobní ochranné prostředky, chirurgický generátor a další prostředky pro nově vybudované izolační nemocnice, ochranné obleky a milion roušek; v neposlední řadě spolupráce s vládami v oblasti podpory v terénu, jako je pokračující spolupráce s Belgií při využívání vlastních laboratoří společnosti Janssen v Beerse, aby se výrazně zvýšila kapacita pro testování na COVID-19. Spolupráce také zahrnuje novou výrobní kapacitu na dezinfekční prostředek na ruce ve výrobním závodě společnosti Janssen v Geelu (v Belgii). 

Společnost Novartis oznámila, že z fondu společnosti bude poskytnuto 20 milionů USD ve formě grantů na podporu iniciativ v oblasti veřejného zdravotnictví, jejichž cílem je pomoci komunitám řešit problémy s pandemií. Společnost zavedla u jednotlivých grantů až do výše 1 milionu USD zrychlený proces globálního přezkumu. Dále společnost Novartis zahájila nový výzkum a spolupráci, jako je například Akcelerátor terapeutik COVID-19, nebo partnerství zaměřené na COVID-19 organizované Iniciativou pro inovativní léčiva (IMI). V reakci na naléhavou výzvu k výzkumu a vývoji koronaviru, kterou vyhlásila federace EFPIA, přispívá společnost  Novartis zpřístupněním několika sloučenin ze svých knihoven, které považuje za vhodné pro testování protivirových účinků in vitro. Novartis průběžně vyhodnocuje další existující přípravky, aby zjistila, zda by nemohly být použity i v jiné než schválené indikace v reakci na pandemii. Společnost Novartis se zavázala věnovat až 130 milionů dávek svého slibného léčiva. Divize Novartis Sandoz požádá o příslušná rozhodnutí o registraci a po jejich vydání bude ve spolupráci s dalšími partnery hledat cestu, jak nejlépe dostat tento lék k pacientům. Na začátku dubna byla divize společnosti Sandoz pro generické a biologicky podobné léčivé přípravky první firmou, která se zavázala udržovat stabilní ceny základních léků, které mohou pomoci při léčbě koronavirového onemocnění. Společnost také aktivovala krizové plány, aby zajistila pokračující dodávku léčiv a hladký průběh svých více než 500 klinických studií. 

Společnost Novo Nordisk pomáhá zdravotnickým zařízením bojovat s pandemií COVID-19 v rámci celé řady iniciativ. V reakci na nedostatek dezinfekčních prostředků na ruce v Dánsku daruje 20 tun etanolu ze svého výrobního závodu v Kalundborgu. Novo Nordisk také věnuje velké množství ochranných roušek státům, kde je jich nedostatek. Společnost poskytla finanční dary Červenému kříži v Číně a nemocnicím v Chorvatsku, Řecku a Itálii na pomoc jejich úsilí léčit onemocnění COVID-19 a zabránit jeho dalšímu šíření. V Itálii společnost poskytla příspěvek největší seniorské organizaci Senior Italy FederAnziani.

Společnost Pfizer zkoumá možné využití antivirotických látek proti koronavirům ze svého výzkumného programu k případnému boji s Covid-19.  Zkoumané látky byly vybrány pro svou schopnost potlačovat replikaci koronavirů podobných těm, které způsobují Covid-19. Dále společnost poskytla Číně dar ve výši 500 tisíc amerických dolarů na zajištění nezbytných zdravotnických potřeb a na podporu zdravotnických pracovníků pomáhajícím pacientům v první linii v postižených regionech Číny.    

Společnosti Roche a Genentech ze skupiny Roche poskytují své odborné znalosti a poradenství WHO a dalším zúčastněným stranám, neboť toto infekční onemocnění pro ně představuje klíčovou oblast výzkumu a vývoje. Společnost spolupracuje s čínskými zdravotními úřady a vládou, aby jim pomohla zajistit screening a zdravotní péči. Podporuje také zdravotníky a nemocnice v provincii Chu-pej. Postiženému regionu darovala diagnostické testy, zdravotnický materiál a finanční podporu. 

Společnost Sanofi Pasteur, globální obchodní jednotka skupiny Sanofi zabývající se vývojem vakcín, využije svou dosavadní práci na vývoji vakcíny proti SARS, což by mohlo urychlit vývoj vakcíny proti viru Covid-19. „Na řešení globálního zdravotního ohrožení, jako je nejnovější koronavirus, spolupracujeme s Úřadem pro biomedicínský výzkum a vývoj (BARDA) Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb USA. Společně rychle postupujeme při vývoji potenciální vakcíny proti této chorobě," řekl David Loew, globální generální ředitel pro vakcíny v Sanofi.

Společnost Servier pomáhá zdravotnickým orgánům a nemocnicím tím, že poskytuje gel na desinfekci rukou a naléhavě potřebné osobní ochranné prostředky (více než 300 000 roušek, rukavic a dalších ochranných pomůcek darovaných přímo společností Servier nebo prostřednictvím iniciativ oborových asociací). Společnost spojila své síly s nadacemi, nevládními organizacemi a sdruženími (jako je Čínský červený kříž a Americares v Indii) a poskytuje dary na pomoc pečovatelům a populacím postiženým virem. Ve Francii, v USA a v Německu se mnoho zdravotnických pracovníků zaměstnaných společností Servier dobrovolně připojilo ke zdravotníkům v první linii. Společnost Servier rovněž dává k dispozici své odborné znalosti a finanční podporu v rámci partnerství několika subjektů „Koalice pro inovace ve zdravotnictví - zdravotní krize", které si klade za cíl vyvinout inovativní řešení, aby se snížilo zatížení zdravotnického systému a aby bylo zajištěno, že budou i nadále léčeni pacienti s chronickými nemocemi. 

Aktivity společnosti UCB vycházejí ze tří pilířů: přispívat k rozvoji základního výzkumu a léčby, poskytovat odborné znalosti ke zvýšení lokálních kapacit testování a poskytovat podporu na místní a celosvětové úrovni prostřednictvím darů i přímé pomoci pacientům a partnerům. 

Zdroj: Tisková zpráva AIFP, 23. 4. 2020

Zpět