AIFP: ZMĚNA VÝKLADOVÉ PRAXE USNADŇUJE POSKYTOVÁNÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ ZA SYMBOLICKOU CENUAsociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) vítá aktuální změnu výkladové praxe Ministerstva financí v otázce poskytování léčivých přípravků za symbolickou cenu v kontextu DPH. Doposud byla základem pro výpočet daně obvyklá tržní cena přípravku, a nikoliv cena symbolická, za kterou výrobce léčivý přípravek dodával zdravotnickému zařízení. Společnostem tak při jejich altruistickém jednání vznikaly dodatečné náklady.

Díky iniciativě Ministerstva zdravotnictví bude nově základem pro výpočet DPH právě cena symbolická.

Společnosti díky tomu budou schopny snížit dodatečné náklady a poskytnout konkrétní léčbu více pacientům," vysvětluje Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP. 

Léčivé přípravky za symbolickou cenu

Poskytování léčivých přípravku za symbolickou cenu probíhá prostřednictvím zdravotnických zařízení.

Jedná se například o situace po ukončení klinického hodnocení. Pacientům profitujícím z léčby je přípravek nabídnut v tomto režimu, a to do doby, než je registrován v ČR. Obdobně je pacientům dostupný i v případě, kdy není stanovena cena a úhrada, případně do ukončení léčby, nebo převedení na jinou terapii. 

Dalším příkladem je léčba vysoce inovativními léčivými přípravky v situaci, kdy uplyne dočasná úhrada stanovená SÚKL a zároveň není stanovena úhrada trvalá. Pacient, který v mezidobí začal léčivý přípravek užívat za symbolickou cenu, jej může v tomto režimu užívat až do ukončení léčby.

Dále jsou zde situace, kdy specializované centrum před koncem kalendářního roku vyčerpá rozpočet pro danou skupinu pacientů. Farmaceutické firmy mohou přistoupit k poskytnutí léčivých přípravků za symbolickou cenu do konce příslušného roku.

„Obdobných případů poskytování léčivých přípravků za symbolickou cenu bude v budoucnu pravděpodobně přibývat. Doufáme, že nové možnosti se otevřou především s plánovanou novelizací zákona o léčivech, a to především v oblastech léčiv na vzácná onemocnění a vysoce inovativních léčivých přípravků," doplňuje závěrem Jakub Dvořáček. 


SÚKL publikoval stanovisko k možnostem poskytování léčivých přípravků za symbolickou cenu či zcela zdarma. V případě poskytování léčivých přípravků za cenu symbolickou nebo zdarma vydal již v minulosti závazné stanovisko, ve kterém rozlišil, zda jsou léčivé přípravky poskytovány za reklamním či nereklamním účelem. U reklamního poskytování léčiv za cenu symbolickou nebo zcela zdarma platí pravidla dle zákona o regulaci reklamy. V ostatních případech tak SÚKL vůbec poprvé připustil, že je možné poskytovat léčivé přípravky zdarma nebo za cenu symbolickou za jiným, než reklamním účelem.


Zdroj: tisková zpráva AIFP, říjen 2019

Úvodní ilustrační foto: Designed by Freepik

Zpět

DOPORUČUJEME

Inca Collagen Lactase Sedatif Právní poradna Kongresy Alphega Družstvo lékáren Instagram

OBSAH

PROFI

MINERÁLNÍ SOLI NA(D) ZLATO POZOR NA INTOLERANCI LAKTÓZY LZE UŽÍVAT KOLAGEN I V PRŮBĚHU TĚHOTENSTVÍ A PO PORODU? KALEIDOSKOP HOMEOPATIE ZA TÁROU: PYLOVÁ ALERGIE ZEPTALI JSME SE ZA VÁS... REZISTENCE BAKTERIÍ NA ANTIBIOTIKA JE VĚTŠÍ PROBLÉM, NEŽ SE ZDÁ TELEMEDICÍNA ANO – ALE ROZUMNĚ PRVNÍ VOLBA LÉKÁRNÍKA 2020: KATEGORIE KOJENECKÁ VÝŽIVA NOVINKY Z LÉKÁRENSKÉHO SORTIMENTU PTALI JSTE SE BĚHEM ONLINE KONFERENCE… REPORTÁŽ: PŘEDÁNÍ PEČETI ODBORNÁ LÉKÁRNA HEMOROIDY NEMUSÍ BÝT TABU, NENÍ NUTNO SE DRŽET STEREOTYPU PŘI JEJICH ŘEŠENÍ ZA TÁROU TOP 5 ČLÁNKŮ DUBNA NOVINKY Z PORTÁLU EDUCOMM 5-2020 KNIŽNÍ NOVINKY ROZHOVOR S FARMACEUTICKÝM TECHNOLOGEM DAVIDEM VETCHÝM ŘEŠENÍ VAGINÁLNÍCH POTÍŽÍ Z POHLEDU LÉKÁRNÍKA I. KAZUISTIKY Z PRAXE KLINICKÉHO FARMACEUTA JAK POSÍLIT IMUNITNÍ SYSTÉM VITAMINEM D JAK PODPOŘIT PLODNOST V KARANTÉNĚ? 10 DŮVODŮ, PROČ SE NECHAT OČKOVAT ČÍHÁ V POTRUBÍ UZAVŘENÝCH PROVOZOVEN LEGIONELLA? STUDIE JÁ A COVID-19 AKTIVITY INOVATIVNÍHO FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU NA PODPORU BOJE PROTI EPIDEMII KORONAVIRU

RELAX

KLOUBNÍ VÝŽIVA PRO PSY CANVIT CHONDRO FILLERINA V BOJI S ČASEM PROČ JSOU ZINEK A SELEN DŮLEŽITÉ PRO NAŠE TĚLO NOVÁ GENERACE PROBIOTIK V KOMBINACI S PREBIOTIKY! PSYCHOLOGIE KRIZOVÝCH SITUACÍ JAK V KARANTÉNĚ NEPŘIBRAT A ZŮSTAT FIT? OCHRANA KŮŽE – TRENDY, NOVINKY, NÁPADY JAK SPRÁVNĚ UCHOVÁVAT POTRAVINY? ONLINE KONFERENCE HEALTHCOMM UKÁZKA Z KNIŽNÍ NOVINKY NAKLADATELSTVÍ PORTÁL
Ochrana osobních údajů
©2015-20 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz