S PODZIMEM ZAČÍNÁ OČKOVACÍ SEZÓNASezonní chřipka představuje závažný zdravotní problém, který může vést k těžkému onemocnění i úmrtí, a to hlavně u rizikových skupin populace1, do kterých spadají osoby s vysokým rizikem závažného onemocnění nebo komplikací v případě infekce, jako jsou starší lidé, osoby s chronickými onemocněními, těhotné ženy a děti ve věku 6 měsíců až 5 let2. V chřipkové sezoně 2018/2019 vyhledalo v České republice praktického lékaře s akutní respirační infekcí a chřipkou celkem 996 tisíc osob. Z toho 625 muselo být hospitalizováno v režimu intenzivní péče a 195 zemřelo3.

Podle světové zdravotnické organizace vedou každoroční epidemie po celém světě odhadem ke 3 až 5 milionům závažných onemocnění a až k 650 000 úmrtí4. Každý rok dostane 5 až 10 % dospělých a 20 až 30 % dětí chřipku5. V Evropě vede sezonní chřipka každoročně ke 4 až 50 milionům symptomatických případů a až k 70 000 úmrtí 6. V období let 2017 až 2018 došlo odhadem ke 152 000 úmrtí v důsledku chřipky7.


Chřipka se projevuje náhlým začátkem, suchým dráždivým kašlem, bolestí hlavy, bolestí v krku, bolestí kloubů a svalů, celkovou únavou, slabostí a vyčerpaností. Onemocnění trvá obvykle 4 až 7 dní u nekomplikovaných případů a spontánně končí po krátké rekonvalescenci uzdravením.

U starších, oslabených nebo chronicky nemocných osob, které jsou onemocněním nejvíce ohroženy, se chřipkové onemocnění často komplikuje zánětem plic nebo zánětem srdečního svalu, které mohou ohrožovat život pacienta. U dětí může chřipkové onemocnění vyvolat zánět středního ucha nebo zánět vedlejších dutin nosních. Léčba je často komplikovaná, protože chřipka zhoršuje již dříve probíhající onemocnění srdce a cév, plic, ledvin, diabetes nebo další chronické nemoci.

Osoby s těžkým průběhem chřipky lze léčit speciálními léky proti virům, antivirotiky, nikoli však antibiotiky, která jsou určena pro léčbu bakteriálních infekcí.

Očkování proti chřipce pomáhá snižovat počty nemocných i zemřelých v souvislosti s každoroční chřipkovou epidemií. Účinnost protichřipkové vakcíny závisí na antigenní podobnosti kmene viru ve vakcíně s aktuálně cirkulujícími viry.

(Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM, SZÚ, Praha, srpen 2019)


Začíná očkovací sezóna proti chřipce

Společnost Mylan informovala 10. září o dodávkách vakcín proti chřipce Influvac® Tetra pro sezónu 2019/2020. Tato kvadrivalentní vakcína je již v distribuci a vakcíny budou postupně k dispozici v lékárnách a v ordinacích praktických lékařů. Po mnoho let byla společnost Mylan spolehlivým partnerem při vakcinaci proti chřipce se svou trivalentní vakcínou, kterou od sezóny 2018/2019 postupně nahradila vakcína kvadrivalentní Influvac® Tetra. Influvac® Tetra chrání před čtyřmi kmeny chřipkových virů.

Očkovací látka vakcíny je každý rok odlišná, protože vychází z předpovědi odborníků, jaké podtypy chřipkového viru budou v populaci kolovat. Největší riziko onemocnění chřipkou je během chladných měsíců mezi prosincem a březnem. Nejvhodnější doba k očkování je od září do listopadu. Očkovat lze i později, např. na začátku chřipkové epidemie, je však třeba vzít v úvahu, že ochrana nastoupí až za cca 14 dní.

Kromě osobních ochranných opatření za účelem snížení rizika přenosu chřipky (zvýšená hygiena - častější mytí rukou a dezinfekce povrchů, vyhýbání se kontaktu s nemocnými a přelidněným prostorům)5 je vakcinace nejlepším způsobem, jak chřipce předejít1, 5 . Vakcinace je důležitá zejména pro osoby s vysokým rizikem závažných komplikací, jako jsou těhotné ženy, děti ve věku 6 měsíců až 5 let, starší lidé, osoby s chronickými onemocněními a zdravotníci.1. Imunitní odpověď a ochrana se rozvíjí 10 až 14 dní po vakcinaci.7 Vakcinace proti chřipce probíhá obvykle v říjnu až listopadu, než chřipka začne kolovat v populaci. Nikdy ale není pozdě nechat se očkovat, i když chřipková epidemie již propukla. Vakcinace zvyšuje pravděpodobnost ochrany před infekcí a snižuje závažné komplikace onemocnění.

Vysoká úroveň imunizace je zásadní a imunita komunity hraje důležitou roli," říká dr. Bram Palache, vědec zabývající se vakcínami proti chřipce, FluPal Consultancy B.V. (NL). „Imunita komunity, označovaná jako skupinová imunita, vzniká, když je vysoké procento populace chráněno vakcinací proti viru, což znesnadňuje šíření onemocnění, jelikož je pouze málo lidí náchylných k infekci. Skupinová imunita je zvláště důležitá pro ochranu osob, které nemohou být očkovány ze zdravotních důvodů. Doporučovaný poměr pokrytí vakcinací proti chřipce pro vysoce rizikové osoby v populaci je 75 %."

O vakcíně Influvac® Tetra

Influvac® Tetra je vakcína indikovaná jako profylaxe chřipky, a to zejména u jedinců se zvýšeným rizikem přidružených komplikací. Influvac® Tetra je indikována u dospělých a dětí od 3 let věku 9. Vakcína proti chřipce je doporučována WHO1 vzhledem k příznivému poměru výhod a rizik.

Influvac® Tetra injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce je léčivý přípravek určený k subkutánnímu/intramuskulárnímu podání. Obsahuje povrchové antigeny viru chřipky (hemaglutinin a neuraminidáza). Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Pozorně si přečtěte příbalovou informaci k přípravku! O vhodném použití přípravku se poraďte se svým lékařem či lékárníkem. Podobně jako ostatní vakcíny ani Influvac® Tetra nezaručuje 100% ochranu očkovaných osob. Vakcína je plně hrazena pro pacienty nad 65 let a v dalších případech stanovených příslušnými právními předpisy.

Vakcinační akce schválena Ministerstvem zdravotnictví České republiky 23. 4. 2019 - č. j. MZDR 17892/2019-2/OVZ.

Zdroje:
1. http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal) - (z 05/2019)
2. 2008 ECDC Guidance on Priority Risk Groups for Influenza Vaccination
3. Státní zdravotní ústav - Zpráva za chřipkovou sezonu 2018/2019
4. http://eufightingflu.com/manifesto - (z 05/2019)
5. http://www.who.int/biologicals/vaccines/influenza/en - (z 05/2019)
6. https://ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/facts/factsheet - (z 05/2019)
7. Nielsen, J., et al. Clin Microbiol Infect 18. 2. 2019 pii: S1198-743X(19)30058-8
8. http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/vaccination/influenza-vaccination-frequently-asked-questions
9. Mylan. Zkrácené preskripční informace Influvac® Tetra: vakcína proti chřipce (kvadrivalentní), podle CCDS 6. 4. 2018


Designed by Freepik
Zpět
Ochrana osobních údajů
©2015-18 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz