05.11.2021-06.11.2021 - Ostrava - Quality Hotel Ostrava City


Místo konání, ubytování

Bezpečně na kongres

Pro zajištění bezpečného chodu kongresu je potřeba, aby účastníci splňovali následující opatření:

 Při registraci prosíme o předložení dokladu o očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

V případě, že nejste očkovaní, je třeba:

 

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
  •  doložit negativní RAT (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin který provedl zdravotnický pracovník,
  •   podstoupit rychlý antigenní test (RAT) na místě s negativním výsledkem,
  •  doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
  • navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Prosím berte na vědomí, že se jedná o aktuální opatření, která se s vývojem epidemiologické situace mohou změnit. Děkujeme.

Odborné přednášky

 

ODBORNÝ PROGRAM KONGRESU HEALTHCOMM PROFESSIONAL V OSTRAVĚ

PÁTEK 5.11.2021             

07.30 - 08.30     Registrace

08.30 - 08.45     Zahájení odborného programu

I. ODBORNÝ BLOK

08.45 - 09.15     Mgr. Adam Tietz - Problematika odpovědnosti lékárníků

09.15 - 09.50     Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc. a PharmDr. Gabriela Kroupová - Pacient se stydí, lékárník to vidí

09.50 - 10.20     PharmDr. Veronika Kunešová - CBD: farmakologické vlastnosti a staronové možnosti využití této látky v klinické praxi

10.20 - 10.25     Vstup moderátora

10.25 - 11.10     Přestávka na občerstvení

II. ODBORNÝ BLOK

11.10 - 11:40     PharmDr. Jana Matušková - Kombinace topických a systémových analgetik v léčbě akutní bolesti pohybového aparátu

11.40 - 12.10     Mgr. Ondřej Suchopár - Terapie bolesti z jiných úhlů pohledu

12.10 - 12.35     MUDr. Jan Hron - Budoucnost léčby očních zánětů

12.35 - 12.40     Vstup moderátora

12.40 - 13.40     Přestávka na oběd

III. ODBORNÝ BLOK

13.40 - 13.55     Novinky v sále, 3D animace

13.55 - 14.45     PharmDr. Jan Martin, Ph.D. - Rostliny ovlivňující nervový systém

14.45 - 15.15     PharmDr. Jana Matušková - KOENZYM Q10 – hypotézy a fakta – nový úhel pohledu.

15.15 - 15.45     Mgr. Michaela Dobrá - Výživa dospělých

15.45 - 15.50     Vstup moderátora

15.50 - 16.35     Přestávka na občerstvení

IV. ODBORNÝ BLOK

16.35 - 17.10     MUDr. Lukáš Horčička - Inkontinence

17.10 - 17.40     RNDr. Pavel Suchánek - Změny v hodnotě omega3 indexu korelují s výsledky psychomotorických testů mládeže

17.40 - 18.10     MUDr. Květoslava Kacířová - Homeopatie

18.10 - 18.30     Ukončení odborné části programu, vydávání certifikátů

18.30 - 19.30     Večeře

19.30 - 22.00     Kongresový večer s Vojtěchem Bernatským

 

SOBOTA 6.11.2021           

07.30 - 08.30     Registrace

08.30 - 08.45     Zahájení odborného programu

I. ODBORNÝ BLOK

08.45 - 09.15     PharmDr. Jana Matušková - Není vláknina jako vláknina – prokázané účinky – nový úhel pohledu

09.15 - 09.45     prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. - Mozartův efekt

09.45 - 10.30     Hospic Sv. Lukáše - Paliativné péče

10.30 - 11.15     Přestávka na občerstvení

II. ODBORNÝ BLOK

11.15 - 11.45     PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D. - Komplexní efekt erdosteinu na dýchací cesty

11.45 - 12.15     prof. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D. - Vztah funkce vitaminu D a hořčíku v lidském organizmu

12.15 - 12.45     PharmDr. Gabriela Kroupová - Náš nejmenší zákazník kojenec III. - je nutné přemýšlet o složení? I Vy přeci přemýšlíte, co jíte.

12.45 - 13.00     Ukončení odborné části programu

 

Program

05.11.2021
06.11.2021

PARTNEŘI

Partneři kongresů
©2009-2020 Health communication s.r.o. - Ochrana osobních údajů | Obchodní podmínky
Rychlý dotaz