Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyZAPÍJÍME LÉKY SPRÁVNĚ?O pitném režimu už víme snad všechno a svým prarodičům chystáme na dosah láhev s minerálkou, anebo jim význam konzumace dostatečného množství tekutin často připomínáme. Ovšem - všimli jste si, jak zapíjejí své léky?

Velké procento seniorů, ale i mladších věkových skupin trpí například hypertenzí a užívá léky. Je to nejčastější srdečně-cévní onemocnění s rizikem cévních mozkových příhod, infarktů a srdečních selhání. Ve věku od 25 do 64 let má vysoký tlak 40 procent osob, ve věku od 55 do 64 let je to už 72 procent mužů a 65 procent žen. 

Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc., z Kliniky kardiologie IKEM: „Většinou pacienti užívají kombinaci několika léků, ovšem hodnoty jejich tlaku někdy kolísají. Ve všech doporučeních zdůrazňujeme režimová opatření - nekouření, redukci váhy, omezení soli, alkoholu, živočišných tuků, jednoduchých cukrů a zdůrazňujeme význam pohybové aktivity. Musím ale říci, že neexistují žádná, zdánlivě banální doporučení - jak léky správně zapíjet."

Dodejme, že tento poslední problém se obecně týká zapíjeni všech léků. Pravidelný a dostatečný příjem vhodných tekutin významně podporuje všechny důležité funkce organismu a je prevencí řady i závažných nemocí. 

V lékárně, v šuplíku, dokonce v jícnu?

Pacienti dostávají od svého lékaře i v lékárně informaci, že léky na hypertenzi budou muset užívat pravidelně a už celý život. Takže do šuplíku nebo užívání jen tak někdy není správná volba a obrovské riziko vážných zdravotních komplikací.

Čím léky bezpečně zapít? 

Odborníci tvrdí, že ke správnému zapití léku potřebujeme 300 až 600 ml tekutiny, a toto množství většina pacientů nedodržuje. Nedůsledné zapíjení léků nebo dokonce polykání „nasucho" může vést k řadě zdravotních problémů a ke ztrátě účinnosti léčiv. Existují dokonce takoví ,experti´, kteří zapíjejí své léky pivem! Ideální je obyčejná voda nebo minerálka, ovocný nebo slabý černý čaj. 

Čím rozhodně ne?

Věra Boháčová, DiS., nutriční terapeutka a členka Fóra zdravé výživy: „Léky by se nikdy neměly zapíjet alkoholem, protože mění jejich působení. Nebezpečné je to především při konzumaci léků proti depresi a nespavosti, ale i při užívání antibiotik, léků na alergie a ředění krve. Veřejnost lékárníci často informují o tom, kdy je velmi nežádoucí grepový džus - právě při užívání léků na hypertenzi, na snížení cholesterolu, proti alergiím nebo při užívání hormonálních antikoncepčních přípravků. Nápoji obsahujícími kofein se nesmějí zapíjet léky při astmatu, ale i antibiotika. Opatrně s třezalkovým čajem, jím raději nezapíjejte žádné medikamenty."

Zvyšují minerálky krevní tlak?

Studie měla za cíl mj. zjistit, zda dostatečné zapíjení léků zlepšuje jejich účinnost a jestli jejich zapíjení neslazenými středně mineralizovanými vodami nezvyšuje hodnoty krevního tlaku; část veřejnosti se totiž domnívá, že pití minerálek tyto hodnoty zvyšuje.

RNDr. Pavel Suchánek, výzkumný pracovník IKEM a člen Fóra zdravé výživy: „Studie prokázala, že i pravidelná konzumace středně mineralizovaných vod, které obsahují cenné látky jako hořčík a draslík, zcela jistě nevede ke zhoršení hypertenze. Dokonce se ukázalo, že u těch respondentů, kteří vypili všechny dodané minerálky, došlo dokonce (na hranici statistické významnosti) k poklesu systolického krevního tlaku. Pravidelná konzumace minerálek nevedla ani ke zvýšení objemu celkové tělesné vody nebo extracelulární vody, a dokonce došlo ke zlepšení jejich poměru." 

Doktor Suchánek se vyjadřoval ke studii „Vliv důsledného zapíjení léků a konzumace minerálek na pacienty s rezistentní hypertenzí", podpořené grantem AquaLife Institutu, která trvala 8 týdnů. Probíhala ve spolupráci se třemi praktickými lékaři v Praze a účastnilo se jí 47 respondentů s rezistentní hypertenzí, užívajících nejméně trojkombinaci léků včetně diuretik a s neuspokojivými hodnotami krevního tlaku (opakovaně nad 140/90 mm Hg).

.......................................................................

AquaLife Institute sdružuje přední odborníky a vědce zabývající se hydratací organizmu, výživou a zdravým životním stylem, ale i vodou jako přírodním zdrojem.
Sleduje aktuální problémy a potřeby české společnosti v oblasti výživy a zdraví s důrazem na pitný režim.
Podporuje vědu a výzkum týkající se pitného režimu a vlivu příjmu tekutin na zdraví.
Zapojuje se do vzdělávání veřejnosti a publikační činnosti.
Svými aktivitami se snaží zlepšit pitný režim, zdravotní stav a kvalitu života široké veřejnosti.

Mgr. Jana Ulíková

Zpět

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren (celkem můžete získat 13 bodů do systému CV), kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete registrovat již nyní na www.healthcomm.cz/online-akce

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

ANDROPAUZA
MODRÉ SVĚTLO A STÁRNUTÍ KŮŽE
CHRONICKÉ ZÁNĚTY