Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárny(NE)BEZPEČNOST MELATONINUFarmaceutické výrobky jsou na českém trhu přísně dozorovány. Některé doplňky stravy nejsou v naší zemi ani dostupné, protože mají pro správní orgány problematické složení. Velmi ožehavým tématem jsou například doplňky stravy s melatoninem.

Melatonin patří mezi hormony, které je naše tělo schopno vytvářet si samo. Říká se mu také „hormon spánku", a to proto, že k jeho tvorbě dochází právě hlavně v noci, ve spánku. Pokud byste však chtěli začít tento hormon užívat i v doplňcích stravy, narazili byste - volný prodej doplňků stravy s melatoninem je v České republice přísně zakázán. Je k tomu důvod?

Koupit v ČR melatonin není zcela nemožné, jen to není jednoduchý proces. Volný prodej je zakázaný a jinak je přísně regulován Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL).

„Někteří dovozci sice prodávají v ČR melatonin na principu volného pohybu zboží v rámci EU, ale SÚKL s každým z nich důsledně vede správní řízení a postupně je z českého trhu eliminuje," upřesňuje Mgr. Martina Šímová, předsedkyně představenstva České a slovenské asociace pro speciální potraviny (ČASP). 

S ohledem na farmakologické účinky melatoninu považuje SÚKL přípravky, které tuto látku obsahují, za léčivé přípravky. Oddělení dozoru nad reklamou SÚKL pak informuje o výskytu nelegálních léčivých přípravků s obsahem melatoninu, které naplňují definici léčivého přípravku (uvedenou v § 2 odst. 1 písm. b) zákona o léčivech, ale není u nich prověřena bezpečnost, jakost a účinnost v rámci registračního řízení, ani jiným způsobem upraveným zákonem o léčivech. Takové výrobky nesplňují požadavky na bezpečnost a musí se z trhu stáhnout a bezodkladně vrátit dodavateli. Za porušení zákazu prodejcům navíc hrozí pokuta.

Asociace výrobců a distributorů doplňků stravy ČASP reprezentuje společné zájmy svých členů - výrobců a distributorů doplňků stravy, a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni, a jejím hlavním cílem je aktivně se podílet na utváření přiměřeného a vyváženého legislativního rámce pro produkty podporující zdraví. Zároveň se všichni členové asociace zavazují dodržovat vlastní etický kodex pro prodej a marketing, který jde nad rámec platné legislativy v ČR a SR. Právě ČASP se snaží, aby se Česká republika zařadila po bok většiny ostatních zemí Evropské unie a aby SÚKL povolil aspoň rozumné minimální množství melatoninu v  doplňcích stravy u nás prodávaných. Pro ilustraci, ve všech sousedních státech je prodej melatoninu v suplementech možný. 

K problematice se vyjadřuje i prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., jeden z předních českých odborníků na poruchy spánku a bdění, působící na Neurologické klinice 1. lékařské fakulty UK a VFN: „Jsem přesvědčen, že melatonin má být dostupný, protože jej v některých případech považuji za indikovaný. Melatonin je v obecné rovině bezpečná látka, bezpečnější než některé volně prodejné léky."

Doplňky stravy s obsahem melatoninu by tak neměly být podle ČASP vnímány jako nebezpečí, ale pokud by došlo k jejich správné regulaci v kategorii doplňků stravy, není důvod se jich obávat a odpírat je české populaci. I u nás by měli lidé mít možnost tento „hormon spánku" užívat. Česká republika by se měla zařadit mezi ostatní vyspělé evropské státy, povolit tyto doplňky stravy bez zbytečných omezení, a eliminovat tak v podstatě již existující černý trh s nimi.

Zdroj: Tisková zpráva ČASP

Zpět

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren (celkem můžete získat 13 bodů do systému CV), kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete registrovat již nyní na www.healthcomm.cz/online-akce

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

ANDROPAUZA
MODRÉ SVĚTLO A STÁRNUTÍ KŮŽE
CHRONICKÉ ZÁNĚTY