Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyNADĚJNÉ MOLEKULY: POLEMIKY O INJEKCÍCH NA HUBNUTÍZajímavosti ze světa medicínské vědy a farmaceutického výzkumu pro Magazín zpracovává Mgr. Karel Šlegr. Pod krátkým informativním článkem, zdroji literatury či odkazy na studie najdete vždy komentář autora k probírané problematice. V devátém pokračování autora zaujaly polemiky kolem „zázračných" injekcí na snížení hmotnosti.

Podle odborníků jsou rozšířené mylné představy o tzv. injekcích na hubnutí.

„Existuje touha užívat takový lék a jinak pokračovat jako dříve," řekl profesor Dr. Martin Schulz, generální ředitel Spolkové lékárenské společnosti ABDA, na tiskové konferenci pořádané Německým svazem diabetiků (DDG). Ten je zároveň předsedou Komise německých lékárníků pro léčiva (AMK).

„Užívání léků totiž musí být zakomponováno do celkové koncepce se změnou životního stylu, jako je změna stravy a více pohybu," uvedla viceprezidentka DGG, profesorka Dr. Julia Szendrödi z Univerzitní nemocnice v Heidelbergu. Pokud se léky vysadí, hmotnost se jinak opět zvýší. Mezi vedlejší účinky může patřit silná nevolnost. Szendrödiová zdůraznila, že je vždy nutný lékařský dohled.

Řeč je o tzv. agonistech receptoru GLP-1, jako je semaglutid, který se do povědomí široké veřejnosti dostal pod názvy jako injekce na hubnutí.

„Takové přípravky již dlouho používají pacienti s cukrovkou. U nich lze pečlivě zvážit přínos oproti riziku," řekla prof. Szendrödiová.

Předchozí poznatky však nelze automaticky přenést na lidi se zdravým metabolismem. Schválení obezity je nyní novinkou, ze zákona pojištění pacienti si takové produkty většinou musí hradit sami. Schulz v tomto ohledu zpočátku žádnou změnu neočekává.

Podle Schulze u všech agonistů receptorů GLP-1 také stále existují „masivní problémy s dodávkami" a očekává se, že budou přetrvávat po zbytek roku. Výrobci zatím nejsou schopni pokrýt enormní celosvětový nárůst poptávky. Mezi důsledky vysoké poptávky patří falšování receptů, neobvykle vysoké objemy předepsaných léků na běžné recepty a předepisování léků nespecializovanými lékaři.

Zdroj: https://www.apotheke-adhoc.de/

Obezita je nemocí, jejíž výskyt Světová zdravotnická organizace (WHO) již označila za pandemii. Je důležité zdůraznit, že obezita je chronické metabolické onemocnění. Je to civilizační nemoc, kterou musíme léčit, i když si za ní z různé míry můžeme sami nesprávnou životosprávou, obdobně jako např. u hypertenze. Z různé míry, protože obezita je asi z padesáti procent dědičná, takže polovina z nás má větší tendenci k ukládání tuku a hubnutí má těžší.

Neléčená obezita způsobuje později zdravotní komplikace, jejichž léčba je často velmi drahá. Bylo prokázáno, že snížení hmotnosti o 5-10 % stávající hodnoty a její dlouhodobé udržení či další redukce hmotnosti vede ke snížení morbidity a mortality především na kardiovaskulární onemocnění. Proto je důležité se této oblasti věnovat jak v prevenci, tak v léčbě.

Léčba obezity vůbec není jednoduchá, byť se to tak může díky „novým lékům" zdát. Existuje několik druhů léků proti obezitě, které pomáhají potlačit chuť k jídlu a dosáhnout hubnutí. Dle SÚKL jsou to nyní tyto léčivé přípravky: Adipex retard (fentermin), Xenical (orlistat) a volně prodejný lék alli (orlistat), dále pak z moderních antiobezitik je to Mysimba (kombinace naltrexonu s bupropionem) a Saxenda (liraglutid).

A právě u léků jako je Saxenda, původně určených k léčbě cukrovky 2.typu se ukázalo, že kromě kompenzace krevního cukru vedou k podstatnému snížení chuti k jídlu. Léky ze skupiny GLP-1 agonistů nejsou nové. Přípravek Exenatid byl ve světě schválen v roce 2005. Díky moderním technologiím jsou nové přípravky (např. semaglutid) strukturou více podobné vlastním hormonům a výzkumy ukazují jejich vyšší účinnost i na hubnutí, ale odhalili, že účastníci mají tendenci znovu získat ztracenou váhu, když je přestanou užívat. Také existuje podskupina pacientů, kteří na léčbu nereagují úplně ideálně. Ne všichni po semaglutidu zhubnou, tak jak si představovali dle „zaručených informací" na sociálních sítích. Využití GLP1-agonistů k terapii obezity u pacientů bez diagnostikovaného diabetu 2. typu není zázračný lék a není pro každého. 

Obezita vyžaduje celoživotní léčbu, která není univerzální. Základem léčby obezity bude vždy změna stravy a cvičení, ale mít léky proti obezitě je pro lékaře dalším nástrojem v závislosti na klinické anamnéze osoby. Pro úspěšnost léčby se dnes doporučuje kombinace přístupů. Nejenom výše popsané možnosti farmakoterapie, ale především úprava stravy, fyzická aktivita, v případě potřeby psychoterapie, chirurgie.

V současné době jsou ve vývoji další aktivní látky většinou jde o duální agonisty, působící současně na receptory dvou hormonů GLP-1 a GIP, lze tedy očekávat v této oblasti velký vývoj i vzhledem k rozšíření indikací vlivem doplnění registrací antidiabetik směrem i k antiobezitikům, a tak je nutné si uvědomit, že hubnutí je spojeno nejenom se ztrátou tuků, ale i svalů. Při omezení příjmu potravy totiž začne tělo využívat jak zdroj energie právě bílkoviny ze svalů. Mluvíme o sarkopenii, která postihuje zejména seniory a má dopad na jejich kvalitu života a soběstačnost. Na druhou stranu mají tyto léky mají při dlouhodobém užívání velmi pozitivní účinky. Snižují riziko kardiovaskulárních komplikací a krevní tlak, zlepšují hladiny lipidů. Nedá se nezmínit oblast neurodegenerativních onemocnění. Určitě bude zajímavé sledovat vliv těchto léků na rozvoj Parkinsonovy a Alzheimerovy nemoci. Pozitivním vlivem na funkci srdce a cév se zlepšuje i prokrvení mozku a stávající probíhající klinické studie ukazují na nadějné výsledky i zde.

Podle Daily Mail podaly desítky uživatelů přípravku Ozempic v USA hromadnou žalobu na výrobce Novo Nordisk? Důvod? Po užívání přípravku Ozempic nebo Wegovy se údajně objevila gastroparéza (ochrnutí žaludku). Uvádějí se také případy chronického průjmu a ztráty zubů. Postižení si stěžovali deníku Daily Mail, že nebyli dostatečně informováni o rizicích přípravku Ozempic nebo Wegovy (semaglutid). To se netýká pouze společnosti Novo Nordisk. Eli Lilly je výrobcem konkurenčního přípravku Mounjaro (tirzepatid) a i on čelí nejméně deseti žalobám. I zde pacienti tvrdí, že nebyli dostatečně upozorněni na nežádoucí účinky. Gastroparéza může být život ohrožující. Způsobuje ucpání potravy v trávicím traktu. Mezi příznaky patří nevolnost, zvracení a silné bolesti.

Lék Ozempic je schválen úřadem FDA pro léčbu cukrovky 2. typu. Přesto byl předepsán milionům Američanů na hubnutí, přestože k tomuto účelu není schválen. Mounjaro je rovněž schválen pro léčbu cukrovky. Na rozdíl od přípravku Ozempic jej však lékaři mohou předepisovat i na hubnutí.

Reference:
https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/internationales/daily-mail-sammelklage-gegen-ozempic/
https://www.nzip.cz/kategorie/102-obezita
https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/martin-haluzik-hubnuti-dermatologie-leky-diabetes-obezita.A231206_194754_zdravi_albe

.......................................

Předchozí články ze série Nadějné molekuly od Mgr. Karla Šlegra najdete v záložce SERIÁLY na Magazínu.

Zpět

26. DEN LÉKÁREN

Česká lékárnická komora pořádá ve čtvrtek 20. června tradiční Den lékáren, tentokrát na téma „Farmaceut, profesionál po celý život”. Doprovodné aktivity budou probíhat po celý týden od 17. do 21. června ve více než 1 288 lékárnách po celé České republice. K tradiční akci České lékárnické komory se připojuje také Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy.

EPICANAFEST UPOZORNÍ NA SYDROM DRAVETOVÉ

Syndrom Dravetové je velmi vzácná a těžká forma epilepsie, se kterou bojují desítky dětí v Česku. Druhý ročník charitativního festivalu EpicanaFest nabídne kromě osvěty o nemoci i hudební vystoupení a zábavný program pro děti. Akci pořádá nezisková organizace EPICANA a startuje v neděli 23. června ve 13 hodin v pražském areálu Gutovka. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude využit na realizaci dalšího ročníku ‚epitábora‘, na němž se pravidelně setkávají celé rodiny dětí s různými neurologickými problémy. Více na www.epicana.cz.

NOVÁ HLAVNÍ HYGIENIČKA ČR

Vláda 12. 6. 2024 rozhodla, že na pozici hlavní hygieničky nastoupí ředitelka Státního zdravotního ústavu (SZÚ) MUDr. Barbora Macková. Jejím hlavním úkolem je realizace transformace hygienické služby ke stabilnímu a funkčnímu systému ochrany veřejného zdraví. Nadále také zůstane v pozici ředitelky SZÚ. Podle ministra Válka je vzhledem k úzké spolupráci obou institucí volba Mackové velkou výhodou. Barbora Macková vystudovala 3. lékařskou fakultu UK v Praze a do SZÚ nastoupila v roce 1995 jako klinická mikrobioložka. V rámci praxe prošla všemi odbornými centry SZÚ, klinickou laboratoří v nemocnici i praxí na krajské hygienické stanici. V období pandemie Covidu-19 působila v Integrovaném centrálním řídícím týmu jako koordinátor vyšetřujících laboratoří.

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren (celkem můžete získat 13 bodů do systému CV), kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete stále registrovat na www.healthcomm.cz/online-akce

2. ČÁST ZÁKONA O LÉČIVECH VSTOUPILA V PLATNOST

Od června by se měla díky novele zákona o léčivech č. 456/2023 Sb. výrazně zvýšit ochrana pacientů před dopady výpadků dodávek léčiv a zpřísní se i pravidla exportu léčiv do zahraničí. Kombinace povinnosti distributorů držet zásoby vybraných léčiv a držitelů licence dodávat léčiva ještě v období po nahlášení výpadku také povede k překlenutí kratších výpadků a poskytne čas pro řešení výpadků dlouhodobějšího charakteru. Zásadní změnou, která vstupuje 1. 6. 2024 v účinnost, je povinnost držitele rozhodnutí o registraci zajistit pro pacienty v ČR dodávky léčivého přípravku, pro který oznámil přerušení nebo ukončení uvádění na trh v ČR, v množství odpovídajícím 1-2 průměrným měsíčním dodávkám, příp. léku, který jej může nahradit. SÚKL bude omezeně dostupná léčiva a nahrazující léčiva označovat příznakem „omezená dostupnost“. Ministerstvo zdravotnictví může nařídit distributorům vytvoření jednoměsíčních rezervních zásob. Více na mzd.gov.cz

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

ANDROPAUZA
MODRÉ SVĚTLO A STÁRNUTÍ KŮŽE
CHRONICKÉ ZÁNĚTY