Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyKOČIČÍ ALERGENY JSOU NEJAGRESIVNĚJŠÍV České republice žije podle výzkumné agentury Ipsos* přes 2,5 milionu alergiků. Odhaduje se však, že reálné číslo je mnohem vyšší - řada lidí totiž nemá alergii diagnostikovanou, nebo se u nich onemocnění ještě neprojevilo naplno. S určitým projevem alergie se podle statistik setkalo 9 z 10 Čechů.

Dvě třetiny alergiků dle průzkumu* vnímají projevy svého onemocnění jako obtěžující a 11 % alergie vyřadí z běžného fungování. Zároveň se jedná i o poměrně finančně náročnou záležitost. Za přípravky k potlačení/minimalizaci symptomů průměrný alergik vydá 550 Kč.* 

Alergii, nepřiměřené reakci imunitního systému, vždy musí předcházet kontakt potřebný k rozvoji přecitlivělosti. O tomto kontaktu ale pacient nemusí vědět (nepřímý kontakt), u kojenců může jít o předchozí kontakt v děloze apod.

„Některé typy alergií pozná snadno i sám pacient - často jde o ty sezónní, které se objevují pouze v určité měsíce. Mezi nejčastější alergeny patří pyly, prach, roztoči, bakterie, některé potraviny nebo léky. Alergie se však projevuje i v podobě přehnané imunitní reakce na hmyzí jedy, typicky po štípnutí včelou nebo vosou. V České republice totiž moc jiných živočišných jedů, které mohou vyvolat alergii, není," říká MUDr. Martin Hospodka, vedoucí lékař alergologie v Canadian Medical, a zdůrazňuje, že některé projevy mohou být sotva znatelné, zatímco jindy vyžadují i hospitalizaci. 

 

Velkou roli hraje rodinná anamnéza pacienta. K diagnostice alergie někdy dochází pozdě - často i o několik let. Onemocnění alergií se dá často velmi úspěšně léčit alergenovou imunoterapií, např. taková léčba alergie na hmyzí štípnutí dosahuje až 96% úspěšnosti. Alergie spontánně vymizí velmi zřídka. S tímto fenoménem se setkáváme zejména u kojenců s alergií na základní potraviny, ale nemusí to být pravidlem.

Kočičí alergeny jsou nejagresivnější

Až 30 % českých alergiků má problémy s reakcí na domácí mazlíčky. Mnoho lidí se mylně domnívá, že má alergii pouze na jejich srst. Alergeny zvířat se ale nacházejí zejména v kožních šupinách. Dalším zdrojem jsou sliny a moč zvířete. Kočičí alergeny jsou navíc agresivní, velmi dobře ulpívají na površích předmětů a na oblečení. Mohou snadno kontaminovat i nejmenší prachové částice. Řadíme je proto jak mezi alergeny kontaktní, tak mezi alergeny vzdušné.

 „Alergie na zvířata se projevuje zpravidla alergickou rýmou. Mezi její příznaky patří například opakované kýchání, ucpaný nos nebo vodnatý výtok z nosu. Objevuje se ale i zarudnutí nebo pálení očí," vysvětluje MUDr. Hospodka, a dodává: „V žádném případě nedoporučuji tyto příznaky podceňovat, jelikož se nemoc může rozvinout až v bronchiální astma. S mazlíčky se kvůli onemocnění nemusíme nutně rozloučit. Je však nezbytné dodržovat předepsanou léčbu od alergologa a chodit na pravidelné prohlídky."

Sezonní alergie

Pylové alergeny se do těla dostávají velmi snadno, na svědomí posléze mívají takzvané inhalační alergie, které platí za ty vůbec nejrozšířenější. Řadíme je mezi alergie sezonní, které zpravidla začínají na jaře - příznaky se objevují v době kvetení rostlin a končí na podzim. Zdrojem pylu jsou zejména trávy, obiloviny, stromy a byliny.1,2

„Alergie na pyl se projeví většinou ihned, v řádu několika minut. Mezi příznaky patří senná rýma, záchvatovité kýchání, ucpaný nos nebo zánět spojivek. Výjimkou není ani svědění celého těla. Závažnějšími projevy jsou pak dýchací potíže. Každý pacient má často své charakteristické projevy alergie a svoji specifickou kombinaci alergenů, na které reaguje. Podle sezony kvetení je tak nucen každoročně respektovat vlastní pylový kalendář," říká MUDr. Hospodka.

Jistotu přináší jedině vyšetření

Nejlepší prevencí je omezit kontakt s alergeny, v některých případech je to však téměř nemožné. Léčba závisí jednak na druhu alergie, ale i na její intenzitě. V některých případech je nutné užívat léky.3

Při vyšetření v alergologické ambulanci se často používá tzv. „Prick test" - kožní vyšetření, kdy alergolog na předloktí nanese kapky nejčastějších alergenů. Podle rozsahu podráždění na kůži následně vyhodnotí míru nesnášenlivosti u konkrétní látky. Komplexnějším vyšetřením je chemická analýza vzorku krve - například EUC Laboratoře nabízejí balíček Alergie Alex 2. Vyšetřovány jsou protilátky třídy IgE proti specifickým alergenům. Klinicky nevýznamné protilátky, které by mohly výsledek zkreslit, jsou automaticky blokovány. Konkrétně je celkově vyšetřováno 178 alergenových komponent a 117 alergenových extraktů. Je to dnes jediné vyšetření, které umožňuje vyšetřit najednou takto široký profil alergií pacienta.

„Jde o novou generaci testu, která umožňuje vyšetřit najednou téměř kompletní profil alergenů. Vyšetřit tedy lze tímto testem v laboratoři najednou 295 alergenů z velmi malého množství odebrané krve," popisuje MUDr. Petr Podroužek, CSc., odborný ředitel EUC Laboratoří.

Test ALEX 2 umožňuje přesněji cílit léčbu pacienta a indikaci alergenové imunoterapie, odhadnout závažnost alergických reakcí a případný další vývoj onemocnění.

...............................

*Průzkum probíhal v červnu 2019 pomocí online panelu Ipsos. V první screeningové části byl dotázán reprezentativní vzorek populace ČR 18-65 let, n=1575 respondentů. Hlavní část dotazníku odpovídalo 525 respondentů, kteří v posledních 12 měsících trpěli nějakými alergickými projevy.

Zdroj: Tisková zpráva EUC

Reference:
1. https://www.nzip.cz/clanek/367-pylove-alergie-spoustece-a-priznaky
2. https://zdravi.euro.cz/clanky/alergie-na-pyl-projevy-priznaky-lecba/
3. https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/lecba-alergie

Zpět

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren (celkem můžete získat 13 bodů do systému CV), kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete registrovat již nyní na www.healthcomm.cz/online-akce

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

ANDROPAUZA
MODRÉ SVĚTLO A STÁRNUTÍ KŮŽE
CHRONICKÉ ZÁNĚTY