Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyEFEKTIVNÍ POMOC MUSÍ BÝT KOORDINOVANÁČeský červený kříž (ČČK) reaguje na aktuální vývoj na Ukrajině. Svoji humanitární a zdravotnickou pomoc koordinuje s Ukrajinským červeným křížem, který rozváží traumasety a další zdravotnický materiál tam, kde je to nejvíce potřeba. Na našem území pak ČČK pomáhá v Asistenčních centrech pomoci uprchlíkům z Ukrajiny a poskytuje rovněž asistenci v evakuačních vlacích ČD. ČČK poskytuje humanitární pomoc určenou nemocným a raněným na Ukrajině již od roku 2014, kdy se rozhořel rusko-ukrajinský spor o poloostrov Krym a doněcké a luhaňské oblasti na území Ukrajiny.   

Od 24. února 2022, kdy ozbrojený konflikt vstoupil do nové, intenzivní fáze, zintenzivňuje svou pomoc obětem války na Ukrajině i ČČK. Jen v prvním březnovém týdnu na Ukrajině třikrát předal materiální zdravotnickou pomoc, která má speciální a cílený charakter - jedná se o podporu mobilních zdravotnických týmů Červeného kříže, kterou ukrajinští kolegové velmi oceňují a mohou tak pokračovat v poskytování zdravotnické péče civilnímu obyvatelstvu, která je zcela nezbytná.

V dodávkách zdravotnického materiálu a nástrojů (desítky tisíc ks - jde o obvazový materiál, dlahy, termofolie, zevní fixátory, potřeby pro chirurgii apod.) jsou nově i ochranné pomůcky pro zdravotnické týmy (vesty, přilby). ČČK poskytuje rovněž zdravotnický materiál pro léčbu popálenin (popáleninové sety). Ukrajinský červený kříž získá také tři nákladní automobily pro přepravu humanitární pomoci a pět sanitek.

Oblastní spolky ČČK se zapojily také do pomoci ukrajinským běžencům - jsou součástí center asistenční pomoci zřizovaných v krajích, kde se mj. podílejí na zdravotnických dohledech, psychosociální pomoci, koordinaci dobrovolníků apod. 

Jak uvádí ČČK ve své tiskové zprávě z 5. března 2022: „Setkáváme se však s problémem - zneužívání znaku Červeného kříže, kterým některé osoby označují například různá vozidla. Zaznamenali jsme je v ČR, ale i v blízkosti slovensko-ukrajinské hranice. Zdůrazňujeme, že kromě zdravotnické služby Armády ČR, Červeného kříže a institucí, kterým vydal ČČK výslovný souhlas, nesmí nikdo symbol Červeného kříže ani jeho napodobeninu užívat. Jde o porušení Ženevských konvencí i zákonů ČR (zákon č. 126/1992 Sb.). Především však toto jednání, které přes sociální sítě vchází v širokou známost, může oslabit ochranu, kterou znak Červeného kříže poskytuje zdravotníkům v místech ohrožení - bojující strana může ztratit důvěru ve správnost používaného označení a odejmout tak zdravotníkům působícím na Ukrajině ochranu dle mezinárodního práva. Toto nechť si všichni uvědomí a znak Červeného kříže v žádném případě nepoužívají! Mohou zavinit zranění i smrt našich kolegů..."

 

Pomoc Českého červeného kříže je financována podporou Ministerstva zahraničních věcí, MEDEVACu, z prostředků sbírky na Fondu humanity ČČK, z darů jednotlivců a institucí. ČČK navázal spolupráci také se Skupinou Prima pod hlavičkou CNN Prima NEWS a založili společnou iniciativu Pomoc dětem Ukrajiny, v rámci které budou získány finanční prostředky na zakoupení nového přístrojového vybavení a zdravotnického materiálu na dětská oddělení a do dětských nemocnic na Ukrajině. Partnerem v rámci realizace pomoci je Ukrajinský červený kříž.

„Každá válka znamená těžkou situaci pro civilisty. To platí i pro současnou válku na Ukrajině. Nejpostiženějšími jsou ale děti, válka krutě vstoupí do jejich životů, mnohdy zasáhne jejich zdraví i psychiku. Zdravotnická zařízení na Ukrajině nyní nutně potřebují pomoc. A dvojnásob to platí pro dětské nemocnice. Jsem rád, že díky skupině Prima budeme s našimi ukrajinskými partnery moci zlepšit podmínky pro léčbu a další život těm dětem, které konflikt na Ukrajině zasáhl," říká doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D., prezident Českého červeného kříže.

Benefiční Koncert dětem Ukrajiny se konal v neděli 6. března v pražském Foru Karlín. Na akci vystoupili oblíbení hudební interpreti, a to bez nároku na honorář. Díky divákům televize Prima a CNN Prima NEWS se během večera podařilo vybrat 16 005 337 korun. Získaný výtěžek poputuje na zakoupení nového přístrojového vybavení a zdravotnického materiálu na dětská oddělení a do dětských nemocnic na Ukrajině. 


Na Fondu humanity ČČK koná Český červený kříž veřejnou finanční sbírku pro pomoc na Ukrajině:

č. ú.: 333999/2700

v. s.: 1502

Rozhraní pro platbu on-line je dostupné na: https://dar.cervenykriz.eu/darovaciformular/~muj-dar

Více na https://www.cervenykriz.eu


Zdroje: Tisková zpráva ČČK: UKRAJINA: CÍLENÁ POMOC ČČK POKRAČUJE (5. 3. 2022), Tisková zpráva CNN Prima NEWS: Skupina Prima a Český červený kříž zakládají sbírku na pomoc dětem Ukrajiny 

Zpět

26. DEN LÉKÁREN

Česká lékárnická komora pořádá ve čtvrtek 20. června tradiční Den lékáren, tentokrát na téma „Farmaceut, profesionál po celý život”. Doprovodné aktivity budou probíhat po celý týden od 17. do 21. června ve více než 1 288 lékárnách po celé České republice. K tradiční akci České lékárnické komory se připojuje také Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy.

EPICANAFEST UPOZORNÍ NA SYDROM DRAVETOVÉ

Syndrom Dravetové je velmi vzácná a těžká forma epilepsie, se kterou bojují desítky dětí v Česku. Druhý ročník charitativního festivalu EpicanaFest nabídne kromě osvěty o nemoci i hudební vystoupení a zábavný program pro děti. Akci pořádá nezisková organizace EPICANA a startuje v neděli 23. června ve 13 hodin v pražském areálu Gutovka. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude využit na realizaci dalšího ročníku ‚epitábora‘, na němž se pravidelně setkávají celé rodiny dětí s různými neurologickými problémy. Více na www.epicana.cz.

NOVÁ HLAVNÍ HYGIENIČKA ČR

Vláda 12. 6. 2024 rozhodla, že na pozici hlavní hygieničky nastoupí ředitelka Státního zdravotního ústavu (SZÚ) MUDr. Barbora Macková. Jejím hlavním úkolem je realizace transformace hygienické služby ke stabilnímu a funkčnímu systému ochrany veřejného zdraví. Nadále také zůstane v pozici ředitelky SZÚ. Podle ministra Válka je vzhledem k úzké spolupráci obou institucí volba Mackové velkou výhodou. Barbora Macková vystudovala 3. lékařskou fakultu UK v Praze a do SZÚ nastoupila v roce 1995 jako klinická mikrobioložka. V rámci praxe prošla všemi odbornými centry SZÚ, klinickou laboratoří v nemocnici i praxí na krajské hygienické stanici. V období pandemie Covidu-19 působila v Integrovaném centrálním řídícím týmu jako koordinátor vyšetřujících laboratoří.

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren (celkem můžete získat 13 bodů do systému CV), kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete stále registrovat na www.healthcomm.cz/online-akce

2. ČÁST ZÁKONA O LÉČIVECH VSTOUPILA V PLATNOST

Od června by se měla díky novele zákona o léčivech č. 456/2023 Sb. výrazně zvýšit ochrana pacientů před dopady výpadků dodávek léčiv a zpřísní se i pravidla exportu léčiv do zahraničí. Kombinace povinnosti distributorů držet zásoby vybraných léčiv a držitelů licence dodávat léčiva ještě v období po nahlášení výpadku také povede k překlenutí kratších výpadků a poskytne čas pro řešení výpadků dlouhodobějšího charakteru. Zásadní změnou, která vstupuje 1. 6. 2024 v účinnost, je povinnost držitele rozhodnutí o registraci zajistit pro pacienty v ČR dodávky léčivého přípravku, pro který oznámil přerušení nebo ukončení uvádění na trh v ČR, v množství odpovídajícím 1-2 průměrným měsíčním dodávkám, příp. léku, který jej může nahradit. SÚKL bude omezeně dostupná léčiva a nahrazující léčiva označovat příznakem „omezená dostupnost“. Ministerstvo zdravotnictví může nařídit distributorům vytvoření jednoměsíčních rezervních zásob. Více na mzd.gov.cz

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

ANDROPAUZA
MODRÉ SVĚTLO A STÁRNUTÍ KŮŽE
CHRONICKÉ ZÁNĚTY