MIKROBIOM LIDSKÉHO TĚLA V SOUVISLOSTECH

Co nezaznělo během přednášek a chtěli byste to vědět?

V průběhu 30 květnových a červnových dní měli lékárníci možnost vstoupit do virtuálního prostřední slavného Pasteurova ústavu, kde probíhal 3D 360° kongres s názvem: MIKROBIOM LIDSKÉHO TĚLA V SOUVISLOSTECH. 
Pro účastníky bylo připraveno celkem 11 odborných přednášek v Kongresovém sálu, garantem odborného programu byl RNDr. Petr Ryšávka, Ph.D.

Lektoři se zaměřili na orgánovou i komplexní celotělovou mikrobiotu člověka od narození po seniorní věk, a to ve zdraví i v patologiích. Jakou roli hrají pre-, pro- a postbiotika v prevenci a léčbě obezity, diabetu, atopické dermatitidy, psychických potíží, zánětlivých či nádorových onemocnění? Jak může aplikovaný výzkum pomoci lékařům a lékárníkům v praxi?

Studující měli možnost zasílání doplňujících dotazů k jednotlivým přednáškám. A my je nyní pro ně, i pro ty, kteří se kongresu nezúčastnili (ale problematika je zajímá), přinášíme ve formě video odpovědí.

Textové odpovědi najdete rovněž v článku na Magazínu Healthcomm DODERNÁ KONGRESU MIKROBIOM