STARSS z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy

Eurodotace na výzkum pro tým špičkový vědecký tým STARSS z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy

Excelentní vědecké centrum STARSS pro oblast separačních věd v Hradci Králové? To je reálná vize, kterou přináší projekt Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy. Okolo 150 milionů korun z evropských fondů míří do východních Čech. Projekt profesora Petra Solicha, docentky Lucie Novákové a jejich kolegů byl vybrán odbornou komisí MŠMT, složenou ze zahraničních i českých hodnotitelů, k finanční podpoře z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

,, Projekt s názvem Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách - Establishment of Specialized Team for Advanced Research on Separation Science (STARSS), si klade za výzkumný cíl zavést nové a rozvíjet pokročilé separační techniky ze skupiny metod chromatografických, elektromigračních a metod pro úpravu vzorků před analýzou" vysvětlil proděkan fakulty a garant projektu P. Solich.

Výzkumný tým povede profesor František Švec, excelentní zahraniční odborník, který má dlouholeté zkušenosti s řízením vědecko-výzkumné práce v oblasti analytické chemie v USA. „Specifickou náplní našeho rozsáhlého projektu je například vývoj vysoce citlivých a selektivních separačních metod umožňujících detekci a charakterizaci minoritních složek v tělových tekutinách jako je krev či plazma. Ačkoliv je jich v našem těle velice málo, jsou nesmírně důležité, neboť signalizují stav organizmu a lze z nich vyčíst potenciální nástup nemoci ještě předtím, než vypukne. Tohoto cíle lze dosáhnout pouze s použitím nejnovější přístrojové techniky, kterou chceme nakoupit. Jinou součástí projektu jsou práce směřující k nalezení postupů vedoucích k zjednodušení složení zkoumaných velice komplexních vzorků. Bez těchto postupů by i současná sebemodernější technologie byla krátká na jejich detekci i charakterizaci. Toto jsou jenom dva příklady dávající nahlédnout do kuchyně našeho projektu" popisuje F. Švec.

Cíle projektu jsou ambiciózní, avšak reálné. „To, že klíčovým zahraničním vědeckým pracovníkem bude vědec, který se více než 25 let pohyboval v prostředí vědecky nejvyspělejším, ve výzkumu v USA, nejdříve na prestižní University of California v Berkeley a poté na výzkumné instituci E. O. Lawrence Berkeley National Laboratory, Molecular Foundry, bude naší velkou výhodou. V osobě profesora Švece, jehož H-index dle WOS je 78, publikoval téměř 500 vědeckých prací v prestižních časopisech a je autorem či spoluautorem více než 70 patentů v USA i ve světě (jeden z nejznámějších jsou tzv. monolitické stacionární fáze a jejich využití v analytické chemii), máme záruku, že naše snahy a představy se mohou úspěšně realizovat" dodává P. Solich.

Odborný tým bude složen z 16 výzkumných pracovníků, jak zkušených "senior researchers" z řad akademických pracovníků FaF UK, tak z nových talentovaných pracovníků začínajících rozvíjet svou vědeckou kariéru (postdoci a studenti doktorských studijních programů).

Projekt staví na mezinárodní spolupráci se zahraničními výzkumnými centry a její další rozšiřování o výzkumné spojence v oblasti separačních věd. Strategickými partnery projektu jsou australská University of Melbourne, portugalská výzkumná instituci Requimte při University of Porto a španělská University of Balearic Islands, s jejichž zástupci výzkumníci z hradecké fakulty již dlouhodobě spolupracují.

Finanční dotace poputuje především na personální posílení vědeckých týmů, modernizaci přístrojového a materiálního vybavení laboratoří, a na mezinárodní aktivity.

Odborná garantka projektu L. Nováková upřesňuje: „Více než třetina finančních prostředků projektu je plánována na investiční výdaje a nákup nejmodernějších analytických přístrojů, které jsou nutné pro pokročilý výzkum v oblasti separačních věd. Přístrojové vybavení bude zahrnovat nové systémy pro separaci, mezi nimi UHPLC, SFC, CE i SIA systémy a jejich spojení s citlivou detekcí typu hmotnostní spektrometrie. Ta je klíčová pro dosažení potřebné citlivosti a selektivity při analýze komplexních matric."

Projekt startuje 1. března 2017 a potrvá do r. 2022. „Věříme, že za 5,5 let si budeme moci říct, že výzkumný tým STARSS z Farmaceutické fakulty UK výrazně přispěl ke zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků tak, jak si předsevzal na svém začátku" uzavírá s úsměvem prof. Solich.

Ing. Mgr. Alena Jungová
Vedoucí Oddělení strategického rozvoje fakulty a evropských projektů
a Projektová manažerka EU projektů


Univerzita Karlova

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Oddělení strategického rozvoje fakulty a evropských projektů

Zpět

DOPORUČUJEME

Beliema Urinal Naturevia Educomm Educomm Clarion Olomouc Alphega Družstvo lékáren Hotel Olympic Instagram První volba lékárníka 2018

OBSAH

PROFI

SOUTĚŽ O VOLNÉ VSTUPENKY NA KONGRESY HEALTHCOMM PROFESSIONAL PREVENCE VZNIKU OSTEOPORÓZY JE ÚČINNĚJŠÍ NEŽ LÉČBA TĚŽKÉ OSTEOPORÓZY PÉČE O ZDRAVÍ LEDVIN KALEIDOSKOP HOMEOPATIE ZA TÁROU: NEŠTOVICE ROZHOVOR S MUDr. PETREM TLÁSKALEM, CSc. LÉKÁRNÍCI RADÍ, JAK SE VYHNOUT ZAŽÍVACÍM PROBLÉMŮM I CHYBÁM V UŽÍVÁNÍ PŘEDEPSANÝCH LÉKŮ PNEUMOLOGOVÉ JIŽ POPATNÁCTÉ VYŠETŘILI ČECHŮM PLÍCE JAK SE DO LÉKÁRNY VOLÁ… ČESKÁ STOPA V BOJI PROTI RAKOVINĚ CHRONICKÁ HEPATITIDA C – ZRÁDNÁ, ALE VYLÉČITELNÁ OHLÉDNUTÍ ZA KONGRESY HEALTHCOMM PROFESSIONAL 2018 NOVINKY V OBLASTI CENOVÉ REGULACE LÉČIV PRO ROK 2019 TOP 10 ČLÁNKŮ ROČNÍKU 2018 NOVINKY Z PORTÁLU EDUCOMM 1-2019 KNIŽNÍ NOVINKY ROZHOVOR S MUDr. MARKEM HAKLEM REFORMA PSYCHIATRICKÉ PÉČE JAKÝ BYL PRVNÍ ROK POVINNÉ ELEKTRONICKÉ PRESKRIPCE? ZÁCPA NENÍ JEN POVÁNOČNÍ PROBLÉM HODNOCENÍ E-RECEPTU Z PRAXE LÉKÁRNÍKŮ: SYSTÉM JE FUNKČNÍ, ALE PŘINESL ŘADU KOMPLIKACÍ, KTERÉ JE POTŘEBA EFEKTIVNĚ VYŘEŠIT UKÁZKA Z KNIŽNÍ NOVINKY NAKLADATELSTVÍ PORTÁL ČÍM ZAPÍJET LÉKY?

RELAX

KDYŽ DĚTSKÝ IMUNITNÍ SYSTÉM VOLÁ O POMOC ZPŮSOBY, JAK SE UVOLNIT V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ VYHODNOCENÍ DENTÁLNÍ PÉČE MERIDOL EUCERIN AQUAPHOR REGENERAČNÍ MAST Aplikace Lékárny v ČR CESTA HŘEBÍČKU DO NAŠÍ KUCHYNĚ ČESKÉ DĚTI MILUJÍ MOBILY, DOMA BY CHTĚLY MÍT PSA A TOUŽÍ SE PODÍVAT DO AMERIKY NEBO DO VESMÍRU JAK DODRŽET NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ? DĚTSKÁ OBEZITA OČIMA ODBORNÍKŮ CO DOKÁŽE SILNÝ KUŘECÍ VÝVAR?
Ochrana osobních údajů
©2015-18 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz