LOKÁLNÍ TERAPIE BOLESTI

PŘI LOKÁLNÍ TERAPII BOLESTI LZE POUŽÍT I VELMI ÚČINNÉ TRANSDERMÁLNÍ NÁPLASTI

Účinnost lokální terapie u různých typů akutní i chronické muskuloskeletální bolesti, posttraumatických zánětů při vyvrtnutí kloubů, pohmoždění, natažení nebo natržení svalů a šlach je podle klinických studií srovnatelná s perorálně podanými léčivy a jednoznačně vyšší než po podání placeba. Úspěch této formy léčby potvrzuje fakt, že kromě mastí a krému lze použít i sofistikované transdermální náplasti.

Bolest je „klasickým" příznakem řady onemocnění a pacienta může leckdy silně trápit. Proto je nutné tlumit ji přípravky s analgetickým účinkem. Výhodou jejich aplikace přímo na bolestivé místo je fakt, že při tomto způsobu podání svými možnými vedlejšími účinky nezatěžují celý organismus a lokálně je navíc často dosahováno vyšší koncentrace účinné látky než při systémovém (celkovém) podávání. 

Pozor na nežádoucí účinky při celkovém podávání!

Nejrozšířenějšími a dlouhými roky praxe osvědčenými analgetiky jsou nesteroidní antirevmatika (NSA). Snižují bolest tím, že blokují různou inhibicí subtypů klíčového enzymu cyklooxygenázy (COX) syntézu prostaglandinů, které na periferní úrovni senzitizují nervová zakončení na bradykinin a histamin, na centrální úrovni pak redukují práh pro šíření centrálních bolestivých vzruchů.

Při výběru vhodného NSA je přitom třeba vždy zvážit možnost lokální aplikace a zhodnotit jeho gastrointestinální a kardiovaskulární profil, případně jiné rizikové faktory. Možné nežádoucí účinky při jejich celkovém podávání (kromě zmíněných systémů je důležitá i kůže!) souvisejí s různou mírou ovlivnění COX-1, resp. COX-2 (selektivita NSA je dána především schopností ovlivnit konstituční COX-1, která za fyziologických podmínek chrání sliznici žaludku, zvyšuje agregaci krevních destiček a udržuje prokrvení ledvin, a inducibilní COX-2, jež je aktivní především při zánětu, bolesti či horečce). 

Diclofenac epolamin je efektivnější

Jedním z celosvětově nejčastěji používaných (dostupný je ve více než 120 zemích a v USA patří mezi nejpředepisovanější léčiva) neselektivních NSA je fenyl-acetát diclofenac (kromě kyseliny acetylsalicylové dělíme NSA na neselektivní a preferenční/selektivní). Je velmi účinný a lidský organismus jej toleruje o něco lépe než ostatní NSA, přičemž pro klinické využití existuje v několika formách (solích), především jako diclofenac sodný (DiNa) a diclofenac epolamin (DHEP).

Při lokální aplikaci přes kožní bariéru efektivněji prochází DHEP (navíc se vyznačuje prakticky nulovým systémovým efektem), protože jde o sůl lépe rozpustnou ve vodě a tucích. Při perorálním podání je biologický poločas obou sloučenin sice srovnatelný, DHEP ale mnohem rychleji zvyšuje plazmatickou hladinu diclofenacu (již po 37 minutách dosahuje maxima, zatímco u DiNa je to až po 150 minutách), v krvi jej lze detekovat již po 12 minutách a jeho maximální koncentrace je oproti DiNa o 40 % vyšší. Vyznačuje se tedy rychlejším nástupem účinku (měřeno plazmatickými hladinami), poskytuje srovnatelnou nebo lepší úlevu od bolesti a má dobrý bezpečnostní profil.

Speciální topická aplikační forma DHEP

V poslední době jsou již k dispozici i sofistikované transdermální analgetické náplasti obsahující nesteroidní analgetikum diclofenac epolamin (Flector EP Tissugel) - účinná látka DHEP je v nich uchovávána rozpuštěná ve vodném prostředí (hydrogelu), které umožňuje její rovnoměrné uvolňování a řízený transport (až po 12 hodin) přes kožní bariéru. Tuto speciální topickou aplikační formu charakterizuje rychlá úleva od bolesti v době, kdy DHEP ještě nedosahuje zvýšení plazmatické koncentrace (již do 80 minut). Bolest léčí jen v místě poranění, přičemž její bezpečnost je lepší než u perorální formy diclofenacu sodného (je srovnatelná s placebem). Adhezivní vrstva transdermální náplasti Flector EP Tissugel umožňuje nalepení na postiženou oblast bez nutnosti další fixace. Náplast je určena pro kožní podání a lze ji použít u pacientů od 16 let věku. Prosím seznamte se se Souhrnem informací o přípravku.

MUDr. Daniel Bělík, MBA

Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Zpět
Ochrana osobních údajů
©2015-18 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz